عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل اهمیت مشخص‌سازی این موضوع مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است‏، به طوری که همواره تشخیص توزیع‌های معروف طول عمر نظیر نمایی، وایبل، پارتو و... مباحث زیادی از پژوهش‌های آماری در زمینه نظریه اطلاع و قابلیت اعتماد را به خود اختصاص داده است. یکی از اهداف این رساله معرفی معیارهای مختلف آنتروپی ازجمله آنتروپی گذشته ، آنتروپی باقیمانده، همچنین آنتروپی رنی گذشته و رنی باقیمانده و نیز کاربردهای آنها در مسائل تشخیص است. ‎ موضوع تشخیص توزیع های آماری براساس آنتروپی رنی و آنتر ...

روش های گوناگونی برای برخورد و بدست آوردن برآورد پارامترهای مدل خطی مانند روش کمترین مربعات خطا، برآوردگرهای نیرومند و روش های بیزی، مرسوم و متداول هستند. با پیدایش نظریه اطلاع در سال 1948 و تکامل تدریجی آن، این نظریه برای برآورد پارامترهای مدل خطی و اقتصادسنجی از دهه 1990 به بعد بکار گرفته شده است. این نوع برآوردگرها به خاطر سادگی و انعطاف پذیری و قابلیت استفاده از آنها در هر شرایطی که بر مدل خطی حاکم است، مورد توجه قرار گرفته اند. مسائل اقتصادی اغلب دارای شرایط ضعیف هستند ی ...

در قابلیت اعتماد، مبحث آنتروپی باقیمانده طول عمر سیستم های ترتیبی و رکوردی، بسیار حائز اهمیت می باشد. آنتروپی رنی باقیمانده ی طول عمر یک سیستم ترتیبی، عدم حتمیت باقیمانده طول عمر آن سیستم در حالیکه هنوز در حال کارکردن است، را اندازه می گیرد. آنتروپی رنی باقیمانده طول عمر یک سیستم رکوردی، عدم حتمیت باقیمانده طول عمر سیستم را در زمان تعمیر بعد از خرابی اندازه گیری می کند. لذا در این پایان نامه آنتروپی رنی باقیمانده آماره های ترتیبی و مقادیر رکوردی را مورد بحث قرار می دهیم و بر ...

آنتروپی ابزاری برای دسته بندی سیستم های دینامیکی است. اما سیستم های دینامیکی وجود دارند که آنتروپی آنها صفر است اما دینامیک بالا دارند. بنابراین، در این پایان نامه، انواع آمیختگی را با استفاده از آنتروپی دنباله ای در سیستم های دینامیکی اندازه ای و سیستم های دینامیکی توپولوژیکی مورد مطالعه قرار داده و سپس دسته بندی می کنیم. بعلاوه آنتروپی دنباله ای شرایطی را که سیستم صلب یا دارای آمیختگی ملایم باشد را ارایه می دهد. ...

ساده ترین روش نمونه گیری احتمالی روش نمونه گیری تصادفی ساده است که در آن احتمال قرار گرفتن هر واحد جامعه در نمونه یکسان است. اما هنگامی که اندازه واحدهای جامعه تغییرپذیری قابل توجهی داشته باشند، این روش مناسب نخواهد بود. در چنین شرایطی از نمونه گیری با احتمال نابرابر استفاده می شود. برای نمونه گیری با احتمال نابرابر طرح های بسیاری نظیر نمونه گیری پواسون، پواسون شرطی، سامفورد، پارتو، روش خرد کردن و ... وجود دارد. می توان با استفاده از معیاری به نام آنتروپی، طرح های مختلف را ب ...

به دليل اهميت مفهوم آنتروپي در مباحث ترموديناميك، اين مفهوم در دوره هاي آموزش شيمي دانشگاه هاي دنيا و در سطح دبيرستان در برخي از كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد. آنتروپي در مقطع دبيرستان به شکلی ساده به عنوان عامل پيش برنده واكنش هاي شيميايي و يا ساده تر از آن به صورت معياري از بي نظمي سامانه معرفي مي شود. در ايران نيز مفهوم آنتروپی در سال سوم دبيرستان مورد مطالعه قرار مي گيرد. فرض مي شود معلمان علوم دارای دانش و درك كافي در مورد موضوع مورد تدريس هستند. متاسفانه يافته هاي پژ ...

دراين پايان‌نامه جريان همرفت آزاد در محفظه Γ شکل مطالعه شد. انحنادار کردن گوشه‌ها به‌عنوان يک روش نوين براي کم کردن توليد آنتروپي ارائه شد. معادلات حالت دائم با استفاده از روش پيشروي در زمان حل شدند. براي گسسته‌سازي عبارت مکاني از روش حجم محدود و براي گسسته‌سازي عبارات زماني از رانگ-کوتاي مرتبه چهار استفاده شد. از روش تراکم پذيري مصنوعي براي کوپل معادله پيوستگي به معادلات مومنتوم استفاده شده است، که برنامه‌نويسي آن ساده‌تر و سرعت همگرايي آن بالاتر است. نتايج براي Pr=0.7، 〖10〗 ...

یکی از معیارهای اندازه گیری اطلاع که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته آنتروپی رنی است. آنتروپی رنی به عنوان یک معیار انعطاف پذیر شانون را در بر دارد. امروزه آنتروپی رنی جایگاه ویژه ای در مباحث قابلیت اعتماد یافته است. از جمله آنتروپی رنی متغیرهای تصادفی باقیمانده عمر را می توان نام برد که آنتروپی رنی باقیمانده نامیده می شود. در این رساله پس از معرفی و مطالعه برخی از ویژگیهای آنتروپی رنی خواص متنوع آنتروپی رنی باقیمانده از جمله یکتایی و یکنوایی آن را مورد بحث قرار می ...

نظریه ی اطلاع شاخه ای از نظریه ی ریاضی امار و احتمال است که شامل کمی کردن اطلاع است. یکی از مهمترین اندازه هایی که برای کمی کردن اطلاع به کار می رود، انتروپی است. انتروپی، اندازه ای احتمالاتی از عدم اگاهی درباره ی برامد یک ازمایش تصادفی است. از دیدگاه شانون، آنتروپی، عدم یکنواختی (تمرکز احتمالها) را تحت چگالی f اندازه می گیرد.در این پایان نامه در مورد انتروپی، آنتروپی شانون و به ویژه آنتروپی شانون آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد جاری پرداخته ایم. همچنین با توجه به ایده ی ...