عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارگونومی علمی ترکیبی است که سعی دارد به جای تناسب‌سازی انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. آنتروپومتری، علم سنجش ابعاد بدنی است که اطلاعات حاصل از آن، داده‌های اولیه علم ارگونومی را فراهم می‌کند. کارشناسان ارگونومی عقیده دارند در نظر گرفتن حدود نهایی آنتروپومتری موجود در جمعیت، در اغلب طراحی‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد و محدوده طراحی بزرگتر، هزینه بیشتری نیز می‌طلبد، بنابراین فاصله‌ها و فضاها بر اساس صدک‌های مربوطه (صدک‌های 5 و 95) ابعاد بدنی افراد تعیین و طراحی می‌شوند. ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ارگونومی تجهیزات آموزشی با شاخص های آنتروپومتری و ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد انجام شد. به همین منظور از 14225 نفر جامعه آماری، 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به روش توصیفی- همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. برخی اندازه های آنتروپومتری آزمودنی ها شامل ارتفاع رکبی، طول-کفل فضای رکبی، ارتفاع آرنج 90 درجه و ارتفاع شانه در وضعیت نشسته روی نیمکت خود و هم چنین برخی ابعاد تجهیزات آموزشی مورد استفاده آن ها ...

زمینه و هدف: سندرم فشار داخلی تیبیا (MTSS)،که معمولاً به عنوان شین اسپلینت شناخته می شود یک آسیب پرکاری در اندام تحتانی بوده و یکی از شایع ترین علل درد ساق پای ناشی از فعالیت در ورزشکاران می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین میزان فعالیت عضلات ساق پا، شاخص های آنتروپومتری و برخی شاخص های ترکیب بدن با شین اسپلینت می باشد. روش شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسه ای می باشد. از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد32 نفر در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت ...

این تحقیق با هدف توصیف وبررسی ارتباط برخی ویژگیهای آنتروپومتری تیپ بدنی با نیروی ضربه پای تکواندوکاران نخبه زن و مرد 15 تا 30 سال انجام شده است. بدین منظور تعداد 30نفر مرد و30 نفر زن به عنوان آزمودنی از بهترین تکواندوکاران هیئت تکواندوی شهرستان نجف آباد و اصفهان انتخاب شدند.آزمودنیها پس از شرکت در جلسه توجیهی با اهداف طرح آشنا شده و هوه در دو روز در شرایط یکسان مورد آزمون قرار گرفتند.آزمودنیها ابتدا پزسشنامه های فردی را تکمیل نموده،سپس از نظر آنتروپومتریکی مورد اندازه گیری قر ...

رشد فرایندی منظم و تراکمی است که هم تغییرات زیستی و هم رفتاری را شامل می شود. از آنجایی که رشد انسان یک فرایند همه جانبه است، لذا رشد حرکتی و اندازه های بدنی از مصادیق رشد کلی انسان می باشد. مطالعات نشان داده اند ازدواج هاي فاميلي يكي از عوامل مهم بروز اختلالات ژنتيكي و معلوليت هاي جسمي و ذهني هستند و با توجه به اين كه ازدواج فاميلي در كشور ما مرسوم مي باشد از این رو اين تحقيق با هدف مقايسه رشد حركتي و ويژگيهاي آنتروپومتريك كودكان ازدواج فاميلي و غير فاميلي انجام شد. در اين ...

چکیده ندارد.

بالارفتن سطح زندگی وافراط درمصرف غذاها بخصوص چربی های جامد وموادقندی وبالاخره مصرف بیش‌ازحد نیاز این غذاها وافراط درمصرف مشروبات الکلی واستعمال دخانیات توام باخستگی های روانی و نداشتن کاروفعالیت های بدنی دربیشتر افرادکارمند در ادارات وموسسات - دولتی یاخصوصی ویاافراد طبقات نسبتا مرفه ومتوسط اجتماع باعث افزایش بیماری های تغذیه ای میشوند-بیماری هائی که بعضی آنها راناشی اززندگی شهری ویازندگی به اصطلاح ماشینی دانسته وبه نام بیماری های تمدن مینامند.بخصوص درموردچاقی مفرط.بنابراین بر ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.