عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

سیب‌زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب‌زمینی یکیازویروس‌هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب‌زمینی محسوب می-شود. در برنامه‌های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری‌های ویروسی سیب‌زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن‌ها در مناطق کشت کشور از مهم‌ترین پیش نیازها محسوب می‌شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد‌های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ‌های ...

گونه‌های Phyllosticta یک گروه مهم از قارچ‌های مولد بیماری و اندوفیت هستند که از روی گیاهان مختلف زراعی، زینتی و غیرمثمر گزارش شده‌‌اند. این قارچ‌ها توانایی ایجاد بیماری‌های متعددی از قبیل لکه‌برگی، لکه روی میوه‌ها و پوسیدگی میوه را دارند. بر اساس کتاب قارچ‌های ایران، تاکنون 19 گونه از ایران گزارش شده است. صحت گونه‌های گزارش شده از ایران تا سال 88 به کمک جدیدترین بازبینی که در سال 2002 توسط وَن‌دِرآ صورت گرفته بررسی شد و بر اساس آن، به‌جز گونه‌های P. concentrica، P. hypoglossi ...