عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس نکروز عفونی بافت‌های خونساز (IHNV) یکی از مهمترین ویروس‌های بیماری‌زا در ماهی قزل‌آلا می‌باشد. IHNV باعث ایجاد اپیدمی بیماری نکروز عفونی بافت‌های خونساز در ماهیان جوان شده و ماهیان بالغ، حامل این ویروس می‌شوند. در این مطالعه، 40 نمونه جمع‌آوری شده از مزارع پرورش قزل‌آلا در استان خراسان رضوی به روش nested-RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. بافت‌های کلیه، کبد و طحال ماهیان و همچنین تخم‌های چشم‌زده در شرایط استریل، جهت بررسی به موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، واحد شمال شرق ...

بیماری‌های ویروسی یکی از عوامل مهم کاهش رشد و تولید در صنعت طیور می‌باشد از مهم‌ترین ویروس‌ها می‌توان به ویروس نفریت عفونی پرندگان اشاره کرد که سبب ایجاد بیماری تحت بالینی با واگیری بالا در جوجه‌های جوان می‌شود که به کلیه‌ها آسیب می‌رساند. مطالعه‌ی حاضر، در جهت تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیکی ژنوم کپسید سروتیپ یک ویروس نفریت عفونی می‌باشد. نمونه‌گیری مربوط به دو گله جوجه‌‌ی گوشتی بود. جوجه‌های مورد مطالعه دارای علائم اسهال، کاهش رشد، عدم يكنواختي در سطح گله، بی‌حالی و افسردگي ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع‏ و ساختار ژنتیکی ماهیان زینتی با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره‌ای می‌باشد. چهار گونه مورد مطالعه شامل رزی، گرین، تایگر و آلبینو از مراکز پرورش ماهیان زینتی در مناطق مختلف مشهد تهیه و بعد از دو نسل خالص سازی تعداد 40 نمونه به طور تصادفی (10 نمونه از هر گونه) انتخاب گردید و مقدار 2/0 گرم از بافت باله پشتی جهت استخراج DNA گرفته شد. استخراج DNA از بافت با کیت شرکت دنا زیست آسیا انجام گرفت. جهت مطالعه تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه ها از چهار نشانگر ...

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

سیب‌زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب‌زمینی یکیازویروس‌هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب‌زمینی محسوب می-شود. در برنامه‌های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری‌های ویروسی سیب‌زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن‌ها در مناطق کشت کشور از مهم‌ترین پیش نیازها محسوب می‌شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد‌های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ‌های ...

در این پژوهش 100 نمونه بیمار در دو گروه تحت درمان (70 نمونه) و گروهی که دارو مصرف نمی کنند (30نمونه) جهت تعیین آنالیز فیلوژنتیک، مقاومت دارویی و بررسی کارایی تغییر رژیم دارویی که بر اساس نوع مقاومت ها و علائم کلینیکی تجویز می شود، مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا با راه اندازی و بکار گیری روش RT Nested PCR که حساسیت خیلی بالایی دارد و توالی یابی دو طرفه دو ناحیه ژنی RT و پروتئاز، مقاومت های دارویی تشخیص داده شد و سپس ارتباط آنها در پاسخ به نوع درمان موجود بررسی شد. همزمان، با ...

به کار بردن ترکیبی از داروهای ضد رتروویروسی (HAART) ثابت شده که بطور قابل توجهی در کنترل پیشرفت بیماریHIV-1 موثر می باشد و باعث افزایش طول عمر بیمار می شود ، اما این وضعیت می تواند با توسعه ی مقاومت دارویی به خطر بیفتد. گسترش سویه های HIV-1 که حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد رتروویروسی کاهش یافته است، دلیل اصلی شکست درمانی می باشد. بنابراین آزمایشات مقاومت دارویی، ابزار مهمی در مدیریت بیماران آلوده با HIV-1 تحت درمان می باشد. بعد از طراحی پرایمرها برای ناحیه ی ژنی پروتئاز، RN ...

استرس گرمایی از جمله مشکلاتی می باشد که سبب افت عملکرد طیور می شود. اینگونه مشکلات، اغلب در نواحی با آب و هوای گرم از جمله منطقه سیستان مشاهده می شوند. در شرایط استرس گرمایی، تولید رادیکال های آزاد در بدن مرغ افزایش می یابد. ژن گلوتاتیون پراکسیداز باعث حفاظت سلول ها در برابر آسیب های اکسیداتیو ناشی از استرس گرمایی می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی روابط تکاملی و فیلوژنتیکی ژن گلوتاتیون پراکسیداز در مرغان بومی خزک و سویه راس می باشد. نمونه های خون از تعداد ۱۰ قطعه مرغ در دو تو ...

سی نمونه از قسمتهای نای، ریه و لوزه های سکومی جوجه های گوشتی مرغداریهای اطراف مراغه اخذ گردید که پنج مورد به عنوان مثبت از نظر حضور ویروس برونشیت عفونی طیور (IBV) ارزیابی گردید. کل ژن نوکلئوکپسید(N) و نا حیه غیرترجمه شده انتهای ویروس در جدایه های مزرعه و دو سویه واکسنی H۱۲۰ و ۴/۹۱ که سویه های واکسنی معمول مورد استفاده در گله های طیور ایرانی می باشند با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس (RT-PCR) تکثیر شده و سپس قطعات حاصل تحت روند هضم آنزیمی با آنزیم آندو نوکلئاز AluI ...