عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطقه مورد مطالعه شامل نقشه 1:100000 بافت مي گردد که در کمربند مس پورفيري کرمان واقع شده است و بخش جنوب شرقي کمربند آتشفشاني-رسوبي ايران مرکزي و قسمت هایی از کمربند افیولیتی نائین-بافت را شامل مي شود. در محدوده مطالعاتي انديس هاي دارای دگرساني و کانه های اقتصادی متعددي وجود دارد که از مهمترين آنها کانسار درآلو، محدوده های دگرسانی چهرن، دگرساني پاي نگين، معدن قنات مروان، معدن کرومیت شمال بافت و غيره مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي داده هاي سنجنده های ETM+ و ASTER جهت تعيين ...

ارتعاشات مکانیکی هم از نظر بهره‌گیری و هم برای جلوگیری از اثرات مخرب آن همواره از دغدغه‌های صنعتگران و مهندسان بوده است. لوله‌های حامل سیال کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. در برخی موارد وظیفه این لولهها انتقال سیال است و در موارد دیگر به عنوان زیرسازه بکار میرود، در هر دو مورد پایداری لوله حامل سیال نقش مهمی در عملکرد آن دارد. معادله حاکم بر رفتار ارتعاشی لوله‌های حامل سیال به صورت معادله دیفرانسیل پاره‌ای شامل مشتقات ترکیبی نسبت به متغیرهای مکان و زمان می‌باشد و در بیشتر ...

برای مدل‌کردن گستردگی جرم و الاستیسیته و دستیابی به پاسخ‌هایی با دقت قابل قبول و مد‌های ارتعاشی با فرکانس بالا با استفاده از روش‌هایی نظیر اجزاء محدود کلاسیک و نوار محدود کلاسیک، استفاده از شبکه‌ی بسیار ریز اجزاء اجتناب ناپذیراست. واضح است که با ریز شدن شبکه اجزاء، حجم عملیات محاسباتی و خطای ناشی از گرد کردن اعداد به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، این امر خود موجب افزایش هزینه و زمان لازم برای انجام محاسبات می‌شود. از این‌رو توسعه روشی که بتواند مسائل انتشار امواج الاستیک در ساز ...

روش های طیفی به عنوان یکی از دقیق ترین روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی شناخته شده اند. اما با وجود دقت بالای این روش ها دستگاه معادلات حاصل از معادلات هم مکانی متناظر آنها بسیار بدوضع است و در نتیجه یافتن جواب آنها امری بسیاردشوار. پژوهشگران شاخه آنالیز عددی برای رفع این دسته از مشکلات به تکنیک های پیش اثرگذار متوسل می گردند. دو دسته از عمده ترین پیش اثر گذارهای روش های طیفی پیش اثرگذارهای مبتنی بر روش های تفاضلات متناهی و عناصر متناهی هستند. در سال های ...

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی، یکی از مسائل مهم تحقیقاتی در نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشند. اولین نتایج مربوط به معادلات دیفرانسیل نامتناهی البعدایتو در اواسط دهه 1960 بیان شد و در ادامه این روند با توسعه آنالیز و تئوری فرایندهای تصادفی از یک طرف و نیاز به توصیف پدیده های تصادفی در علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی و نظریه کنترل از طرف دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفت. از انجا که بسیاری از معادلات تصادفی کاربردی فاقد جواب تحلیلی هستند، در سال های اخیر ...

تصاویر فراطیفی با بهره گیری از قدرت تفکیک طیفی بالا در زمینه شناسایی نواحی پتانسیل‌دار معدنی دارای اطلاعات با ارزشی هستند. هر چند عموماٌ قدرت تفکیک مکانی پایین این تصاویر خصوصاٌ در مناطقی که کانسارهای پورفیری وجود دارند باعث اختلاط در بازتاب پیکسل شده و در نتیجه بازتاب هر پیکسل متاثر از مواد مختلفی می باشد و نمیتوان آن را به یکی از کانی‌ها نسبت داد. در این راستا تحقیق حاضر سعی بر این دارد تا با استخراج نشانه طیفی بومی نواحی دگرسان مس پورفیری، امکان اکتشاف نواحی جدید تمرکز کا ...

سطح آب دریاها و اقیانوس ها دستخوش تغییرات دائمی است. برنامه‌ریزی، طراحی و بهره‌برداری از منابع آب، نیازمند استفاده از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین ابزار و روش‌های سنجش کمی و کیفی آب است. در این ارتباط، پیشبینی و برآورد طغیان‌ها و محافظت اماکن و تأسیسات از سیلاب و مهمتر از همه، تعیین ابعاد و درجه ایمنی سازه‌های آبی، حائز کمال اهمیت است. به‌طور کلی، منابع آب سطحی شامل رودخانه‌ها و در درجه بعدی نهرها، کانال‌ها، زهکش‌ها و دریاچه‌ها بوده و عوامل مورد اندازه‌گیری در این منابع، شامل ترا ...

دانستن سرعت واحد سیار یا به طور هم‌ارز بیشینه شیفت فرکانسی داپلر ( ) در بهبود عملکرد سیستم‌های مخابرات سیار به ویژه طراحی وفقی نقش بسیار مهمی دارد. تمامی تخمین‌زن‌های موجود سرعت، به جز تعداد بسیار اندکی، برای شرایط پراکندگی همسانگرد طراحی شده‌اند. از آنجا که توزیع پراکندگی در سیستم‌های کوچک-سلولی غیر همسانگرد است، تحت چنین شرایطی عملکرد این تخمین‌زن‌ها خطای زیادی از خود نشان می‌دهند. در این پایان‌نامه برای تخمین سرعت، شرایط پراکندگی غیر همسانگرد فرض شده است و در پایان تخمین‌ ...

در مطالعه حاضر، روش اجزاء محدود طیفی برای تحلیل ارتعاش آزاد و ارتعاش اجباری ورق‌های مستطیلی نسبتاً ضخیم دارای تکیه‌گاه ساده در دو لبه موازی و با شرایط مرزی دلخواه در سایر لبه‌ها بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول توسعه می‌یابد. فرض حل لوی برای تبدیل مسئله دوبعدی به یک مسئله یک‌بعدی استفاده شد. اولین قدم در روش اجزاء محدود طیفی؛ تبدیل معادله دیفرانسیل حاکم از حوزه زمان به حوزه فرکانس به وسیله‌ی تئوری تبدیل فوریه گسسته است. سپس ماتریس سختی المان طیفی با استفاده از توابع شکل ...