عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله در زمینه روش برخورد با بیماران مبتلا به آنافیلاکسی است. واکنش های آنافیلاکسی یا شبه آنافیلاکسی در واقع پاسخ های نامطلوب ایمنی هستند که با ایجاد ادم، احتقان شدید راه های هوایی و افزایش قطر عروق سبب کلاپس قلبی و یا آسفیکسی می شوند. شناخت مکانیسم های ایمنی شناختی و همه گیری شناسی بیماری از یک طرف و نحوه سامان دهی و درمان آن از طرف دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله هستند. ...

آنافیلاکسی یک واکنش آلرژیک سیستمیک شدید است که بالقوه کشنده بوده، نیازمند تشخیص سریع و درمان فوری می باشد. این واکنش که معمولاً به وسیله آنتی ژن های خاص در افراد حساس ایجاد می شود، آغازی سریع دارد و چند عضو را درگیر می کند. واکنش هایی به طور مشخص تک مرحله ای هستند، اگرچه 2% موارد دو مرحله دیده می شود. مرحله دوم اغلب پس از یک دوره 8-1 ساعته بدون علامت رخ می دهد، ولی این تأخیر می تواند تا 24 ساعت هم باشد. آنافیلاکسی طول کشیده ممکن است پیش از 24 ساعت ادامه پیدا کند. درمان همزمان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تشخیص | 
درمان | 
آلرژی | 
 
چکیده ندارد.