عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آب در زندگی بشر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است ودسترسی به آب آشامیدنی سالم برای حفظ بهداشت و سلامت انسان ضروری است. با پیشرفت صنایع و افزایش جمعیت آلاینده‌های شیمیایی جدیدی وارد منابع آب‌های طبیعی می‌شوندکه تصفیه آنها ضروری به نظر می‌رسد لذا در این بررسی به روش‌های حذف این آلاینده‌ها از منابع آب در سه بخش پرداخته ایم. الف) تهیه کاتالیست و مطالعات ناپیوسته جذب: در این بخش از تحقیق تهیه و تعیین مشخصات و کاربرد کربن فعال شده با NH4Cl به عنوان جاذب که از این پس به ...

در حاضر آموکسی سیلین یکی از پرمصرف ترین آنتی بیوتیک ها در دنیا می باشد که انتشار آن به محیط زیست اثرات بهداشتی و زیست محیطی متعددی در پی دارد. هدف از این تحقیق بررسی جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی سرباره می باشد. در این مطالعه اثر پارامترهای مختلف از جمله PH، مقدار جاذب، اندازه ذرات جاذب، غلظت آنتی بیوتیک و زمان تماس بر میزان جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی سرباره مورد بررسی قرار گرفت، به همین منظور آموکسی سیلین با غلظت های 10،20،30،40 و mg/L 50، مقدار جاذب 05/0،1/0،15/0،2/0،5/0،1 ...

در این کار تحقیقاتی اندازه‌گیری آمپی‌سیلین و آموکسی‌سیلین با بکارگیری یون نقره (آ) بعنوان معرف رنگساز به روش اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفته است . آمپی‌سیلین و آموکسی‌سیلین با یون نقره (آ) در محیط قلیائی تشکیل کمپلکسهای قهوه‌ای رنگ با نسبت 1: 1 لیگند به فلز را می‌دهند که به ترتیب دارای جذب ماکزیممی در طول موجهای 392 نانومتر و 400 نانومتر می‌باشند. ضریب جذب مولی آمپی‌سیلین - نقره (آ) و آموکسی‌سیلین - نقره (آ) در طول موجهای فوق بترتیب 5/687 x 10 3 و 4/0955 x 10 3 ...

مقاومت به مترونیدازول یکی از مهمترین دلایل برای شکست ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با رژیم سه دارویی کلاسیک است. از طرف دیگر رژیم درمانی حاوی کلاریترومایسین برای کشورهای در حال رشد مقرون به صرفه نیست. فورازولیدون یک جایگزین بسیار خوب برای مترونیدازول و کلاریترومایسین است اما اثرات جانبی بسیار زیاد آن، استفاده وسیع از آن را محدود می کند. هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی دو دوز مختلف فورازولیدون به همراه آموکسی سیلین و امپرازول است. روش: تعداد 120 بیمار مبتلا به زخم اثنی عشر در نظر گ ...

اسپکتروفتومتری مرئی روش آنالیز وسیعی است که جهت تجزیه و بررسی داروها به دلیل حساسیت بالا و مقرون به صرفه بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش بهینه و مستمر اسپکتروفتومتری برای شناسایی داروی آموکسی سیلین در حضور نانو ذرات طلا در فرمولاسیون دارویی توسعه یافته است. اضافه نمودن آموکسی سیلین به‌منزله نانو ذرات طلا منجر به ایجاد حالت کلوخه ای شده در نتیجه جذب مربوط به نانا ذره طلا کاهش می‌یابد. در این کار تحقیقاتی پارامترهایی نظیر pH ، دما، حجم نانو ذره، حجم بافر، نوع بافر بهینه می‌ ...

تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز این آنزیم توسط باکتریهایی مانند اشرشیاکلی تولید می‌شود. آنزیم داخل سلولی است و باید توسط روشهای مکانیکی (سونیکیت ) و روشهای آنزیمی (حذف دیواره سلولی) آزاد شود. این آنزیم بر پنی‌سیلین G و پنی‌سیلین V اثر می‌گذارد و ماده‌ای به نام 6APA تولید می‌نماید که از آن جهت ساخت آنتی‌بیوتیکهای نیمه سنتزی مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین استفاده می‌شود. ...

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجویز سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول در بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن متوسط تا پیشرفته ای است که درمان مکانیکی نیز دریافت می کنند.در 50 بیمار مبتلا پاکت با عمق بیشتر یا مساوی5 میلیمتر انتخاب و شاخص های کلینیکی عمق پرابینگ، سطح چسبندگی کلینیکی و شاخص خونریزی و شاخص پلاک برای کل دندان ها در ابتدای مطالعه و در فاصله 8-4 هفته بعد ثبت گردید. از عمق ترین پاکت پریودونتال یک نمونه میکروبیولوژیک گرفته شد و در پایان نیز از همان ناحیه نمونه میکروبیول ...

نشان داده شده است که یک مکانیسم انتقال فعال با واسطه حاملهای دی پپتیدی در جذب گوارشی سفیکسیم دخیل می باشد. از آنجا که روند جذب فعال یک روند قابل اشباع بوده و از طرفی همین مکانیسم در جذب آنتی بیوتیکهای بتالاکتام نیز سهیم می باشد، و با توجه به اینکه تا به حال مطالعه ای به منظور اثر تداخلی آنتی بیوتیکهایی که با این مکانیسم جذب می شوند صورت نگرفته است ، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تجویز همزمان آموکسی سیلین و سفیکسیم بر میزان جذب و پارامترهای فارماکوکینتیکی سفیکسیم طراحی گردید. ...

شناخت کامل خصوصیات انساج پریودونشیم زمینه را برای درمان موفقیت آمیز بیماریهای پریودنتال مهیا می سازد. طبیعتا با چنین شناختی می توان تغییرات ناشی از بیماری را مشخص نمود. بی شک بدون داشتن دانش کافی در این زمینه اقدام به درمان، کورکورانه محسوب شده و نتیجه هرگز مطلوب نخواهد شد. علیرغم درمان نیز، گاه و بیگاه بیماری ممکن است عود کند که معمولا به پلاک کنترل ناکافی بیمار ربط داده می شود. با وجود این دندانپزشک مسئول است که بهداشت دهان را به بیمار بیاموزد. آنرا کنترل کند و بیمار را به ...