عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی میزان تأثیر آموزه‌های دینیِ کتاب دین و زندگی (2) بر رفتار دانش‌آموزان (دختر و پسر) سال دوم دبیرستان شهرستان سبزوار انجام شده است. در این پژوهش ضمن تعریف لغوی و اصطلاحی تربیت، دین، تربیت دینی و ذکر عوامل موثر بر تربیت دینی، نقش تربیت دینی بر آرامش روانی، اصول و مبانی تربیت دینی و همچنین توجه به اهداف، روشها، مراحل تربیت دینی و اصول حاکم بر برنامه‌های دینی و قرآن دوره‌ی متوسطه، به بررسی میزان آیات قرآن کریم و احادیث معصومین: که در کتاب دین و زندگی پای ...

با توجه به سبک زندگی امروزه و شیوع معضلات جدید در حوزه‌ی اخلاق جنسی بررسی درباره‌ی اخلاق جنسی در نهاد خانواده براساس آموزه‌های اسلامی لازم دانسته شد. هدف از این پژوهش یافتن و درک سبک مناسب زندگی است که با به‌کارگیری آن بتوان شیوه‌های تربیت صحیح جنسی را به کار بست، از آسیب‌های تهدید کننده کودک، نوجوان و جوانان در این حوزه و تزلزل و فروپاشی خانواده‌ها به دلیل عدم تربیت صحیح جنسی و ناآگاهی در رابطه با مسائل جنسی، براساس آموزه‌های اسلامی جلوگیری نمود. براین اساس مطالب مربوطه که د ...

مرصادالعباد نجم رازی اثری تعلیمی در تصوف اسلامی است که در سه باب اصلی آن از مبدأ ، معاش و معاد انسان سخن گفته شده است؛ اما این اثر از دیدگاه تربیت اجتماعی نیز حائز اهمیت است. آموزه‌های تربیتی – اجتماعی نجم رازی در سراسر کتاب و بویژه در باب پنجم آن در هر روزگاری نه تنها برای صوفیان بلکه برای همه مردم مفید و قابل توجه است. در این پایان نامه در دو بخش این آموزه‌ها بررسی شده است. ابتدا در فصل سوم مباحث تربیتی – اجتماعی چهار باب اول کتاب بررسی شده است که شامل مباحثی چون: توجه به ا ...

این پژوهش با عنوان «گونه‌شناسی و آموزه‌های روایات تفسیری سوره لقمان» در صدد است که این سوره را از دو جهت مورد بررسی قرار دهد: نخست گونه‌شناسی روایات تفسیری وارد شده ذیل آن و سپس استخراج آموزه‌های این روایات. در بخش گونه‌شناسی روایات به بررسی 92روایت در انواع گونه‌هاپرداختیم؛ که در این به بررسی21روایت تبیین مفهومی،20روایت اخلاقی، 17مورد تعیین مصداق(جری و تطبیق)،روایات استناد به قرآن و نیز بیان لایه-های معنایی آیه هر کدام با 8 مورد،ترسیم فضای نزول 7 روایت،ایضاح لفظی 5 روایت،ب ...

در این پژوهش ، پژوهشگر در صدد بررسی نقش آموزه های دینی در پیشگیری انحرافات اجتماعی و اخلاقی دانش آموزان متوسطه در منطقه بند پی غربی از نظر دانش آموزان می باشد . پژوهش حاضر به جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی به متصدیان و مدیران آموزش و پرورش دارای اهمیت خاصی می باشد . جامعه آماری مورد بررسی را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه منطقه بندپی غربی که به تعداد 930 نفر بوده اند ، تشکیل می دهند ، که با استفاده از جدول کرجسی ومورگان تعداد 271 نفر به عنوان نمونه ، که به روش نمونه گیری تصادف ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌ آموزه‌های دینی (مبتنی بر دعای مکارم‌الاخلاق) بر هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-92 بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-1392 می‌باشند که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از بین 12 دانشکده‌ دانشگاه شهید چمران اهواز، به طور تصادفی 5 دانشکده انتخاب و از هردانشکده 4 کلاس و از هر کلاس 10نفر و از بین آنها در نهایت 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه ...

در ادیان گوناگون، اعتقادات و شیوه‌های دستیابی به آن‌ها به اشکال متنوعی ابراز می‌شود که منجر به کثرت‌گرایی دینی می‌گردد. کثرت‌گرایی دینی در دوران معاصر در قالب معنویت‌جویی‌های جدید بروز کرده است. این موضوع از جهت پیوند ناگسستنی با حیات اجتماعی نظر جامعه شناسان را به خود معطوف ساخته است. در ایران نیز که موقعیت و جایگاه دین علاوه بر انسجام بخشی و انضباط آفرینی دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی است، ظهور این گروه‌ها مسأله‌ای مهم تلقی می‌گردد. در تحقیق حاضر، عرفان‌های هندی و سرخ‌پوس ...

تفکر در اسلام از جایگاه والایی برخوردار می باشد و تربیت انسانهای متفکر و صاحب اندیشه از اهداف بسیار مهم تعلیم و تربیت اسلامی می باشد. همچنین دوران کودکی بخصوص دوره ی دوم از ظرفیت های ویژه ای برای پرورش برخوردار می باشد؛ لذا در پژوهش حاضر به بررسی تفکر در دوره ی دوم کودکی بر اساس آموزه های دین اسلام می پردازیم. این پژوهش شامل پنج پرسش می باشد که عبارتند از: سوال اصلی؛ تفکر در دوره ی دوم کودکی بر اساس آموزه های دین اسلام چگونه است؟ سوالات فرعی: فواید پرورش تفکر در دوره دوم کو ...

از آنجایی که بنا بر اصول عقیدتی ما، اسلام دین جامع و کاملی است و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد، در این تحقیق به بررسی تربیت جنسی در آموزه‌های دینی با رویکرد فقهی – حدیثی پرداخته‌ایم. این تحلیل و بررسی در مقام پاسخ گویی به دو سوال اساسی می‌باشد. 1. آیا آموزه‌های فقهی و حدیثی موجود، این قابلیت را از نظر شمول و جامعیت دارند که بتوان یک مجموعه‌ای از احکام فقهی را در زمینه تربیت جنسی تهیه و گرد آوری کرد؟ 2. آیا این مجموعه احکام با نظریات علمی و تجربی روز در زمینه تربیت جن ...