عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش مسائل روانشناسی و اجتماعی در آموزش و پرورش خود مجموع سیزده چکیده از تحقیقات ، نوشته‌ها و پایان‌نامه‌هایی است مرتبط با آموزش و پرورش و یا مسائل مرتبط با آن (که به نحوی بر آموزش و پرورش تاثیر دارند). بیشتر عنوان‌ها مستقیما به آموزش و پرورش اختصاص دارند. نظیر: الف ) مسائل مربوط به آموزش متوسطه در ایران ب ) بررسی مسائل و نیازهای کودکان و نوجوانان مدرسه‌رو ج) بررسی مسائل تحصیلی جوانان در دبیرستان شهر د) بررسی اوقات فراغت دانش‌آموزان دوره دوم دبیرستانهای رشت ه) ...

خلاصه: -1 اکثر مدیران معتقد به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش کارکنان می‌باشند. -2 آموزش فعلی نیروی انسانی دارای اهمیت بوده ولی سرمایه‌گذاری در این زمینه محدود است . -3 محتوای دوره‌های آموزشی با نیازهای شغلی تناسب لازم را ندارد و از روشهای آموزش بزرگسالان و نتایج ارزشیابیهای قبلی دوره‌های آموزشی کمتر استفاده می‌شود. -4 آموزشهای فعلی نیروی انسانی تا حدودی توانسته موجبات ارضاء نیازهای روانی و مشارکت کارکنان در انجام امور را فراهم نماید، ولی عده‌ای نیز نظر م ...

خلاصه: -1 نظام آموزشی کشور در کلیه ابعاد کمی و کیفی کشور دچار بحران است . -2 پی‌آمدهای رشد جمعیت بر نظام آموزشی کشور در سالهای آتی مشکلی فاجعه‌آمیز به خود خواهد گرفت . -3 در صورت عدم تامین نیازهای مالی و انسانی نظام آموزش و پرورش کشور در حداقل فاصله زمانی ممکن، رسیدن به یک وضعیت مطلوب از نظر پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه مبدل به آرزویی محال خواهد شد. ...

هدف پژوهش بررسی نقش مدارس غیرانتفاعی در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان است . جامعه آماری شامل 10 درصد از والدین دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی و 234 نفر از معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) وضعیت تحصیلی در مدارس دولتی پس از باز شدن مدارس غیرانتفاعی دچار افت نشده است و به طور کلی اینگونه مدارس علت افت نبوده‌اند 2) پیشرفت تحصیلی دانش‌آ ...

این طرح از پاگیری نظام آموزشی کودکان در جهان اسلام آغاز می‌شود و دلایل تاریخی و اجتماعی رشد آن در ایران شناخته و عنوان می‌گردد و روشن بودن نهادی شدنش در یک نظام مشخص اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این نظام (نظام مکتبخانه) با آنکه کمابیش یکنواخت است لیکن در دوره‌های تاریخی و در مناطق گوناگون و گروههای اجتماعی خاص متفاوت بوده است ، اما حیات فرهنگی آن تا نیمه‌های دوره سلطنت قاجار تداوم پیدا کرده است . در این عصر در برخورد با آموزش و پرورش جدید دگرگونیهایی در آن پید ...

هدف پژوهش بررسی کارآیی داخلی و پیش‌بینی تقاضای آموزش و پرورش در ایران (1373-92) است در ابتدای پژوهش به این نکته اشاره شده که کارآیی داخلی در ارتباط با اهداف کلی آموزش اندازه‌گیری میشود لذا برای ارزیابی کارآیی داخلی آموزشی لازم است اهداف آموزشی تبیین شود و تعدادی شاخص برای اندازه‌گیری ستانده که منعکس‌کننده این اهداف مختلف باشد انتخاب شود. از دیدگاه برنامه‌ریزان آموزشی اندازه‌گیری ستانده با تعداد دانش‌آموزانیکه بطور موفقیت‌آمیزی یک دوره را تکمیل می‌کنند تقریب او ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.