عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : -1 تعیین واژگان بین کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی نهضت (قسمت فارسی) با واژگان کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم ابتدایی آموزش و پرورش -2 تعیین ارزش برابری کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی (قسمت فارسی) با کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، با توجه به واژگان بکار گرفته شده. ...

هدف : شناسایی ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منتسب به زن در کتابهای درسی دوره ابتدایی در قبل از انقلاب (1357) و ارزیابی تغییرات احتمالی پدید آمده در این خصوص در کتب درسی دوره ابتدایی بعد از انقلاب (1368). ...

تجزیه و تحلیل گزارش‌های جمع‌آوری شده از مدارس مناطق مختل تهران نشانگر آن است که صرف تهیه برنامه‌هایی که تنها دانش‌آموزان را با مسئله بهداشت آشنا سازد، ثمربخش نخواهد بود، بلکه در کنار آن باید برنامه‌هایی نیز برای آگاه نمودن والدین از اهمیت مسئله بهداشت و رعایت نکات بهداشتی تهیه و پخش نمود. مسئله دیگری که توسط مراقبان بهداشت ذکر شده، عدم وجود آموزش صحیح، چه از طریق رادیو و تلویزیون و چه بوسیله کتاب و جزوات مختلف است . در نتیجه می‌توان به لزوم تهیه برنامه‌هایی در ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان رابطه میان کتب تاریخ دوره‌های مختلف تحصیلی با کتاب تاریخ ایرانی (1) نظام جدید آموزش متوسطه است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست . یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین کلمات مورد نظر در تدریس هر ساعت درس برنامه در هفته، در ابتدایی 160 کلمه، در راهنمایی 500 کلمه، و دوره دبیرستان 950 کلمه است . طول جملات 7/6، در راهنمایی 9/14 و در دبیرستان 9/94 کلمه است . میزان تعداد کلمات در ابتدایی 6282، در راهنمایی 22150 و در دوره دبیرستان 57230 ک ...

این پژوهش ، به بررسی توان ذهنی و درک مفاهیم دانش‌آموزان دوره ابتدایی با هدف دستیابی به معیارها و ارائه پیشنهادها به منظور متناسب ساختن برنامه‌ها با میزان تحول عقلی و تواناییهای کودکان دوره ابتدایی اختصاص یافته است . متغییرهای این پژوهش عبارتند از: سن (با رعایت تناسب سن و پایه تحصیلی)، دانش‌آموزان پنج پایه تحصیلی دوره ابتدایی (متغیر مستقل) با 18 آزمون در قلمروهای عملیات عینی (ردیف‌کردن و طبقه‌بندی)، نگهداریهای ذهنی فیزیکی (مقدار ماده، وزن، حجم) و عدد، شکل‌گیری فضا (برا ...

هدف پژوهش بررسی کیفیت مدیریت آموزشی در مدارس ابتدایی لرستان است . روش پژوهش ، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه است . از مجموعه مدارس شهری دوره ابتدایی 36 مدرسه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که صورتجلسات شوراهای معلمان و انجمن‌های اولیاء و مربیان در مدارس عمدتا یکنواخت ، کلیشه‌ای و از هدف‌های اصلی تشکیل این شوراها فاصله زیادی به چشم می‌خورد. حدود 90 درصد از مدیران مدارس ابتدایی از مفاهیم اساسی و اصول تعلیم و تربیت ...

معلمان مانند دیگر انسان‌ها هر روزه با مسائل و مشکلات پیچیده‌ای در محیط کار و زندگی روبه‌رو هستند و هر یک از این مسائل از آنجایی که نیازمند سازگاری مجدد فرد با آن می‌باشد نوعی فشار روانی بر فرد وارد می‌سازد. هدف از این تحقیق آموزش برخی از افراد که تحمل این استرس‌ها را داشته باشند و به بیماری جسمی روانی مبتلا نگردند و عملکرد خود را در حد مطلوبی حفظ نمایند و در نتیجه سازمان‌ها کمتر دچار خسارات می‌گردند. ...

هدف : -1 تعیین واژگان مشترک فارسی دوره تکمیلی سازمان نهضت سوادآموزی با واژگان کتاب فارسی کلاس سوم دوره ابتدائی آموزش و پرورش -2 تعیین ارزش برابری بین کتاب فارسی دوره تکمیلی با کتاب فارسی سوم ابتدائی آموزش و پرورش ، با توجه به واژگان بکار گرفته شده. ...

هدف پژوهشی بررسی و شناسایی مشاغلی است که در کتابهای درسی در دوره پنج‌ساله آمده است . اهمیت کدام یک بیشتر است ، ترکیب مشاغل مطرح شده در کتابهای درسی آیا مناسبتی با مشاغل واقعی اجتماع دارد یا نه و تغییرات مشاغل در کتابهای درسی قبل و بعد از انقلاب چگونه بوده است . روش پژوهش کتابخانه‌ای با استفاده از منابع مطالعاتی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در کل کتابهای درسی پنج ساله ابتدایی (بجز ریاضیات ) روی هم 142 زمینه شغلی ذکر شده که این زمینه‌های شغلی 1420 بار تکرار شده است . ...
نمایه ها:
شغل |