عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده آموزش ریاضی به عنوان یکی ازمهم ترین دروس پایه، اهمیت بسیار زیادی در هر سیستم آموزشی دارد . ابداع روش هایی نوین در آموزش علوم به خصوص علم بنیادی ریاضی، فعالیتی است که پژوهش گرانی از سرتاسر دنیا به آن اهتمام می ورزند .یکی از این روش ها ادغام ریاضی با بازی است که اثربخشی آن توسط محققینی ازکشورمان مورد ارزیابی گرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش به ریاضی و یادگیری مفاهیم ریاضی (کسرها) دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی پایه ی ششم ابتدایی است. ...

چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند و برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند استفاده شده است. حجم نمونه برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با ۲۴ نفر از کارشناسان آموزشی، مدیر ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ ن ...