عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور غلبه برشرایط نامطمئن پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی سازمان ها قرار دارد،داشتن نیروی انسانی توانمندی است که بتواند محصول یا خدمتی با کیفیت ارائه دهد. بنابراین در این تحقیق به "بررسی رابطه بین توانمندسازی کارشناسان واستقرار مدیریت کیفیت جامع(TQM)در بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان آن وزارتخانه"،پرداخته شده است.اما به منظورپاسخ یابی به سئوال تحقیق ؛ چه رابطه ای بین توانمندسازی کارشناسان واستقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش ستادی وزارت آموزش پرورش،وجود ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش و تاثیر آموزش محیط زیست در آموزش رسمی دروس هدیه های آسمان و علوم تجربی از دیدگاه معلمان شهرستان دماوند انجام شده است .روش پژوهش از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی با رویکرد پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهرستان دماوند به تعداد 435 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق جدول مورگان 198 نفر برآورد گردید . ابزار گردآوری داده ها ،دوپرسشنامه محقق ساخته هر یک مشتمل بر 25 سوال با هدف مطالعه م ...

برای آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان، شیوه‏های گوناگونی وجود دارد که در میان این شیوه‏ها، سه شیوه اکتشافی، کاوشگری و تلفیقی به عنوان نمایندگانی از شیوه‏های فعال(که از میان تحقیقات مختلف به عنوان شیوه‏های متداول در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‏گیرد)، انتخاب گردیده و به لحاظ کسب مهارت‏های علمی، هر یک از این شیوه‏ها با یکدیگر به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این راستا پژوهشگر با هدف شناسایی رویکردهای اکتشافی، کاوشگری و تلفیقی در جهت کسب فرآیند مهارت‏های علمی ...

از آنجا که یکی از هدفهای اصلی تعلیم وتربیت ، پرورش شیوه تفکر انتقادی در افراد است ، رشد چنین مهارتی در انسان ها امری ضروری می نماید .در دنیای متلاطم وپراز چالش امروزی که حق وباطل ، درست وغلط ، حقیقت ودروغ سخت به هم آمیخته اند ، داشتن حس مهارت تشخیص آنها از یکدیگر رمز موفقیت در زندگی است ، ذهن نقاد هرچیزی را به راحتی نمی پذیرد ویا رد نمی کند بلکه ابتدا در مورد آن موضوع سوال واستدلال می کند ، سپس می پذیرد یا رد می کند . پژوهش حاضر مطالعه ای است پیرامون تفکر انتقادی وویژگیهاورو ...

پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی اثر بخشی اهداف اخلاقی آموزش و پرورش و رابطه ی آن با قضاوت اخلاقی در دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر بندر عباس انجام گرفت و در پی آن سعی شد به سوالات زیر پاسخ داده شود. 1. آیا اهداف مصوب اخلاقی آموزش و پرورش اثربخش بوده است؟ 2. وضعیت قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس چگونه است؟ 3. آیا میان تحقق اهداف اخلاقی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟ 4. آیا می توان اهداف مصوب آموزش و پرورش ...

این پژوهش با هدف شناسایی تصمیم های مربوط به برنامه درسی آموزش فیزیک در ایران و ارائه دانش منسجم و منظمی در این زمینه به بررسی سیر تاریخی تصمیم های مربوط به طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش فیزیک از عصر پهلوی تا امروز در ایران پرداخته است. روش انجام پژوهش، روش پژوهش تاریخی می باشد که با توجه به موضوع تحقیق و نیز اهداف مطرح شده به صورت کتابخانه ای و با فیش برداری از اسناد و مدارک مربوط به تاریخ آموزش و پرورش رسمی در ایران به طور کلی و آموزش فیزیک به طور خاص انجام شده است. نتیجه پژ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رفتار اطلاع ‌یابی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت ؛ در این تحقیق متغیرهایی از قبیل: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، میزان علاقه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، میزان استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها ، نوع اطلاعات مورد نیاز ، منابع اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز ، میزان آگاهی از مجراهای مختلف تحصیل اطلاعات (کتابخانه‌ها، مراکز اطلاعاتی، س ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "راهكارهاي تقويت مهارت نوشتن در دانش آموزان پايه ششم آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران" به منظور ارائه راهكارهاي جديد از منظر معلمان پايه ششم صورت گرفته است. براي انجام پژوهش از روش كيفي–توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. به منظور تعيين جامعه نمونه ازروش تمام شماري جامعه آماري (آموزگاران پايه ششم آموزش و پرورش منطقه 9 تهران) بهره برده شده است. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه اي با 8 سوال و گويه هاي مشخص مي باشد. كه 86 نفر از معلمان به آن پاسخ گفته اند. به من ...

یکی از هدف‌های آموزش دوره کاردانش، توانمندسازی هنرجویان از طریق آموزش‌های ارائه شده برای کارآفرینی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان کاربست عناصر پنجگانه برنامه‌درسی کاردانش شامل هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، راهبردهای مدیریت کلاس درس و شیوه‌های سنجش در جهت آموزش کارآفرینی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌های کاردانش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه هنرآموزان(نفر301) و هنرجویان سال سوم متوسطه کاردانش ...