عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11929

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور غلبه برشرایط نامطمئن پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی سازمان ها قرار دارد،داشتن نیروی انسانی توانمندی است که بتواند محصول یا خدمتی با کیفیت ارائه دهد. بنابراین در این تحقیق به "بررسی رابطه بین توانمندسازی کارشناسان واستقرار مدیریت کیفیت جامع(TQM)در بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان آن وزارتخانه"،پرداخته شده است.اما به منظورپاسخ یابی به سئوال تحقیق ؛ چه رابطه ای بین توانمندسازی کارشناسان واستقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش ستادی وزارت آموزش پرورش،وجود ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش و تاثیر آموزش محیط زیست در آموزش رسمی دروس هدیه های آسمان و علوم تجربی از دیدگاه معلمان شهرستان دماوند انجام شده است .روش پژوهش از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی با رویکرد پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهرستان دماوند به تعداد 435 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق جدول مورگان 198 نفر برآورد گردید . ابزار گردآوری داده ها ،دوپرسشنامه محقق ساخته هر یک مشتمل بر 25 سوال با هدف مطالعه م ...

پرورش تفکر کودکان در آموزه های اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ این پژوهش در صدد است تا از نظرگاه آموزه های اسلامی به چهار پرسش مهم، جایگاه تفکر در اسلام، جایگاه کودک در اسلام، روش های پرورش تفکر در اسلام و موانع رشد تفکر بپردازد و دیدگاه اسلام را در این خصوص تبیین نماید. مطالعات به دست آمده حاکی از آن است که در تعالیم دین اسلام، پرورش تفکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علمای دین در حوزه ی تربیت عقلانی از ضرورت آن سخن بسیار گفته اند و بهترین زمان برای شروع پرورش تفکر را دو ...

1 - سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بسیار قابل توجه است (25 درصد سال 1368) اما از تولید ناخالص ملی بسیار کم است (4 درصد) و این نشان می‌دهد مادامیکه آموزش و پرورش به خزانه متصل است و فقط می‌خواهد مشکلاتش را از طریق خزانه حل کند موفق نخواهدبود. 2 - مطالعه اسناد و مدارک در مورد شیوه برآورد منابع مالی و انسانی مورد نیاز بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در برنامه اول توسعه (تجربه سال 1367) نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی بخشهای مذکور از شمای کلی شماره 9 صفحه 330 پایان ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان های آموزش و پرورش مناطق مرکز و غرب تهران پرداخته است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شده که در آن جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های آموزش و پرورش مناطق مرکز و غرب تهران مشتمل بر تعداد 842 نفر بوده که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه برابر 264 نفر شده است. با انتخاب شاخص های "اهداف، اصول و رهیافت ها"، "فراگیری"، "محتوا و روش"، "تکنولوژی آموزشی" و "عوامل موثر بر یادگیری" بر ...

در این پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزش زیست محیطی با شیوه های آموزش از دور برای دوره ی تحصیلی متوسطه ی نظری آموزش و پرورش ایران، بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده ی قبلی در حوزه ی آموزش زیست محیطی و آموزش از دور در داخل و خارج از کشور به شناسایی عوامل و نشانگرهای اساسی تشکیل دهنده ی آموزش زیست محیطی از دور اقدام گردید. سپس با روش مطالعه دلفی بر اساس دیدگاه های صاحبنظران عوامل و نشانگرهای شناسایی شده پالایش شد. در ادامه نمونه ی آماری پژوهش شامل: 382 نفر دانش آموز، 290 نفر ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...

نیروی انسانی از مهمترین ارکان هر سازمان است و در آن مدیران به عنوان طراحان، هدایت‌گران و اداره کنندگان اصلی سازمان، نقش کلیدی دارند، لذا ایجاد زمینه ارتقاء کیفی آنان میتواند این نقش را پر رنگ‌تر و موثرتر بنماید، با امعان نظر به اینکه در حال حاضر با توسعه‌ای که علوم داشته‌اند و اهمیت بسزایی که مدیران دارند، در بیشتر علوم، مدیریت همان رشته بصورت مستقل تبیین و تدریس میشود و این بیانگر اهمیت و نقش مهم مدیریت در آینده جهان است . "بی‌شک موقعیت مدیران تا حد زیادی بستگی ب ...
نمایه ها:
علوفه | 
مدیر | 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خوش بینی بر میزان علایم افسردگی، اضطراب و فشار روانی(استرس) دختران نوجوان شهر اصفهان بوده که والدینشان طلاق گرفته اند.آموزش خوش بینی با توجه به مفهوم سبک اسنادی خوش بینانه که سلیگمن در "برنامه ی پیشگیری پنسیلوانیا" به آن پرداخته است، طراحی شد. این پژوهش در قالب یک طرح پژوهشی نیمه تجربی، همراه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 40 روزه انجام گرفت. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90 بودنده اند ک ...