عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استراتژیهای آموزشی جدیدی در دانشکده های پزشکی جهت افزایش کارایی دانشجویان مطرح شده است . بعضی از این استراتژیها بر رفع نیازهای جامعه تاکید دارند. به اینگونه برنامه ها آموزش پزشکی جامعه نگر گفته می شود. آموزش پزشکی جامعه نگر خصوصیت یک دانشکده پزشکی محسوب می گردد که اهداف و مقاصد و اصول اساسی آن بر اساس نیازهای جامعه ای که دانشکده در آن قرار دارد بنا نهاده شده است. برنامه های این شکل از آموزش کل نگر بوده و تنها بر دید درمانی نسبت به پدیده سلامتی تکیه ندارد. فعالیتهای آموزشی این ...

آموزش پزشکی در دوران دانشگاه و اخذ صلاحیت قانونی، دیگر نمی تواند دیپلم شایستگی برای تمام عمر محسوب شود. نیاز به آموزش مداوم پزشکی به خوبی طرح ریزی شده و اینک مقبولیت همگانی یافته است. هدف از پژوهش حاضر به عنوان کاری در زمینه ارزیابی نتایج (Evaluation of Outcomes) بررسی کارآیی سری جدید دوره های بازآموزی پزشکان عمومی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه خود ایفا مشتمل بر دو قسمت ثبت مشخصات دموگرافیک و ارزیابی یک نسخه تجویزی بوده است که در سه دوره متوالی کارگاه بهترین ت ...

یکی از مهمترین دلایل نارسایی سیستم آموزش سنتی در توانمند ساختن پزشکان برای انجام وظایف حرفه ای، کاربرد روش آموزش بر مبنای بیماری است. در حالی که هیچ بیماری در مراجعه به پزشکان، نام بیماری خود را ذکر نکرده بلکه شکایت خود را ذکر می نماید و وظیفه پزشک حرکت از سمت شکایت به سمت تشخیص بیماری است. ...

چکیده ندارد.

از آنجایی که تاکنون مطالعات معدودی به مقایسه یادگیری الکترونیکی با استفاده از روش‌های علمی طراحی آموزشی و طراحی انگیزشی و با روش آموزش مداوم متداول پرداخته‌اند، مطالعه حاضر با هدف مقایسة میزان یادگیری و انگیزش پزشکان آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از سه روش آموزش مداوم متداول، طراحی شده با الگوی مریل و رایگلوث؛ و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر با روش آموزش الکترونیک انجام شد. مطالعه شبه آزمایشی حاضر در سال 1390 روی 90 نفر از پزشکان شرکت‌کننده دانشگاه علوم پزشکی ک ...

استفاده از اینترنت در آموزش؛ فرصت مناسبی برای دست انر کاران آموزش مداوم پزشکی است چر که ؛ فرصتی همگانی و متنوع ؛بدون محدویت و وابستگی به زمان و مکان ؛با قابلیت ها و جذابیت های بالای آًموزشی ؛برای خیل عظیم پزشکان در نقاط دور و نزدیک فراهم می کند.علیرغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از کشورهای دنیا ؛در کشور ما ؛اقدام بایسته ای برای راه اندازی این دوره هاصورت نگرفته است. هدفی که این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت)؛دست اندرکاران این دوره هاو عوامل موثر ب ...
 
آموزش الکترونیکی یکی از دستاورد‌های عصر دیجیتالی است و یک نوآوری در آموزش به حساب می‌آید. این شیوه‌ی آموزشی مزایای بسیاری برای موسسات آموزشی و کاربران آن‌ها به همراه داشته است. موفقیت آموزش الکترونیکی به طور گسترده به میزان پذیرش و استفاده از آن توسط کاربران وابسته است. در این پژوهش به کمک تئوری انتشار نوآوری راجرز که به‌ صورت جامع و کامل فاکتورهای موثر در پذیرش آموزش الکترونیکی را در بر می‌گیرد و به عنوان یک مدل اساسی در رابطه با مطالعات مربوط به نوآوری به حساب می‌آید به شنا ...