عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 856

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گذر زمان و پیشرفتهای علمی بر همگان آشکار کرده است که انسان دیگر تنها یک ابزار اقتصادی و یا فقط نیروی کار نیست ، بلکه موجودی است الهی که جان و روح تمام سازمانها و تشکیلات به وجود او وابسته است . در این راستا علوم رفتاری به بررسی نقش اساسی انسان به عنوان موتور حرکت سازمانها پرداخته است تا با شناخت ویژگیهای رفتاری و عملکردی انسان، او را در جهت رشد، خلاقیت و نوآوری به منظور بهبود کیفیت زندگی تشویق کند و از یافته‌های علوم دیگر برای ارتقاء کیفیت زندگی این مخلوق استفاده نماید. بهبود ...

هدف کلی پژوهش ، بررسی کامل خصوصیات مدیران و آگاهی از مشکلات و تنگناهای مدیریت در واحدهای آموزشی و ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌های اصولی برای بهبود وضعیت مدیریت در مدارس کشور است . جامعه آماری، 60 نفر از مدیران واحدهای آموزش متوسطه نظری هستند که در زمان اجرای مرحله اول این تحقیق (سال تحصیلی 1366-1367) در پست مدیریت به خدمت اشتغال داشته‌اند. همچنین در این تحقیق از 158 نفر مسوولان آموزش متوسطه، مناطق آموزشی سراسر کشور، کلیه کارشناسان آموزش متوسطه ادارات کل و 242 تن از دبیران رسمی ش ...

دوره متوسطه در نظام آموزش کشور ما دارای جایگاه ویژه و پر اهمیتی است، چرا که سرنوشت نوجوانان و جوانان در این دوره رقم می خورد. انتخاب رشته در این دوران یکی از مهمترین انتخاب های دوران زندگی آنان را شامل می شود. اما علیرغم اهمیت ویژه این امر برای آنان، حساسیت و اهمیت امر بر مسئولین ناشناخته مانده و از آن اهمیت ویژه برخوردار نشده است. این پژوهش بمنظور جلب بررسی های بیشتر و تاکید بر انتخاب رشته ای که متضمن استعداد، توانایی و رغبت فرد در رشته مورد انتخاب تدوین گردیده است. این تحقی ...

این گزارش که از سوی گروه برنامه‌ریزی موسسهء تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، با هدف شناخت نارساییها و تنگناهای اجتماعی آموزش فیزیک دورهء متوسطه تهیه گردیده، انگارهء آموزش فیزیک کشور را از طریق شناخت مقایسه‌ای و بررسی تطبیقی مورد توجه قرار می‌دهد تا با تعیین میزان کامیابی و شکست نظام جدید آموزشی در این زمینه راه را برای هر گونه نوآوری، بهسازی کیفی و همچنین، هماهنگ‌سازی این درس در مورد روند تکاملی جامعهء صنعتی امروزین فراهم کند. به همین منظور چهار سازه ارزشمند آموزش فیزیک د ...

در این تحقیق به بررسی وضعیت پنجساله گذشته آموزش متوسطه نظری در استان اصفهان (1368-72) و مقایسه آن با شاخص‌های برنامه اول توسعه می‌پردازد اهداف تحقیق عبارتند از: الف ) بررسی وضعیت آموزش متوسطه نظری از بعد دانش‌آموزان ، فضاهای آموزشی و نیروی انسانی در پنج ساله گذشته (1368-72) ب ) مقایسه شاخصهای فوق با شاخص‌های برنامه اول توسعه ، روش تحقیق توصیفی ، برآوردها است ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران ، دانش‌آموزان و فضاهای آموزشی در دوره متوسطه نظری است . روش تجزیه و تحیلل نیز بصورت توصی ...

عنوان تحقیق "ارزشیابی سئوالات هماهنگی دروسی از متوسطه نظری در امتحانات خرداد 1373 استان اصفهان" ارزشیابی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می‌رود و چنانچه بر اساس اصول و موازین علمی و به صورت مستمر انجام گیرد آن را می‌توان مهمترین رکن آموزش و پرورش بشماره آورد. برای این منظور از بین دروس سال سوم متوسطه نظری سه درس کتبی سال سوم ادبیات - شیمی سال سوم علوم تجربی و هندسه سال سوم ریاضی و فیزیک انتخاب و با توجه به سئوالات ذیل مورد ارزشیابی قرار گرفت : 1 - آیا سئوالات امت ...

1 - سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بسیار قابل توجه است (25 درصد سال 1368) اما از تولید ناخالص ملی بسیار کم است (4 درصد) و این نشان می‌دهد مادامیکه آموزش و پرورش به خزانه متصل است و فقط می‌خواهد مشکلاتش را از طریق خزانه حل کند موفق نخواهدبود. 2 - مطالعه اسناد و مدارک در مورد شیوه برآورد منابع مالی و انسانی مورد نیاز بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در برنامه اول توسعه (تجربه سال 1367) نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی بخشهای مذکور از شمای کلی شماره 9 صفحه 330 پایان ...

پژوهش حاضربه منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر رفسنجان بود. به همین منظور 100 نفر از دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه در دو دبیرستان به طور تصادفی(قرعه کشی بدون جایگزین) و در نهایت از هر دبیرستان دو کلاس به طور تصادفی(قرعه کشی بدون جایگزین ) در دو گروه آزمایش و کنترل ( 50 نفر گروه آزمایش و 50 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. با توجه به افت آزمودنیها وهمسان سازی گروه ، نمرات 86 نفر (43 نفر در گروه آزمایش و 43 ...

هدف پژوهش بررسی انگیزه انتخاب رشته‌های مختلف تحصیلی توسط دانش‌آموزان است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است . جامعه آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی است که از میان آنها 2218 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی - طبقه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) برداشتهای دانش‌آموزان از نظریات و پیشنهادات والدین، آرزوهای شغلی و همچنین استعدادهای آنان در انتخاب رشته تحصیلی موثر است . 2) برداشتهای دانش‌آموز ...