عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 666

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه حاضر دارای سه هدف اصلی به صورت زیر است: 1- بررسی اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 2- بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه‌ای 3- نیاز سنجی دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای. نتایج این پروژه در 3 جلد کتاب، تحت عناوین: «بررسی اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه‌ای در استان یزد»، «بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه‌ای در استان یزد» و «نیازسنجی دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در استان یزد» ارائه شده است. بررسی اثربخشی آموزشی، یعنی بررسی اینکه آیا نتایج به دست آمده از آموزش با ...

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سازمانهای بسیار موثر و ارزشمند است که از بدو تاسیس تا کنون خدمات شایان توجهی را به صنایع کشور ارائه کرده و هر سال بر دامنه فعالیتهای سودمند خود افزوده است اما متاسفانه صاحبان صنایع با همه امکانات آموزشی این سازمان آشنا نیستند که مسلما" در صورت آگاهی آنها بسیاری از مشکلات آموزشی پرسنل صنایع بر طرف خواهد شده در این نشوتار گفتگوی سرپرست مدیریت آموزش در صنایع سازمان آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور آمده است . ...

طرح جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را پیرامون ادغام چند رشته سازمان با همدیگر بود و مدت آموزش را چندین برابر افزایش داده بودند،مورد نقدوبررسی قرار گرفته و باتوجه به اینکه اساسا" سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،برای دوره های کوتاه مدت باشد و ناقصی های طرح جدید سازمان را مشخص نموده است . ...

هدف این تحقیق این است که وضیعت آموزشی و اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته های فنی و حرفه‌ای سراسر استان مازندران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا مشخص گردد که آموزشهایی را که فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در طی دوره هنرستان دیده‌اند موجب اشتغال آنان در رشته‌های مربوط شده یا در غیر این صورت اینگونه فارغ‌التحصیلان بیشتر در چه مشاغلی جذب می‌شوند؟ و علل عمده جذب آنان در رشته‌های مربوط چیست ؟ ...

پروژه حاصل که با عنوان بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه ای در استان یزد توسط دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد و با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انجام شده، دارای سه هدف اصلی به صورت زیر است : 1-بررسی اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای، 2- بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای، 3- نیاز سنجی دوره های آموزش فنی و حرفه ای که نتایج آن در سه جلد کتاب تحت عناوین، (بررسی اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در استان یزد) بررسی و (وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در استان یز ...

این طرح بمنظوراستفاده کامل‌ازامکانات ومنابع اطلاعاتی آموزش فنی وحرفه ای کشوراز طریق استقرار یک شبکه تبادل اطلاعات بااستفاده از سیستم جستجوی مکانیزه به اجرا گذاشته شده است .این شبکه باشرایطی بسیارسهل،تمامی شرکتها،مراکزآموزشی ،مراکزاسناد و ارگانهای فعال در آموزشهای فنی وحرفه ای رابه عضویت می پذیرد.اعضای شبکه باکمک موسسه به طبقه بندی ونمایه سازی منابع کتابخانه وسایراسنادخود اقدام می نمایند،وبا استفاده ازسیستم جستجوی مکانیزه که دراختیار آنان قرارمیگیرد،درکوتاه ترین زمان ممکن وباش ...

استفاده از خدمات مهندسی در ارتباط با حمایت از برگزاری سمپوزیوم "انتقال تکنولوژی و آموزش فنی حرفه‌ای" که از تاریخ 1371/8/10 لغایت 1371/8/12 در دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. ...

موضوعی که در این تحقیق بررسی می‌گردد عبارتست از "تحلیل محتوای کتاب دامپروری رشته کشاورزی شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای نظام جدید آموزش متوسطه براساس حیطه شناختی هدفهای آموزشی بلوم و دیگران" و سعی گریده با توجه به اصول، مفاهیم، اصطلاحات ، تعاریف موجود در کتاب ، هدفهای رفتاری شناسایی شود و سپس این اهداف در هر یک از سطوح حیطه شناختی طبقه‌بندی گردد. از این رو روش تحقیق انتخابی از نوع "تحلیل محتوا" است . همچنین در این تحقیق جامعه آماری یکی می‌باشد و آن مفاهیم، اصول، تعاریف ، اصطلاحات م ...

دراین طرح،برنامه های آموزش فنی وحرفه ای وفرآورده های هنرستانهای فنی موردبررسی قرارمیگیرد،ونیازهای شغلی وپرسنلی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش درمواجهه با فارغ‌التحصیلان مزبور ارزیابی میشود،ضمن تحقیق درموردچگونگی جذب فارغ‌التحصیلان هنرستانهابه صنایع تحت پوشش وانگیزه های آنان نیزمطالعه میگردد. ...