عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این طرح تهیه کتابی است که ضمن بیان مبانی علمی و هندسی، با روشی ساده وقدم به قدم و به شکلی کاربردی نحوه ترسیم سایه در نماهای معماری و نیز انواع پرسپکتیوها را به دانشجویان معماری آموزش دهد. ...
  
ورود سالیانه 800 هزار نفر جویای کار به بازار کار نیروی انسانی کشور و پیش‌بینی وجود 10 میلیون بیکار در افق ایران 1400 در صورت ادامه روند فعلی ایجاد شغل در کشور، حفظ سطوح اشتغال فعلی و بسترسازی برای اشتغال جدید یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در برنامه سوم و برنامه‌های بعدی تا افق 1400 خواهد بود. در بخش کشاورزی در حال حاضر 3/5 میلیون نفر به کار اشتغال دارند. انتظار می‌رود که به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود و نیاز کمتری که برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد هر ش ...