عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان ارتش و نیروی هوائی برای تحقق وظایف خطیر خورناگزیر به استفاده از سیستمهای پیچیده الکترومکانیکی و هواپیماهای فوق مدرن بوده و به استفاده از یافته‌ها و دانش نوین در زمینه‌های تخصصی وقتی بوده و انتقال آنها به کارکنان خود بمنظور انجام موثرترین وظایفشان در فعالیتهای سازمانی میباشد. مدرسه عالی رسته‌ای در حال حاضر مسئول آموزش فنی و تخصصی این معاونت میباشد این تحقیق دارای 6 فرض فرعی و 3 فرضیه اهم میباشد : توسعه آموزش عالی رسته‌ای ضمن خدمت باعث -1 قابلیت تطبیق پذیری کارکنان با شر ...