عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان ارتش و نیروی هوائی برای تحقق وظایف خطیر خورناگزیر به استفاده از سیستمهای پیچیده الکترومکانیکی و هواپیماهای فوق مدرن بوده و به استفاده از یافته‌ها و دانش نوین در زمینه‌های تخصصی وقتی بوده و انتقال آنها به کارکنان خود بمنظور انجام موثرترین وظایفشان در فعالیتهای سازمانی میباشد. مدرسه عالی رسته‌ای در حال حاضر مسئول آموزش فنی و تخصصی این معاونت میباشد این تحقیق دارای 6 فرض فرعی و 3 فرضیه اهم میباشد : توسعه آموزش عالی رسته‌ای ضمن خدمت باعث -1 قابلیت تطبیق پذیری کارکنان با شر ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای فرا روی طرح تفکیک جنسیتی دبیران در سطح دبیرستان‎های دخترانه استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای دست یابی به اهداف مذکورضمن انجام مطالعات کتابخانه‌‌ای به منظور جمع‌‌آوری اطلاعات لازم، به بررسی نگرش مدیران، دبیران، و کارشناسان ستادی مراکزآموزشی و ادارات شهرستان‌‌ها و مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود، جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران، مدیران ...
نمایه ها: