عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش که به روش توصیفی انجام گرفته حاصل مقایسه محتوی وبرنامه ها آموزشی ,روشهای آموزش و اداره آموزشی وچگونگی اجرا, ابعاد مختلف کمی وکیفی در آموزش عالی ,کنترل ونظارت آموزشی , برنامه های آینده آموزشی هر سه کشور میباشد که بر اساس آمار های بانک جهانی , سازمان علمی وفرهنگی یونسکو و سازمان همکاری های علمی اقتصادی اروپا oecd تهیه گردیده است .چشم انداز آموزش عالی در کشورمان بدلیل تعداد بالای دانشجو وعلاقه مند به تحصیلات براساس داده های کمی از رشد خوبی برخوردار است.ولی از ...