عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اطلس آموزش عالی ایران که با استفاده از نقشه‌نگاری کامیپوتری، داده‌های آماری را از نظر جغرافیایی با دقت تحلیل می‌نماید، ابزاری است که توسط آن می‌توان نقاط قوت و ضعف آموزش عالی کشور، به ویژه تفاوتهای منطقه‌ای آن را مشخص نمود. این امر از یک سو به برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور کمک می‌نماید از سوی دیگر در مکان‌یابی موسسات آموزش عالی، نقش تعیین‌کننده و بسزایی خواهد داشت . ...
نمایه ها:
اطلس | 
ایران | 

طرح "بررسی تجربیات و برنامه‌های آموزش عالی ایالتی در کانادا" در انستیتوی تحقیقات تربیتی آنته ریووابسته به دانشگاه تورونتو تهیه شده است . انتخاب این دو موضوع برای بررسی، به دو دلیل انجام گرفته است : -1 کوشش برای پاسخگویی به برنامه‌های تحقیقاتی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و اجرای پژوهش در موضوع دهمین گروه از سرفصلهای تحقیقاتی مصوب موسسه که بررسی و شناسایی دربارهء برنامه‌های آموزش عالی در جهان است . -2 ایجاد زمینه برای توسعهء تحقیقات در مورد مقایسهء نظام برنامه‌ریزی آم ...

گزارش تعدد مراجع تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی کشور و تداخل، وظایف بیانگر مراجع مختلف تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی است که در دو بخش تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تداخل وظایف تهیه و تنظیم خواهد شد. در بخش اول ساختار مراجع تصمیم‌گیری و وظایف هر یک از آنها با استفاده به متون قوانین و مقررات جاری کشور آورده خواهد شد و در بخش دوم، موضوع تداخل وظایف از لابلای مصوبات مراجع تصمیم‌گیری مشخص شده، استخراج و برجسته می‌گردد. در پایان گزارش نقاط قوت و ضعف ساختار تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی کش ...

گزارش جامع نظام آموزش عالی ایران از جمله طرحهای در دست اجرا گروه تکنولوژی آموزشی چاپ و انتشارات موسسه است . این گزارش در پنج فصل تحت عناوین ساختار نظام آموزش عالی ایران، نظام تربیت معلم و کادر هیات علمی - آمار آموزش عالی ایران همکاریهای متقابل منطقه‌ای و بین‌المللی و پیشنهادات و چشم‌اندازها تنظیم خواهد شد. در این چارچوب ارکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، نظام مدیریتی دانشگاهها، نظام آموزشی در دو بخش آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی و نظام ارزیابی و نظارت بر موسسات آموزش عالی مورد بر ...

در هم هی بخشها، بازاریابی به عنوان بخش حیاتی در مورد نحوه ی عملکرد شرکت در نظر گرفته میشود، از این روست که نیاز به تکنیکهای اثربخش بازاریابی، مورد توجه روزافزون قرار میگیر. آموزش عالی، طیف وسیعی ازبخش ها و فعالیتها را از ارائه خدمات آموزشی، ارائه خدمات پژوهشی و برگزاری انواع کنفرانس ها تا تبلیغ رشته یا برنامه ی علمی جدید دربرمیگیرد. با توجه به شرایط امروزی و رقابتی که بین موسسات مختلف آموزش عالی کشورنظیر دانشگاههای دولتی، دانشگاههای آزاد اسلامی، دانشگاههای علمی و کاربردی، دان ...

بدیهی است سیاستگذاری صحیح در امر تخصیص منابع در آموزش عالی در مناطق مختلف، مستلزم آگاهی از بخش‌های اقتصادی مزیت دار مناطق از یک سو و شناخت توانایی‌های عرضه نیروهای متخصص توسط بخش‌های آموزش عالی از سوی دیگر است. این نیاز با توجه به خصوصیات ژئوپلوتیکی و اجتماعی استان کردستان و محرومیت دیرینه‌ای که با عث شده است این استان از نظر شاخص های توسعه انسانی از محروم ترین استان های کشور باشد، دوچندان است. بنابراین اهتمام به برنامه‌ریزی عالمانه، توسعه همه جانبه به طور کلی و توسعه دانشگاه ...

یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مجرب جامعه می باشد اگرچه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور دست به تلاشهایی دراین زمینه زده اند و لی متاسفانه همخوانی نداشتن درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه باعث شده است که دانش آموختگان از تخصص و کارایی لازم برخوردار نباشند امروزه سازمان ها دانشگاه ها و کشورهایی دراین زمینه موفق عمل می کنند که قادربه بهره گیری بیشتر از دانش و اطلاعات باشند و برای نیل به این منظور کارافرینی آموزش کارافرینی و مفاهیم مرتبط با آن ...

این گزارش ، در راستای هدف نهادی کردن برنامه‌ریزی در دانشگاهها که از سوی کمیتهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته و مسایل مختلف مربوط به آموزش عالی در 15 مقولهء اصلی پژوهشی که هر یک به موضوعات ریزپژوهشی تقسیم شده‌اند، تهیه گردید: 1 - مطالعهء رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی. 2 - تحقیق دربارهء اعضای هیات علمی دانشگاهها. 3 - تحقیق دربارهء مدیریت نظام آموزشی عالی. 4 - تحقیق دربارهء نظام ارزیابی مناسب در آموزش عالی. 5 - تحقیق دربارهء رابطهء آموزش عالی با بازا ...
نمایه ها:
پژوهش | 

در این گزارش که شامل برنامهء دورهء کاردانی و بالاتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سالهای 1373-77 است ، با برشمرده شدن رسالت آموزش عالی در: تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، به اهداف کیفی آموزش ، خط مشی‌های اساسی و سیاستهای بخش آموزش عالی در برنامهء دوم توسعه کشور، اهداف کمی، شامل برآورد تعداد فارغ‌التحصیلان، دانشجویان، پذیرفته‌شدگان، هیات علمی، فضاهای کالبدی، میزان منابع ما ...