عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدیهی است سیاستگذاری صحیح در امر تخصیص منابع در آموزش عالی در مناطق مختلف، مستلزم آگاهی از بخش‌های اقتصادی مزیت دار مناطق از یک سو و شناخت توانایی‌های عرضه نیروهای متخصص توسط بخش‌های آموزش عالی از سوی دیگر است. این نیاز با توجه به خصوصیات ژئوپلوتیکی و اجتماعی استان کردستان و محرومیت دیرینه‌ای که با عث شده است این استان از نظر شاخص های توسعه انسانی از محروم ترین استان های کشور باشد، دوچندان است. بنابراین اهتمام به برنامه‌ریزی عالمانه، توسعه همه جانبه به طور کلی و توسعه دانشگاه ...

تهران در بستر جغرافیایی خود با مشکلات بسیاری در زمینه تمرکز گرایی روبرو می باشد، بر اساس شاخص های تمرکز ، 21/16 درصد جمیعت ، 2/52 سپرده های بانکی ، 34 درصد محصول ناخالص داخلی، 75/26 درصد بخش صنعت، 15 درصد صنایع و معادن، 4/33 درصد خدمات عمومی و 67/11 درصد مراکز آموزش عالی کشور را در خود متمرکز کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، تمرکز زدایی آموزش عالی از شهر تهران، تا حدی می تواند بر ساماندهی فضاهای شهری تاثیر مثبت داشته باشد. جمیعت دانشجویی شهر تهران در سال 91، 509999 ن ...

موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی در کشور های ایران،سوئد و نروژ چگونه بوده است؟ اهداف ورسالت های نظام آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ کدامند؟ روند تاریخی رشد کمی دانشجو و موسسات دانشگاهی درکشور های ایران، سوئد و نروژ بر چه اصولی استوار بوده است؟ اعتبارات و هزینه های آموز ...

پژوهش حاضر در مورد بررسی تطبیقی سیر اصلاحات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشورهای ایران،ژاپن و مالزی است، بر همین اساس جامعه مورد مطالعه شامل سیر تحولات اصلاحات آموزش عالی که طی نیم قرن اخیر در کشورهای ایران،ژاپن و مالزی صورت گرفته است می باشد.جمع آوری داده ها براساس نظریات اثبات شده علمی و اسناد و مدارک موجود انجام پذیرفته و داده های تحقیق بر اساس روش تاریخی کنل تحلیل و تفسیر شده است. در فصل اول به طور مفصل از چگونگی طرح تحقیق سخن به میان آمده است.در فصل دوم به ادبیات تح ...

با توجه به اهمیت نظام آموزش عالی در کشور و همچنین تقاضاهایی که از طرف افراد جهت دسترسی به مدرک نظام آموزش عالی وجود دارد، سیاستمداران و برنامه ریزان نظام آموزش عالی اقدام به گسترش آموزش عالی تحت عنوان توده ای شدن آموزش عالی نمودند؛ اما مسئله اساسی این است که چقدر این طرح در کشور ما موفق بوده است؟آیا نظام آموزش عالی در شرایط کنونی می تواند این طرح را بدون سیاستگذاری های مناسب همچنان ادامه دهد؟قوت ها ؛ ضعف ها؛فرصت ها و تهدیدهای این طرح چه هستند؟ لذا این تحقیق با هدف " بررسی و ...

موضوع تامین منابع مالی آموزش عالی طی طی دهه های گذشته با تحولات زیادی همراه بوده است . منابع تامین مالی جزء مهمی است که از گذشته های دور مورد توجه نظریه پردازان قرار داشته است . برای فراهم شدن میزان منابع مالی در حد کفایت ، لازم است منابع تامین و تامین کنندگان نیز مشخص و سهم هر یک تامین شود . منابع تامین مالی و تامین کنندگان آن دارای طیف گسترده ای بوده و هر یک از تامین کنندگان ، به دلایل خاص در یک فرایند تحلیل و تصمیم گیری منطقی ، در تامین مالی آموزش مشارکت داشته و دارند . عل ...

این پژوهش که به روش توصیفی انجام گرفته حاصل مقایسه محتوی وبرنامه ها آموزشی ,روشهای آموزش و اداره آموزشی وچگونگی اجرا, ابعاد مختلف کمی وکیفی در آموزش عالی ,کنترل ونظارت آموزشی , برنامه های آینده آموزشی هر سه کشور میباشد که بر اساس آمار های بانک جهانی , سازمان علمی وفرهنگی یونسکو و سازمان همکاری های علمی اقتصادی اروپا oecd تهیه گردیده است .چشم انداز آموزش عالی در کشورمان بدلیل تعداد بالای دانشجو وعلاقه مند به تحصیلات براساس داده های کمی از رشد خوبی برخوردار است.ولی از ...

برنامه‌های درسی یکی از مهمترین عناصر و عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان موفقیت و شکست نظام‌های آموزش عالی هستند. با توجه به تغییر و تحول سریع جهان و مطرح شدن مسایل و نیازهای جدید برای جوامع، برنامه‌های درسی آموزش عالی باید ارزشیابی و بازنگری شوند تا براساس اقتضائات زمانی و مکانی طراحی و تدوین شوند. یکی از رویکردهای برنامه درسی که در نیم قرن اخیر تداوم داشته و بطور روزافزون در سرتاسر جهان رو به گسترش است، برنامه درسی مبتنی بر مساله است. برنامه درسی مبتنی بر مساله در اواخر دهه 19 ...

پژوهش حاضر تحت عنوان (رابطه ساختار سازمانی و نو آوری از دیدگاه اعضای هیات علمی) با هدف شناسایی عوامل پرورش دهنده و موانع بازدارنده نوآوری در نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری روش کمی از نوع همبستگی پیرسون،عوامل تاثیرگذار بر نوآوری آموزشی در سال 1389 هجری شمسی مورد بررسی وتجزیی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با توجه به آنکه ساختار آموزش عالی ایران،ساختار بروکراتیک می‌باشد باید از بعضی جهات تغییراتی در آن صورت گیرد. به این نحو که برای ه ...