عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اطلس آموزش عالی ایران که با استفاده از نقشه‌نگاری کامیپوتری، داده‌های آماری را از نظر جغرافیایی با دقت تحلیل می‌نماید، ابزاری است که توسط آن می‌توان نقاط قوت و ضعف آموزش عالی کشور، به ویژه تفاوتهای منطقه‌ای آن را مشخص نمود. این امر از یک سو به برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور کمک می‌نماید از سوی دیگر در مکان‌یابی موسسات آموزش عالی، نقش تعیین‌کننده و بسزایی خواهد داشت . ...
نمایه ها:
اطلس | 
ایران | 

شناخت اصول برنامه‌ریزی و عملکرد آموزش عالی در سطح بین‌المللی و خاصه در بخشهای پیشرفته آن خود می‌تواند دانش نظام یافته و تئوری برنامه‌ریزی را غنا بخشد و کاربرد این دانش و تئوری به اعتلای آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد به هر دو دلیل فوق یعنی هم از نظر تئوریک و هم به لحاظ کاربردی و توسعه‌ای ، بررسی تجارب تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش عالی در کشورهای پیشرفته و در اینجا تجارب برنامه‌ریزی ایالت مرکزی کانادا که به صورتی غیرمتمرکز انجام می‌شود وسیله‌ای است برای مقایسه ...

هدف از انجام پژوهش ، الف - طراحی الگو و معیارهایی برای ارزشیابی هر یک از تخصصهای دانشگاهی ب - تبیین نظام رتبه بندی تخصصهای دانشگاهی در کلیه مراکز آموزش عالی کشور ج - کمک به بهینه‌سازی آموزش عالی در کشور از طریق اجرای نظام رتبه‌بندی و ایجاد رقابتی سالم بین دانشکده‌ها و گروههای تخصصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مختلف د- طراحی معیاری برای سنجش میزان پیشرفت و ارتقای گروههای تخصصی مراکز آموزش عالی در هر سال و ه- تفکیک و طبقه‌بندی تخصصها براساس معیارهای ارزیابی به گونه‌ای که کارگز ...

در طرح فعلی با بکارگیری تکنیکهای برنامه‌ریزی ریاضی به فرموله نمودن و حل مسئله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها می‌پردازیم . هر گروه هر رشته تحصیلی و هر موسسه آموزش عالی دارای ویژگیهای خاصی هستند . تلفیق این سه مورد و همچنین توجه به اهداف کمی - کیفی و استراتژیهای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی مجموعه پیچیده را در زمینه پذیرش دانشجو پدید می‌آورد . هدف طرح توجه به تمامی موارد فوق‌الذکر و سعی در یافتن بهترین فصل مشترک در بین اهداف و محدودیتها است . از آنجائیکه هر برنامه توسعه‌ای د ...

طرح بررسی دوره‌های آموزش عالی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت شناخت این دوره‌ها از نقطعه نظرهای دانشجو ، کادر آموزشی ، پذیرفته شدگان ، فارغ‌التحصیلان ، وضع کالبدی ، وضع بودجه و اعتبارات و همچنین علتهای اجرای این دوره‌ها و ابعاد و پراکندگی محلهای اجرای آنها در سطح کشور در دو مرحله و از طریق ارسال پرسشنامه به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به اجرا گذارده شد. نتایج مرحله پژوهش شامل علتهای اجرای این دوره‌ها و حجم فعالیتها و پراکندگی دوره‌ها در سطح کشور در فروردین 1372 ...
نمایه ها:

هدف از اجرای این طرح، به هنگام نمودن پایگاه اطلاعات آماری آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (75-76) است . براساس این طرح کلیه اطلاعات و آمار مربوطه به پذیرفته‌شدگان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کادر آموزشی دانشگاهها و موسسان آموزش عالی کشور پس از جمع‌آوری، استخراج و پردازش در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شده و نتایج آن به صورت کتاب آمار آموزش عالی ایران منتشر گردیده است . ...
نمایه ها:
آمار | 
ایران | 
1373-1374 | 

هدف از اجرای این طرح، به هنگام نمودن پایگاه اطلاعات آماری آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (75-76) است . براساس این طرح کلیه اطلاعات و آمار مربوطه به پذیرفته‌شدگان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کادر آموزشی دانشگاهها و موسسان آموزش عالی کشور پس از جمع‌آوری، استخراج و پردازش در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شده و نتایج آن به صورت کتاب آمار آموزش عالی ایران منتشر گردیده است . ...
نمایه ها:
آمار | 
ایران | 
1374-1375 | 

هدف از اجرای این طرح، به هنگام نمودن پایگاه اطلاعات آماری آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (75-76) است . براساس این طرح کلیه اطلاعات و آمار مربوطه به پذیرفته‌شدگان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کادر آموزشی دانشگاهها و موسسان آموزش عالی کشور پس از جمع‌آوری، استخراج و پردازش در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شده و نتایج آن به صورت کتاب آمار آموزش عالی ایران منتشر گردیده است . ...
نمایه ها:
آمار | 
ایران | 
1375-1376 | 

حاصل اجرای این پروژه، تهیه یک جلد کتاب مصور شامل گزارشهای آماری، تصویری و تفصیلی راجع به شاخصهای آموزش عالی کشور و معرفی دانشگاههای دولتی کشور به زبان انگلیسی بوده است. این کتاب ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت آموزش عالی کشور به سایر کشورهای دنیا است. ...