عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش تسهیل در امر آموزش زبان فارسی از طریق استفاده از فنآوری‌‌های جدید آموزشی است. با توجه به اهمیت کاربرد و ترویج فنآوری‌های جدید در آموزش زبان‌ها این تحقیق یکی از تحقیقاتی است که به بررسی این کاربرد و تاثیر آن در آموزش زبان فارسی، زبان ملی ایران، می‌پردازد. در این تحقیق از روش پژوهشی(توصیفی- پیمایشی - مقطعی) برای فرضیه‌ی 1 و 2 و 3 با ابزار پژوهش پرسش‌نامه و از روش شبه‌تجربی (طرح مقایسه‌ی گروه‌های ایستا) برای فرضیه‌ی 4 با ابزار پژوهش آزمون استفاده شده است. جامعه ...

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی شواهد آزمایشگاهی ارائه شده توسط ویگوتسکی در رد نظریه انتقال یادگیری زبان خارجی در کودکان دختر فارسی زبان می باشد. در واقع محقق با این سوال روبروست که آیا آموزش زبان فارسی بر یادگیری زبان انگلیسی از نظر کودکان دختر، والدین و مربی شان تاثیر دارد؟ روش پژوهش، توصیفی_ تحلیلی می باشد. برای پاسخ به سوال های اصلی پژوهش، از یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل مقایسه ای (آمار استنباطی) و برای پاسخ به سوال های فرعی از آمار توصیفی (ثبت نمودارها و جدول ه ...

هدف کلی این پژوهش تسهیل در امر آموزش زبان فارسی از طریق استفاده از فناوری‌‌های جدید آموزشی است. با توجه به اهمیت کاربرد و ترویج فناوری‌های جدید در آموزش زبان‌ها این تحقیق یکی از تحقیقاتی است که به بررسی این کاربرد و تاثیر آن در آموزش زبان فارسی، زبان ملی ایران، می‌پردازد. در این تحقیق از روش پژوهشی (توصیفی - پیمایشی - مقطعی) برای فرضیه‌ی یک، دو و سه با ابزار پژوهش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دبیران آموزش زبان فارسی تشکیل می‌دهد. اهداف جزئی این ...

زبان فارسی به عنوان رکن اصلی هویت ایرانی، یکی از زبان‌های کلاسیک جهان و دومین زبان جهان اسلام است. غنای فرهنگی،ادبی و ظرفیت‌های بالای زبان فارسی,علاقمندان بسیاری را در سرتاسر جهان یه یادگیری این زبان تشویق می‌کند.تعداد فزاینده استادان و دانشجویانی که با اهداف مختلف فرهنگی،آموزشی،اجتماعی برای یادگیری زبان فارسی به ایران و یا سایر کشورهای فارسی زبان می‌روند.شاهدی بر این مدعاست.روش‌های سنتی تدریس و هزینه‌های سنگین آموزش زبان از مهم‌ترین مشکلات پیش روی علاقمندان زبان فارسی است.گس ...

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) آموزش نگارش زبان، از مهم‌ترین گام‌ها برای تسهیل ارتباط میان سخنگویان یک زبان است. زبان پدیده‌ای ذهنی با دو تظاهر و نمود مادی متفاوت، که یکی گفتاری و دیگری نوشتاری است. خط نیز مانند آوا ماده‌ای است که به نظام زبان تحقق فیزیکی می‌بخشد و از این نقطه نظر، نسبت زبان با خط همانند نسبت طرح یک قالی با صورت بافته شده آن است. با توجه به بحث روابط مفهومی در سطح واژه در معنی‌شناسی و بحث جناس در کتاب آرایه‌های ادبی می‌توانیم برای واژه‌های فارسی ...

الف) موضوع و طرح مسأله (اهمیت موضوع و هدف): هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام‌آوایی زبان فارسی با زبان‌های ایتالیایی، فرانسه و اسپانیایی در دو سطح آوایی عمدۀ زنجیری و زبرزنجیری بود تا مبنایی باشد برای آموزش تلفظ درست و بومی‌گونه به گویشوران آن زبان‌ها. ب) مبانی نظری: شامل مرور مختصر چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌ها: پژوهش حاضر در چارچوب زبانشناسی مقابله‌ای به توصیف و مقابلۀ نظام آوایی زبان‌ فارسی با زبان‌های فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی برای پاسخ ب ...

طراحی برنامۀ درسی در آموزش زبان دوم/ خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است اما همواره مورد غفلت واقع شده است. همواره در این حوزه، نظرها به سمت مواد آموزشی معطوف بوده و مهم‌ترین عامل در موفقیت هر دورۀ زبان-آموزی را خوب بودن محتوای آموزشی و یا مهارت معلم در تدریس قلمداد می‌کردند. تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل متعددی از قبیل نوع زبان‌آموز، هدف و سن وی، محیط آموزش، مدت زمان آموزش، منابع آموزشی و نوع آزمون در موفقیت دورۀ زبان‌آموزی نقش دارند. بنابراین قبل از طراحی هر دورۀ درسی لازم اس ...

پژوهش حاضر به بررسی «آموزش خط و الفبای زبان فارسی بر پایۀ شیوۀ پاسخ فیزیکی کامل به کودکان غیر فارسی زبان ایرانی» می‌پردازد. هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک شیوۀ آموزشی بهینه برای آموزش الفبای زبان فارسی به کودکان غیر فارسی زبان و تهیه و تدوین مطالب درسی در راستای روش مورد نظر است. بدین منظور، نگارنده قصد دارد بررسی مقایسه ای بین روش پاسخ فیزیکی کامل و روش سنتی رایج در مدارس کشور در زمینۀ آموزش الفبای زبان فارسی به کودکان هم وطن بلوچ انجام دهد. در این پژوهش ابتدا بررسی کتابخا ...

توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های آموزشی، گامی مؤثر و مفید بوده که توانسته در اهداف، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی تحولی چشمگیر ایجاد کند و بدین ترتیب بر اثربخشی و سرعت آموزش بیفزاید. در راستای تحقق نقش عمیق‌تر فناوری در نظام‌های آموزشی خصوصاً آموزش زبان، پژوهش حاضر تلاش نموده گامی در این جهت برداشته و با هدف تولید یک نرم-افزار برای آموزش و سنجش واژگان پایه‌ی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان به توسعه‌ی حیطه‌ی آموزش از طریق رایانه (CALL) کمک نماید. در طراحی نرم‌افزار ...