عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه یافتن مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان اصفهان می‌باشد. این مشکلات در چهار زمینه - معلم، دانش‌آموز، امتحانات و کتابهای درسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین منظور، دو نوع پرسشنامه بسته، یکی مخصوص معلمان و دیگری مخصوص دانش‌آموزان، تهیه شد. این پرسشنامه‌ها به 1000 دانش‌آموز دبیرستانی که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و 30 دبیر زبان انگلیسی داده شد. سپس تست مجذور خی(Chi-square) برای داده‌هایی که از طریق این پرسشنامه‌ها بدست آمده بود اجرا شد تا ...

در عصر جهانی‌شدن، گسترش جهانی زبان انگلیسی و به طور خاص گسترش این زبان از طریق آموزش زبان انگلیسی، به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه زبان‌شناسی کاربردی شناخته می‌شود. در حالیکه در حال حاضر، جریان غالب آموزش زبان انگلیسی بر گسترش روشها و مواد درسی مرکز محور تاکید می‌نماید، تنها برای هنجارهای زبانی و فرهنگی خود مشروعیت قایل است و خود را به عنوان جریانی عاری از ارزشهای خاص معرفی می‌کند، ظهور دیدگاه انتقادی برجسته‌ای موسوم به امپریالیسم زبانی به بحث‌ها و جدل‌هایی خا ...

پژوهش حاضر، سرفصل‌های دروس رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، ادبیّات انگلیسی، و مترجمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نظام آموزشی ایران را بر مبنای طبقه‌بندی بازنگری شده ی بلوم بررسی نمود تا میزان بازنمایی سطوح مختلف این طبقه‌بندی را در برنامه‌های درسی تعیین کند. یافته ها حاکی از آن است که برنامه‌های درسی کنونی، مستلزم بازنگری است تا منعکس‌کننده ی تفکّر انتقادی باشد. برای همه‌ی دست اندرکاران آموزشی شامل سیاست‌گذاران، طرّاحان برنامه‌های آموزشی و مدرسّان، تاکید باید بر حرکت از اتّک ...
    
مواد آموزشی از قبیل کتابهای درسی تا حد زیادی پایه و اساس بسیاری از ورودی زبانی که یادگیرندگان دریافت می کنند و همچنین تمرین زبانی که در کلاس درس صورت می گیرد را تشکیل می دهند؛ بویژه در کشورهایی نظیر ایران که زبان انگلیسی یک زبان خارجی محسوب می شود. این مطالعه بر این باور است که نیازها، خواسته ها، و اهداف دانش آموزان در دو زمینه مدارس دولتی و مدارس فنی / حرفه ای عمومی ایران کاملا متفاوت است. با این حال، هر دو گروه دانش آموزان یک مجموعه از کتاب های درسی (در پایه اول و دوم) را م ...

مطالعه حاضر در چهار مرحله به بررسی مفهوم دانش تدریس مدرسان تربیت معلم زبان انگلیسی پرداخت. در مرحله نخست، مصاحبه هایی با سه گروه از افراد دست اندرکار در آموزش زبان انگلیسی (معلمان، مدرسان تربیت معلم و اساتید دانشگاه) انجام پذیرفت. هدف از این مصاحبه ها، طراحی یک چارچوب مفهومی برای دانش تدریس مدرسان تربیت معلم زبان انگلیسی بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بر اساس نظر دست اندرکاران، دانش تدریس مدرسان تربیت معلم زبان انگلیسی را می توان در قالب هشت گروه کلان بر ...