عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 251

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با وجود اینکه بیشتر مربیان تربیت معلم و محققان بر اهمیت رویکرد اندیشمندانه در امر تدریس و شناخت مفاهیم آموزش و یادگیری تأکید کرده اند، فراهم نمودن فرصت های مناسب از سوی مسولان نظام آموزشی و مدرسان نادیده گرفته شده است. بدین منظور درگام نخست پژوهش حاضر سطح تدریس اندیشمندانه مدرسان زبان انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) و میزان آگاهی آنان از اهمیت و ارزش این رویکرد در ایران بررسی و درگام بعدی درک مدرسان از مفاهیم آموزش ویادگیری بررسی شده است که همزمان اطلاعات جمعیت شناسی (سن، ج ...

تحقیقات گذشته به روشنی نشان داده است که سیستم حروف تعریف انگلیسی زبان آموزان غیر بومی را شدیداَ به چالش می کشد. می توان در مطالعاتی که به پیچیدگی و ظرافت سیستم و یا مطالعاتی که به بررسی اشتباهات زبان آموزان در استفاده از حروف تعریف می پردازند شواهدی حاکی از این امر یافت . بر اساس نتایج بر گرفته از تدریس گرامر، برخی محققان پیشنهاد می کنند که تدریس صریح تنها زمانی تاثیر گذار است که ساختارها آسان هستند. در این مصداق ، سیستم حروف تعریف، با وجود پیچیدگی درونی آن، با روش متمرکز برف ...

تحقیقات اخیر نشان داده است كه مهارتهاي زباني ميتوانند از زبان اول به زبان دوم يا زبان خارجي منتقل شوند و مهارتهای نوشتاری در زبان اول بر مهارت هاي نوشتاري در زبان خارجی تاثیر دارند. تحقیق كنوني تلاشی برای بررسی ارتباط ميان مهارت های كلي نوشتاری در زبان فارسی و مهارت های كلي نوشتاری در زبان انگلیسی مي باشد. این تحقیق انشای سي دانشجوی لیسانس را در مورد دو موضوع هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی بررسی مي كند تا تعيين كند كه تا چه اندازه مهارت در نوشتن انشای فارسی بر مهارت د ...

برای انجام این تحقیق 10 معلم زبان انگلیسی ایرانی با تجربه با حد اقل 3 سال سابقه تدریس انگلیسی بطور تمام وقت و 10 معلم زبان انگلیسی ایرانی تازه کار با حد اکثر 1 سال سابقه تدریس انگلیسی، مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات، 3 ساعت از تدریس هرکدام از این معلمان مورد ضبط صدا قرار گرفت، که در مجموع 60 ساعت تدریس ضبط شده به دست آمد. به منظور حفظ فضای طبیعی کلاسها و ایجاد حداقل مزاحمت برای آنها، و همچنین به دست آوردن داده طبیعی و قابل استفاده، صرفا" از یک دستگاه بسیار کوچ ...

در عصر جهانی‌شدن، گسترش جهانی زبان انگلیسی و به طور خاص گسترش این زبان از طریق آموزش زبان انگلیسی، به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه زبان‌شناسی کاربردی شناخته می‌شود. در حالیکه در حال حاضر، جریان غالب آموزش زبان انگلیسی بر گسترش روشها و مواد درسی مرکز محور تاکید می‌نماید، تنها برای هنجارهای زبانی و فرهنگی خود مشروعیت قایل است و خود را به عنوان جریانی عاری از ارزشهای خاص معرفی می‌کند، ظهور دیدگاه انتقادی برجسته‌ای موسوم به امپریالیسم زبانی به بحث‌ها و جدل‌هایی خا ...

مفهوم یادگیری و آموزش زبان طی چند دهه ی گذشته در نتیجه ی کاربرد نتایج تحقیق انجام شده روی تئوری های زبان، متد های نوین آموزش زبان، یادگیری زبان خارجی یا دوم، تحقیق فراگیری و تفاوت های یادگیری افراد عوض شده است. یکی از مشکلات اساسی که بسیاری از معلمان زبان با آن برخورد می کنند بهبود مهارت خواندن یاد گیرندگان زبان انگلیسی و به دست آوردن علاقه شان در خواندن می باشد. بسیاری از آنها مشکلات خاصی در خواندن انگلیسی دارند چون آنها از روشهای موثر خواندن و فهمیدن یک متن انگلیسی که ممکن ...

نگاهی کوتاه به کلاس های آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران ما را بدین نتیجه گیری سوق می دهد که محیط یادگیری این کلاس ها بیشتر تحت تاثیر باورهای عینی گرای سنتی قرار دارند. نظریات ساخت گرایی اجتماعی که مشوق یادگیری عمیق و تفکر انتقادی بوده و در آماده سازی دانشجویان برای ورود به دنیای مدرن کارآمدتر عمل می کنند به عنوان راه حل معرفی می شوند. در گام بعدی، عرصه تحقیق در محیط های یادگیری معرفی می شود تا در اثبات عینی گرایی بودن محیط روانی و اجتماعی کلاس های آموزش زبان انگلیسی د ...

محوریت مقاله نویسی استدلال است. علیرغم اهمیت بسزای استدلال در مقاله نویسی، هیچ تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بررسی چگونگی استدلال در میان ایرانیان نپرداخته است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه شیوه هایی است که ایرانیان و انگلیسی زبانان بومی به استدلال در مقالاتشان می پردازندهمچنین جنبه کیفی تحقیق بر آن است که به تحلیل بلاغتی استدلال بر اساس مدل تولمین بپردازد. لذا جهت تحقق این اهداف، 90 مقاله از مجلات معتبر انگلیسی در حوزه آموزش زبان به طور تصاد ...

در دهه ی اخیر، محققان و مدرسان زبان انگلیسی یافتند که روش مشخص و معلومی برای آموزش زبان انگلیسی به طور مطلق وجود ندارد و نمی توان از طریق این روشها موفقیت زبان آموزان را تضمین کرد. بنابراین تحقییقات زیادی در زمینه های روش تدریس و تکنیک های تدریس به طور چشمگیری جای خود را به تحقیقاتی در زمینه استراتژی یا راهکارهای جبرانی دادند. هدف از این تحقیق بررسی رایج ترین راهکارهای جبرانی دانشجویان پیشرفته آموزش زبان انگلیسی می باشد. در این تحقیق فقط راهکارهای جبرانی زبانی مورد بررسی قرار ...