عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر آموزش صریح و ضمنی تدریس کلمات از ده های قبل تا کنون مورد توجه بوده است. با این حال، با توجه به بهترین دانش محققان، تاثیر این دو نوع آموزش یادگیری بر هم آیی کلمات بر زبان آموزان انگلیسی بطور مناسب مقایسه نشده است. هدف اصلی این مطالعه : شناسایی مشکلات عمده هم آیی کلمات در میان زبان آموزان ایرانی، بررسی اینکه آیا آموزش صریح باعث بالابردن یادگیری هم آیی کلمات زبان آموزان ایرانی میشود، آزمایش اینکه آیا آموزش صریح تاثیر یکسانی بر یادگیری تمامی انواع هم آیی کلمات دارد یا نه . ...
نمایه ها:
وظایف | 

چکیده: اساسا در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم پذیرفته شده است که فرصت های بهتر تعاملی برای فراگیرها سودمند است.بهرحال، ماهیت دقیق رابطه بین تعامل کلاسی و یادگیری زبان دوم غیرشفاف است، و نیاز به پژوهش بیشتر دارد.تحقیقات زیادی با رویکرد توصیفی تا به حال بر روی گفتمان تعاملی کلاس انجام شده است، اما تعداد انگشت شماری از آنها متغیر مداخله به عنوان یک عامل تاثیرگذار را در بررسی راهکارهای تعاملی کلاسی معلمین که ممکن است منجر به بهبود فضای تعاملی درتعاملات بین معلم ...

پایان نامه ی حاضر با هدف بررسی عدالت آزمون سرنوشت ساز زبان های خارجی در مقطع کارشناسی انجام شد. این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای فارغ التحصیلان دبیرستان که مایل به تحصیل در رشته های زبان های خارجی در دانشگاه می باشند، طراحی و اجرا می شود. علیرغم مجموعه ی گسترده ی تحقیقات درمورد عدالت آزمون ها، شمار نسبتا معدودی از مطالعات، عدالت آزمون های سرنوشت ساز زبان که در ایران برگزار می شوند علی الخصوص آزمون زبان های خارجی را خطاب قرار داده اند. عدالت آزمون مورد نظر بر حسب بسن ...

پاراگماتیک بین زبانی در سالهای اخیر از توجه بسیار زیادی برخوردار شده است. یکی از شاخههای تحقیقاتی پاراگماتیک بین زبانی شامل مقایسه تاثیر اموزش مستقیم و آموزش غیر مستقیم بر رشد بعد پراگماتیک زبان میباشد. بسیاری از این مطالعات نشان دادند که آموزش مستقیم تاثیرگذاری بیشتری در این زمینه خواهد داشت. اما تعداد بسیار اندکی به دنبال راههایی گشتند که از آن طریق بتوان به بهبود روشهای آموزش غیر مستقیم پرداخت. تحقیق حاضر به مقایسه تاثیر سه تکنیک آموزشی مختلف بر کیفیت آموزش غیر مستقیم کنش ...

آموزش مبتنی بر سبک یادگیری و راهکار خواندن? سبکها و فعالیتهای مربوط به آموزش راهکارهای خواندن را با آموزش روزمره خواندن ترکیب می کند. در مورد به کارگیری چنین آموزشی در متون انگلیسی در ایران تعداد مطالعات محدودی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال این هدف می باشد که هر گونه تاثیر مهم آموزش فوق را روی توانایی درک مطلب زبان آموزان? به کارگیری راهکارهای خواندن و در صورت وجود? رابطه بین سبکهای یادگیری و راهکارهای خواندن را بررسی می کند. همچنین? تحقیق حاضربر آن شد که تنوع و تعد ...

در محیط‌های دانشگاهی، نگارش مقاله‌های پژوهشی نقش مهمی در میزان موفقیت اساتید و دانشجویان ایفا می‌نماید. نگارش مقاله‌های پژوهشی نیازمند رعایت برخی قواعد و فنون می‌باشد. از آنجاییکه تمام کلمهها و جملههای موجود در هر مقالۀ علمی نشاندهنده دیدگاه منحصر به فرد نویسندگان آن میباشد، کلمات باید با دقت فراوان انتخاب و بهکارگرفته شوند و همچنین نویسندگان باید بتوانند به‌خوبی از نشانههای تردید استفاده کنند که اظهارات آنها را تعدیل نمایند و ادعاهای نامشخص خود را ملایم کنند و در‌ضمن بر این ...
نمایه ها:
جنسیت | 

در مورد عوامل، ویژگی ها و متغیرهایی که به روش های مختلف بر عملکرد معلمان تأثیر می گذارند و منجر به موفقیت یا شکست آن ها در عملکرد حرفه ای شان می شود، تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. در همین راستا و بدلیل اهمیت تعدادی از متغیرهای مرتبط، هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق شبکه ای از ارتباطات بین هویت معلم، تغییر در معلم و رشد حرفه ای معلم در محیط آموزش زبان ایران می باشد. برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه، سه پرسشنامه ی هویت معلم (بیجارد،ورلوپ و ورمانت، 2000)، رشد حرفه ای معلم (سل ...

طنز نوعی برقراری ارتباط است که موجب ایجاد احساسات و شناخت مثبت می‌شود. کاربرد تکنیکهای طنز در کلاس زبان می‌تواند راهی برای حل مشکلات یادگیری واژگان باشد که بخش مهمی از زبان محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استفاده از تکنیکهای طنز بر یادگیری و به‌یادآوری لغات غیرفعال و فعال در زبان‌آموزان ایرانی است. برای نیل به این هدف، 90 زبان‌آموز زن در سطح زبانی متوسط از یک آموزشگاه زبان در تهران بر اساس روش نمونه‌گیری غیرتصادفی (دست‌نخورده) گزینش شدند و به دو گروه ش ...

امروزه کتابهای آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان استفاده میشوند. این کتابها لایه های تصویری و متنی دارند . این پژوهش به تحلیل کتاب های آموزشی چند شیوهای پرداخته است و میزانی که اجزای متنی و تصویری سبب ایجاد معنا میشوند را مشخص کنند. پایهی نظری این تحقیق بر طبق نظریهء نقش گرای نظامند هلیدی ) ۶۷۹۱ ( و نشانهشناسی اجتماعی کرس و فان لیوون ) ۶۷۷۱ ( است. این نظریهها تصاویر و متنهای مربوط به آن ها را در سه فرانقش بازنمودی، تعاملی)بینافردی(، و ترکیبی بررسی میکنند. هد ...