عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات همیشه در آموزش زبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. زمانی به عنوان غایت زبان‌آموزی و زمانی همچون عامل زبان‌آموزی، در کنار سایر عوامل، در خدمت آموزش زبانهای خارجی، از جمله زبان فرانسه، بوده است . به همین دلیل نحوه و زمان استفاده آن در نظریه و رویکردهای مختلف زبان‌آموزی مانند روشهای سنتی، سمعی و بصری و بالاخره روش ارتباطی، متغیر بوده است . مدت زمانی است که نظریه‌پردازان آموزشی، روش‌نویسان و اساتید فرانسوی دوباره متوجه اهمیت کاربرد متون ادبی، از نظر زبانشناسی، ...
نمایه ها:
ایران | 

انسان از مراحل بسیار اولیه پیدایش خودگفتار را به عنوان وسایل اصلی ارتباط، مورد استفاده قرار داده است . صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن مستلزم عملکردهای مختلف بدن است و اهداف متفاوتی را تحقق می‌بخشد. مناطقی که درآنها نوشتن ناشناخته مانده است و اخبار و اطلاعات ، منحصرا به وسیله گفتار، انتقال می‌یابد، درستی انتقال خیلی بهتر از جوامع متمدن صورت می‌گیرد، در واقع افراد این گونه جوامع، لازم می‌دانند گفتار را با دقت کامل مورد استفاده قرار دهند، درحالی که ما احساس می‌کنیم در مورد ...

ازآنجاکه بسیاری ازهموطنان عرب زبان ، ترک زبان وغیره فارسی نمی دانند،مسئله آموزش کودکان آنهاهمیشه بامشکلاتی عظیم روبروبوده است .زیرا،این کودکان می بایدمانندکودکان فارسی زبان باهمان کتابهاوبرنامه های رسمی باسواد وعلم بیاموزند،وحال‌آنکه این کودکان فارسی نمی داننداین طرح جهت اجرا شامل مراحل ذیل‌است :مرحله اول،عبارت است از: گردآوری اطلاعات وتحقیق که دراین مردم توصیف زبان محلی ومقایسه زبان فارسی وزبان محلی برای اجرا هرچه بهتر این طرح ضرورت دارد،مرحله دوم ،تالیفاست که شامل کتاب معلم ...

در سالیان اخیر، کارشناسان حیطه ژانر اظهار داشته‌اند که نگارش مقاله تحقیقی برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و بالاتر کاری دشوار است ، و هنگامیکه لازم باشد این مقاله به یک زبان خارجی نوشته شود، کار بسیار دشوارتر خواهد بود. از سوی دیگر، تحقیقاتی که اخیرا" در زمینه آموزش زبان انجام شده‌اند نشان داده‌اند که آگاهی از ساختار ژانر، در استفاده صحیح از زبان انگلیسی در محیط دانشگاه، نقش مهمی را ایفا م کند. بعبارت دیگر، اگر دانشجویان از نحوه نگارش ژانر آگاه شوند، می‌توانند عناصر زبانی را ...
نمایه ها:
ژانر | 

چکیده ندارد.

زبان عربی، زبان قرآن کریم و زبان دین ماست و یکی از زبانهای زنده و پر گوینده گیتی است و به عنوان کاملترین زبان در بر گیرنده مضامین و معانی بلند قرآنی است. آموزش این زبان هم از لحاظ قانونی اساسی کشورمان و هم به جهت فهم متون دینی و عمل به احکام الهی ضرورتی است اجتناب ناپذیر، از طرفی فهم صحیح یک زبان و قرائت و نگارش آن منوط به دانستن و به کار بستن دستور آن زبان است و با توجه به رویکردهای جدید در ارائه دروس به صورت مجازی و نیز پویایی و تحول زبانهای می طلبد که روشهای تدریس نوین با ...

این پایان‌نامه در 8 فصل تنظیم شده است که در هر فصل یکی از عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و سعی شده است که با بررسی تطبیقی فراگیری زبان اول و زبان خارجی و شناخت تفاوتهای آنها موثرترین شرایط آموزش زبان بدست داده شود. در فصل اول به تشریح ضرورت توجه ویژه به آموزش زبان در مدارس پرداخته شده است . در فصل دوم تاثیر سن بر آموزش زبان خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در این فصل کوشش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا استعداد فراگیری زبان با افزایش سن کم می‌شود و یا ...
نمایه ها:

بر اساس پژوهش‌های پیشین، میان گونه گفتاری و نوشتاری زبان فارسی تمایز مشهود است. این تمایزات در سطوح زبانی تلفظی، صرفی، نحوی و واژگانی قابل دسته‌بندی است. گرچه میزان تمایزات در هر یک از این سطوح به یک اندازه نیست. به تبع پذیرش این تمایز، در آموزش زبان فارسی نیز با دو گونه گفتاری و نوشتاری روبه‌رو هستیم. با وجودی که توجه به گونه گفتاری زبان فارسی برای تکمیل فرایند یادگیری این زبان و برقراری ارتباط درست زبان‌آموزان با گویشوران بومی امری ضروری است، تنها تعداد معدودی مجموعه آموزش ...

این پژوهش سیر تکاملی علم زبان شناسی در ایران را از جهات کمی و کیفی بررسی می کند. کارکردها و کاربردهای آنرا در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی زبان بطور اعم و زبان فارسی و در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بطور اخص مورد مداقه قرارمی دهد. و پیشنهادات لازم دربهره گیری از این عمل در مسایل آموزش زبان فارسی و تهیه دستور زبان و مطالب درسی برای فراگیران اهل زبان و خارجیان و نیز برخورد مطلوب با زبان های قومی ارائه می دهد. ...