عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 238

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه به تحلیل ارزیابی و تطبیق اندیشه های تربیتی ژان ژاک روسو و یوهان هنریش پستالوتسی با نظریه ها و مسائل جاری آموزش و پرورش پرداخته است. این بررسی نشان داد که 1- بین اندیشه های تربیتی روسو و پستالوتسی همان اندیشه های اساسی وجود دارد تا جایی که می توان کفت اساس و بنیاد اندیشه های پستالتتسی همان اندیشه های روسو و اصل های تربیتی وی می باشد با این تفاوت که پستالوتسی تلاش می کند تا چیزهایی که روسو از یکدیگر جدا کرده و روبروی هم نهاده به یکدیگر پیوند دهد چیزهایی از قبیل ج ...
 
آموزش های دینی درنظام مدرسه ای ایران، همواره مطرح بوده اند. از زمان شکل گیری آموزش های جدید و قانونمند در ایران بنا به توصیه (( قانون اساسی معارف به تعلیم مقدار لازم واجبات دینی)) هیچ گاه برنامه آموزش ابتدایی خالی از هدف های آموزش دینی نبوده است. هدف های آموزش دینی در طو ل عمر آموزش های نوین گسترده تر شده اند وصراحت بیش تری یافته اند وروش آموزش دستخوش تحولاتی شده است طوری که اختیار انتخاب محتوا به برنامه ریزان مرکز سپرده شده اصول سازمان دهی بیش تر رعایت شده و استفاده از شیوه ...

تربیت دینی یکی از مهم ترین اهداف نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر تامل در پیامدها و نتایج حاصل از بکارگیری برنامه های درسی ناظر به تربیت دینی نشان از این واقعیت ناگوار دارد که نظام آموزش و پرورش در دستیابی به اهداف مورد نظر از توفیق برخوردار نبوده است. نگارنده بر این باور است که برای تربیت دینی خصوصا در دوره بسیار حساس سنی نوجوانی یا دوره متوسطه باید طرحی نو در انداخت. امید است این تلاش مورد توجه صاحب نظران و متولیان امور قرار گرفته و بازنگری در ساخ ...

از آنجا که هنر گرافیک در حیطه ارتباطات دیداری و بخصوص تصویری است ، شناخت اصول و ویژگیهای اینگونه ارتباطات برای دستیابی به امکانات هنر گرافیک الزامی است . از این رو فصل اول این نوشتار به بحث فوق می‌پردازد. همچنین به دلیل آن که مخاطب این ارتباط تصویری کودکانند، شناخت مراحل رشد و تکامل و نیازها و رغبتهای آنان برای برقراری ارتباط بهتر باید مورد بحث قرار گیرد. فصل دوم نوشتار حاضر به این مهم پرداخته است . در فصل سوم، دوره‌های مختلف رشد درک دینی و ویژگیهای مربوط به آنها مورد مطالعه ...

چکیده ندارد.

آموزش دینی حیات‌بخش روح آدمی است و ارمغان سعادت و کمال ابدی، از این رو ارزش آن از سایر دانش‌ها بسی فراتر است. در این نگاشته با روش مطالعات تاریخی آموزش دینی در کاشان را تا هنگامه‌ی برآمدن حکومت صفویه بررسی می‌نماییم. این تحقیق، پژوهشی بنیادی است و برمبنای روش گردآوری اطلاعات، تحقیقی کتابخانه‌ای به شمار می‌آید. آموزش دینی در یک دیار همواره با نهادهای آموزش آن دین در سایر بلاد هم‌گرایی دارد، بنابراین این پژوهش مشتی است نمونه ی خروار که به ویژه آموزش دینی در هزاره‌ی نخست پس از ...
نمایه ها:
کاشان | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیاست | 
دین | 
کودک |