عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم ترین دغدغه های مهم زندگی اجتماعی، تامین امنیت برای احاد افراد جامعه است. در این میان تامین امنیت وصیانت نوجوانان به دلیل شرایط خاص مبنی و تأثیر پذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش آینده سازی آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است. مسئله مهم پژوهش حاضر این است علیرغم نگرانی و اقدامات خانواده ها، مدارس، جامعه و پلیس، بزهکاری نوجوانان و جرایم علیه ایشان قابل توجه است. این امر بیانگر وجود نوعی خلأ در نظام آموزش و پرورش بوده و برای آنکه گامی در مسیر حل آن برداشته شود، طر ...

از دیدگاه سازایی‌گری، آموختن ساختن است و در تعامل فعال فرد با گروه محقق می‌شود. کارکردهای شناختی‌ی والا (تفکر ژرف و آفریننده) هم که آموختنی هستند نه تنها نیازمند فعال بودن آموزنده در فرآیند آموختن هستند بلکه شرایط ویژه‌ای را نیز می‌طلبند. شرایط آموختن این کارکردها را شناخت‌گران/سازایی‌گرانی همچون بلوم ، پیاژه، و ویگوتسکی روشن کرده‌اند . یکی از این شرایط، زمان پرداختن به این کارکردهاست که نوجوانی و مرحله‌ی رشد انتزاعی بهترین وقت برای این کار است. نپرداختن به این کارکردها در ای ...

اهداف تحقیق:1- بررسی میزان بهبود آموزش در نظام سالی واحدی.2- بررسی میزان فرصتهای هدایت تحصیلی ایجاد شده در نظام سالی واحدی. 3- بررسی محاسن یا معایب نظام ارزشیابی (امتحانات) از عملکرد دانش‌آموزان در نظام سالی ـ واحدی؛ سوالهای تحقیق:1- تا چه اندازه نظام سالی ـ واحدی فرصت بیشتری را برای بهبود آموزش فراهم کرده است؟ 2- تا چه اندازه نظام سالی ـ واحدی فرصتهای بیشتری برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان فراهم کرده است؟ 3- تا چه اندازه در نظام سالی ـ واحدی نظام ارزشیابی (امتحانات) معرف ارزشی ...

این گزارش که از سوی گروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه گردیده شامل سه فصل است که فصل اول آن به گزارش سابقه و روش کار گروه فنی و مهندسی اختصاص دارد. فصل دوم نیز اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی را، شامل اهداف عام، نگرشی به قانون اساسی، اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی، مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل سوم این گزارش نیز تصویری از نظام آموزشی دانشگاههای فنی و مهندسی، شامل اصول نظام آموزشی فنی و مهندسی، تشریح نظام آموزشی (آموزش دبیرستانی و آموزش دانشگاهی) ارائه گردیده است . . ...
 
چکیده ندارد.