عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف: سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوریهای پیشرفته سعی در بهبود کیفیت یادگیری دارد. در این پژوهش پس از طراحی و بکارگیری نظام آموزش الکترونیکی ترکیبی، میزان رضایتمندی و اثربخشی آن از دید دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: این مطالعه با روش اقدام پژوهی با رویکرد مشارکتی، در سال88 -1387 انجام گرفته است. جمعیت هدف شامل تمامی اعضا هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که ...

به موازات توسعه تکنولوژی رایانه ای در تمامی ابعاد زندگی انسان، اینگونه بنظر می رسد که آموزش و فراگیری زبان هم از این تاثیر به دور نمانده است. از آنجاییکه اکثر دانش آموزان فراگیری زبان بر پایه رایانه را در کلاس تجربه می کنند، این تحقیق تجربی تاثیر آزمون زبان به کمک رایانه بر عملکرد دانش آموزان را ارزیابی کرده است. با دو سوال مطرح شده زیر: آیا تفاوت عمده ای با توجه به درستی و صحت گرامری در عملکرد نوشتاری دانش آموزان در آزمون به کمک رایانه و آزمون گیری با قلم و کاغذ وجود دارد؟ آ ...

نقش آموزش در بهسازی و توسعه نیروی انسانی در سازمان ها و ادارات از یک سو دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و از سوی دیگر می تواند نویدبخش آینده ای پربار در زمینه ی آموزش کارکنان شاغل در سازمان های گوناگون باشد. در این راستا پژوهش حاضر سعی داشته تا به بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در «وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات» و «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» و مقایسه آن دو با هم انجام دهد ، از این رهگذر نقاط ضعف و قدرت این نوع آموزش در وزرارتخانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. این پژ ...

تحقیقات پتانسیل بازی های رایانه ای را در انتقال آموزش نشان می دهند و طرفداران بازی های رایانه ای آموزشی بر این اعتقادند که این بازی ها آینده آموزش هستند. با این وجود، نیاز زیادی به تحقیق و پژوهش بر روی چگونگی طراحی بهتر آنها دیده می شود. برای پرداختن به این مساله ضروری است طراحان آموزشی و طراحان بازی تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند. با توجه به خلا تحقیقات داخلی در زمینه تولید بازی های رایانه ای آموزشی و نیز احساس نیازی که دیده می شود، تصمیم به طراحی و تولید بازی رایانه ای ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه بر میزان یادگیری و انگیزه دانش آموزان درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی بود. سوال‌های اساسی پژوهش عبارت بودند از: 1- آیا میزان یادگیری در دانش آموزانی که با رایانه آموزش می بینند بیشتر از دانش آموزانی است که بدون رایانه آموزش می‌بینند؟ 2- آیا میزان انگیزه در دانش آموزانی که با رایانه آموزش می بینند بیشتر از دانش آموزانی است که بدون رایانه آموزش می‌بینند ؟ از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم ابتدا ...

یادگیری زبان به کمک رایانه فنی است که از فناوری در زمینه ی یادگیری زبان استفاده می کند. اگر برنامه های رایانه ای به خوبی انتخاب و سارماندهی شوند، قادرند فرصت بهبود درک شنیداری در زبان دوم را فراهم کنند. این مطالعه، با اقتباس ار این تحلیل، تلاش کرد که جنبه های تاریک درک شنیداری در زبان دوم و یادگیری زبان به کمک رایانه را روشن تر سازد. علی الخصوص، این مطالعه تلاش کرد به جست و جوی تاثیر زیرنویس بر درک شنیداری و لغت در برنامه های رایانه ای بپردازد. علاوه بر این، این مطالعه به برر ...

این پژوهش، با هدف مشخص کردن تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه در ارتقاء دانش و مهارت کارکنان شرکت پتروشیمی در سال 1389 انجام شده است . جامعه آماری مورد مطالعه، عبارت از کلیه کارکنان تحت آموزش شرکت پتروشیمی ایران در سال 89-88 می باشد . حجم نمونه شامل 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل بوده است . از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . در روش تحقیق از طرح پس از آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش شامل آزمونو چک لیست محقق ساخته بوده است و ...

هدف این پژوهش عبارت است از مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر کم توان ذهنی مقطع متوسطه‌ی حرفه‌ای در شهر برازجان است که با استفاده از نرم افزار، آموزش می‌بینند با دانش‌آموزانی که به روش سنتی آموزش می‌بینند. روش انجام پژوهش روش تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش-آموزان پسر کم‌توان ذهنی دوره متوسطه‌ی حرفه‌ای شهر برازجان (24 نفر) در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دهد که به دلیل تعداد محدود، همه آنها به شیوه تمام شماری، اعضای نمونه آماری پژوهش‌اند و ...

رشد سریع تکنولوژی آموزشی، شیوه های جدید استفاده از رایانه در امر آموزش زبانهای خارجی را به ارمغان آورده است. آموزش زبان به کمک رایانه (CALL)، برای زبان آموزان به صورت یک رویکرد جدید در آمده است. آموزش زبان به کمک رایانه زبان آموزان را قادر می سازد تا در زمانها و مکانهای مختلف به آموزش زبان بپردازند. آموختن لغات زبان خارجی به طرق مختلف یکی از ابعاد اصلی آموختن زبان است و در طی چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این مطالعه به بررسی تأ ثیر یک نرم افزار آموزش زبان ...