عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابشناسی سوادآموزی و آموزش بزرگسالان که شامل کتب ، مقالات ، گزارشات داخلی - پایان‌نامه‌ها ، مدارک غیرکتابی و مواد سمعی و بصری است و برای اولین بار است که درایران به مرحله اجراء گذاشته می‌شود. ...

درباره فعالیتهای موسسه ، روشهای تحقیق و ارزشیابی ارتباط آموزش بزرگسالان و کار آموزش بزرگسالان با آموزش جوانان همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی بحث می‌مند ...

نظامهای سوادآموزی بزرگسالان اعم از موفق یا ناموفق، با مختصات تازه‌ای ناشی از عرضه رویکردهای نوین علمی، تکنولوژی آموزشی و دستاوردهای عصر ارتباطات از راه دور روبرو هستند، رویکردهایی که ماهیت و جوهره اصلی فرایند آموزش را همان فردی بودن آن می‌دانند و براساس اصل انعطاف‌پذیری مشارکت و یادگیری مادم‌العمر درصدد باز کردن قیدها از نظام آموزشی، رفع تنگناها و غلبه بر مسائل و مشکلات خود هستند. از سوی دیگر برای اینکه این نظامها بتوانند جوابگوی تنوع نیازها، علائق، نگرش‌ها، ویژگیهای خاص فراگ ...

چکیده ندارد.

گزارش حاضر از سوی گروه آموزشهای عمومی و حرفه‌ای مرکز برنامه‌ریزی آموزش موسسهء تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، با هدف فراهم آوردن اطلاعات ضروری برای تهیهء برنامهء آموزش بزرگسالان به عنوان جزئی اساسی و مهم از برنامه‌های آموزشی جامع کشور، تهیه گردیده تا با انتشار آن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در مورد نحوهء ارائهء آموزشهای بزرگسالان در کشور مهیا گردد. گزارش حاضر در دو بخش تنظیم گردید که بخش اول، تعاریف مربوط به آموزش بزرگسالان را که در مجامع بین‌المللی ارائه شده و نیز ...

این طرح که در طول سال 1372 فاز دوم آن به اجرا درآمد ، اهداف زیر را تعقیب می‌نمود : 1) انتقال نتایج تحقیقات در زمینه آموزش بزرگسالان و آموزش سواد به برنامه‌ریزان ، سیاستگذاران و مسوولان 2) شناساندن نقش آموزش بزرگسالان در پیشگیری و درمان نابهنجاریهای اجتماعی 3) شناساندن اهمیت بزرگسالان بعنوان نیروی فعال و آموزش وی در برنامه‌ریزیهای توسعه 4) شناساندن ویژگیها و تواناییهای روانی بزرگسالان 5) تفحص بیشتر در راههای علمی حفظ این توانمندیها در بزرگسالان 6) تحلیل و بررسی انواع آموزش بزر ...

مطالعه وضعیت سازمانهای فعال در امر آموزش بزرگسالان کشور در سالهای 1367-72 در سازمانهای: نهضت سوادآموزی - وزارت آموزش و پرورش (ادارهء آموزش ضمن خدمت فرهنگیان) - وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دوره‌های آموزش آزاد معادل) - مرکز آموزش مدیریت دولتی - هدف تحلیل وضعیت ، مطالعه عملکرد، شناخت مشکلات و ارائه راهکاریهای جهت بهینه‌سازی منابع انسانی، جلوگیری از دوباره‌کاریها و از همه مهمتر شناخت میزان فعالیتهای سازمانهای فعال در امر آموزش بزرگسالان (بازآموزی متخصصان ...

درباره نقش آموزش در پیشگیری از اختلالات رفتاری ، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ، نقش حافظه در یادگیری و آموزش ، متدولوژی آموزش غیر رسمی ، تجربه سوادآموزی تابعی در ایران ، آموزش در سازمانها ، کارآیی حافظه در آموزش بزرگسالان : نظریه و کاربرد ...

آموزش مدیران مجتمع و مستقل با سوادآموزی یکی از مهمترین اهداف کلان آموزش و پرورش در راستای توسعه آموزش همگانی و مداوم است . با تامل بر روند این حرکت به سوی وضعیت مطلوب ، می توان این پرسش را مدنظر قرار داد که آیا برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس اثربخش بوده است ؟ از این رو در پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوی کرک پاتریک سعی شده است زمینه ای فراهم شود تا با نگرشی سیستمی و سنجش کیفی دروندادها ، فرایندها و بروندادها اقدامی در جهت تحقق این امر مهم فراه ...