عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت بر مبنای شایستگی ها در دهه های اخیر، به محور توانایی سازمان ها برای جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع آنها تبدیل شده است. رویکردهای شایستگی محور یکی از ابزارهای مهم در تقویت و بهبود فرآیندهای مدیریتی است. بنا بر ضرورت رویکرد الکترونیک در آموزش و پرورش و روند فزاینده رشد این امر در آموزش، و بنا بر نقش حیاتی مدیران در ارتقاء کیفی هر سازمان، لازم است مدیران آموزش و پرورش نیز در جهت کسب یا ارتقاء شایستگی های مورد نیاز در عرصه آموزش الکترونیک گام های اساسی بردارند. پژوهش حاضر ...

آموزش ترکیبی روشی است بسیار انعطاف پذیر که می‌تواند روش مناسبی برای پیاده سازی آموزش مبتنی بر نظریۀ هوش‌های چندگانه برای فردی سازی آموزش و یادگیری بیشتر باشد. هدف مطالعۀ حاضر بررسی تاثیر راهبردهای آموزش مبتنی بر هر یک از هوش‌های چندگانۀ گاردنر، در آموزش ترکیبی، بر یادگیری بود. دانش‌آموزان دختر 4 کلاس 15 نفرۀ پایۀ سوم رشتۀ تولیدچندرسانه‌ای کامپیوتر هنرستانهای کاردانش شهر اصفهان در این پژوهش شرکت داشتند که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفرۀ ...

در سالیان اخیر استفاده از آموزش‌های الکترونیکی افزایش قابل توجه و چشم گیری داشته است. دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات و سازمان‌ها و سایر مراکز مرتبط با امر آموزش سعی نموده‌اند دوره های آموزشی خود را به صورت کاملاً مجازی و الکترونیک طراحی و برگزار نمایند یا حداقل بخشی از آن را به صورت مجازی ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که همانند نظام آموزش سنتی درصد زیادی از اثربخشی و کارایی به طراحی و تدوین مناسب دوره وابسته است. شناسایی دقیق اهداف و نیازهای آموزشی، طراحی دقیق مطالب ...

چكيده درتحقيق حاضر سعي شده به بررسی عوامل موثر در تدوین استراتژی های برندسازی در دانشگاه های آموزش الکترونیک پرداخته شود. كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد. یکی از قابلیتها یا شایستگی های لازم برای موفقیت در عرصه های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه های اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن دانشگاه های آموزش الکترونیک کشور از لحاظ رقابت پذیری در عرصه های ملی و بین المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسعه علمی و عملی بازاریابی ...

آگاهی از محیط، مبحثی جدید در راستای ارتقا تجربه‌ی کاربران سامانه‌های الکترونیک است که با در نظر گرفتن شرایط محیطی آن‌ها، سعی در ارائه‌ی سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده و مطابق با نیاز کاربران دارد. یکی از حوزه‌ها با پتانسیل بالای استفاده‌ از سامانه‌های آگاه از محیط، آموزش الکترونیک است. ...

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر حوزه آموزش،منجر به شکل گیری دوره های آموزشی جدیدی شده است که عموماً از آن تحت عنوان دوره های آموزش مجازی یا آموزش الکترونیک نام می برند. موفقیت این دوره ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که رضایت دانشجویان به عنوان مهم تری مشتریان این نوع خدمات آموزشی،از مهم ترین این عوامل است. با توجه به اهمیت موضع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دوره های آموزش مجازی صورت گرفته است که این تحلیل و بررسی شامل ...

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت کارکنان بخش ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و ارزشیابی محسوب میشود جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری رسمی و پیمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که برابر 1193 نفر می باشند که درنهایت حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 290 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش و ...

آموزش سیار نوعی ازآموزش است که انطباق بسیاری با شرایط لازم جهت تحقق اهداف اموزش برای همه جا و همه وقت را فراهم می آورد این شیوه اموزشی که مبتنی برابزارهای قابل حمل و دسترسی مناسب به صفحات وب بنا نهاده شده است نیز چالشهایی درپیش رو دارد که از ان جمله می توان به تنوع ابزارها و زیرساخت ها مدیریت اموزشی و شیوه های ارزشیابی اشاره کرد استفاده ازابزارهای متفاوت و متنوع توسط یادگیرندگان سبب میشود انطباق محتوای آموزشی با ابزار مورد استفاده و برداشت یکسان و صحیح ازمحتوای عرضه شده مورد ...

چکیده ندارد.