عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مهمترین وجه تمایز عصر ما با گذشته است. در این میان، میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش مهمترین شاخص پیشرفت بشمار می‌رود، به گونه‌ای که "آموزش مجازی" (Virtual Education) یا "آموزش الکترونیکی" (E-Learning) مهمترین عامل جهش‌های علمی/پژوهشی/فرهنگی می‌باشد. از این رو، برای کاهش این شکاف‌ها، گذر از شرایط کنونی به جامعه اطلاعاتی مسیری غیر قابل اجتناب است. هدف اصلی این پژوهش نیز ارتقا و پیشرفت دانش در این زمینه می‌باشد. در ه ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دوره ی آموزش الکترونیکی آمادگی شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای بر میزان یادگیری و انگیزش شرکت کنندگان در دوره بوده است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده است.جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد شرکت کننده در دوره آموزش الکترونیکی سازمان فنی و حرفه‌ای در سال 90-1389 می‌باشند. روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس، که حجم نمونه بعد از افت آزمودنی‌ها 25 نفر بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پیش آزمون یادگیری محقق ساخته و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (197 ...
نمایه ها:

آموزش الکترونیکی یکی از کارامدترین ابزارها در مباحث آموزش نیروی انسانی است. پیاده سازی مناسب این روش، مشکل آموزش حضوری را از نظر زمانی و مکانی حل می‌کند. آموزش الکترونیکی در عین حال که بسیار موثر و کارامد است، از لحاظ تجاری نیز مقرون به صرفه و قابل دسترسی برای تمامی افراد از هر قشر وموقعیتی است. در راستای همین موضوع و با نگرش به جایگاه بی‌بدیل تعاونی‌ها بعنوان یکی از بزرگترین قطب‌های اشتغال زایی کشور در گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. جامعه آماری این پژوهش توصیفی _ همبستگی را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد و اعضاء هیأت علمی مشغول به تدریس دانشگاه محقق اردبیل به تعداد تشکیل می داد. از بین این تعداد براساس جدول کرجسی _ مورگان نمونه ای به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از دو بخش اطلاعات ...

هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران مي باشد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از: جنبه هاي مختلف آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران. از ميان كشورهاي پيشرفته كشور انگلستان (با توجه به این‌که اولین کشور در زمینه‌ ی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی بوده و تجارب زیادی در این زمینه دارد) و ژاپن(با توجه به اینکه یک کشور آسیایی است و از نظر بافت فرهنگی به کشور ما شباهت دارد و تقریباً همزمان با ایران اقدام به تأسیس دا ...

آموزش الکترونیکی شیوه جدیدی جهت سازماندهی فرآیند آموزش و تسهیل ارتباط میان معلم و شاگرد است. این شیوه آموزشی زمینه های یادگیری مستقل و ارزشیابی نتایج آن به وسیله خود یادگیرنده و سازمان آموزشی را فراهم می نماید. شیوه نوین آموزش الکترونیکی با بکارگیری آخرین دستاوردهای عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات افق های روشنی را در عرصه آموزش ارائه می دهد. رویکرد گسترده به سوی آموزش الکترونیکی گواه این است که سیستم نوین آموزش الکترونیکی فواید و مزایای منحصر به فردی را برای افراد، سازمانها و ...

پژوهش حاضر به بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی می پردازد. سوال کلی تحقیق عبارت از: آیا کیفیت رشته فناوری اطلاعات (IT) دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار دارد؟ بر این اساس آیتم های تعامل، طراحی آموزشی، بازخورد، محتوا، دسترس پذیری، سیستم مدیریت یادگیری و چند رسانه ای بر اساس چک لیست محقق ساخته با استفاده ا ...

آموزش الکترونیکی نوعی استفاده ساخت‌مند و هدف‌مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می‌باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالشهای آموزش الکترونیکی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش‌بینی لازم، تدارک و سرمایه‌گذاری مناسب، و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای م ...