عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی مقایسه میزان یادگیری الکترونیکی، سواد اطلاعاتی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه تحت آموزش سنتی و آموزش از راه دور مدارس ناحیه (1) شهرستان اراک در سال تحصیلی 89-88 انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل 5400 نفر بود.حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ای 240 نفر انتخاب شد، به منظور بررسی سوالات تحقیق از یک پرسشنامه استانداردشده در زمینه مهارت اجتماعی ودر زمینه یادگیری الکترونیکی و سواد اطلاعاتی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاد ...

از آن‌جایی‌که محیط آموزشی یادگیرندگان با نیاز ویژه باید دارای کمترین محدودیت باشد آموزش از طریق تلفن همراه می‌تواند مفید یاشد، زیرا در هر زمان و مکانی امکان دسترسی به مواد یادگیری وجود دارد و محدودیت نظام‌های آموزش سنتی را ندارد. این پژوهش، با هدف مقایسه تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش سنتی بر میزان انگیزه پیشرفت و یادگیری دانش‌آموزان با آسیب شنوایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آمار ...

با صنعتی شدن جوامع، پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی و پیدایش شاخه‌های جدید علم ناکافی، بودن نظامهای سنتی آموزشی، ابتدا در جوامع پیشرفته و سپس در جوامع دیگر محسوس گردید. برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نوین می‌بایست تحولی اساسی در نظام آموزشی ایجاد می‌گردید. براین اساس در اواخر ده پنجاه(1950) توجه برنامه‌ریزان آموزشی به سیستم آموزش باز جلب شد و اولین دانشگاه باز جهان در سال 1969 در انگلستان رسما شروع به کار نمود. و به دنبال آن در دیگر کشورهای اروپایی شکل گرفت ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب امتحان، خلاقیت و استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش‌آموزان پسر تحت روش آموزش سنتی و آموزش از راه دور مدارس متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر تحت روش آموزش سنتی و آموزش از راه دور مدارس متوسطه شهر اراک به تعداد 10733 نفر می‌باشد. حجم نمونه را 577 نفر تشکیل می‌دهد که 331 نفر در دبیرستان‌های سنتی و 246 نفر در دبیرستان‌های آموزش از راه ...

هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران مي باشد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از: جنبه هاي مختلف آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران. از ميان كشورهاي پيشرفته كشور انگلستان (با توجه به این‌که اولین کشور در زمینه‌ ی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی بوده و تجارب زیادی در این زمینه دارد) و ژاپن(با توجه به اینکه یک کشور آسیایی است و از نظر بافت فرهنگی به کشور ما شباهت دارد و تقریباً همزمان با ایران اقدام به تأسیس دا ...

هدف از این پژوهش ارزشیابیبرنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتیامیر کبیر است. سوال کلی تحقیق این است که آیا برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفه سازماندهی، مدیریت، فناوری، اهداف، محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، خدمات پشتیبانی و پیامد با پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت.برای تفسیر آن از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی استفاده گردید. روایی این پرسشنامه ب ...

پژوهش حاضر با عنوان «امکان سنجی آموزش از راه دور خانواده‌ها توسط انجمن اولیاء و مربیان از دیدگاه مدیران و کارشناسان این انجمن و مدیران و کارشناسان موسسه آموزش از راه دور» انجام گرفت. هدف عمده این تحقیق این بود که با مطالعه امکانات موجود در سازمان انجمن اولیاء و مربیان به این سوال پاسخ داده شد که آیا می‌توان نظام آموزش از راه دور را برای خانواده‌ها راه‌اندازی کرد یا خیر؟ به منظور کسب اطمینان بیشتر در ارتباط با بررسی سوالات مناسب امکان‌سنجی آموزش از راه دور از تعدادی از کارشناس ...

نگاهی به روند تحولات جاری و چالش های آموزش عالی حاکی از آن است که این نظام ضمن توجه به کمیت، بایستی به بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد تا با حداکثر اثربخشی، به تحقق اهداف خود نائل آید.دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام آموزش عالی و بزرگترین مرکز آموزش از راه دور ایران که هم اکنون بیش از یک میلیون دانشجو را تحت پوشش خود دارد، به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی است. این تحقیق با هدف بهبود و ارتقای ع ...

هدف از اين پژوهش بررسي تاثيراستفاده از روش آموزش (چندرسانه اي و سخنراني) برميزان يادگيري،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور شهر تهران بوده است . اين پژوهش به لحاظ ماهيت،موضوع ،اهداف و فرضيه هاي آن از نوع كاربردي است و در زمره طرح هاي آزمايشي قرار دارد.جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان دختر پايه دوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از راه دور شهرتهران كه درسال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند تشكيل مي دادند. جهت انتخاب نمونه هاي مورد نظر از روش ...