عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه و تحلیل مفاهیم مطروح در کتب درسی از دیدگاه توسعه نیازمند تعیین اهداف ، فرضیات و معرفی مقولات مورد بررسی است که شامل دو بخش مطالعه نظرات در زمینه مفهوم توسعه و فرهنگ تعیین مقولات و عوامل موثر فرهنگی در ایجاد شرایط توسعه اقتصادی، و سنجش میزان مقولات فوق‌الذکر در کتب درسی دوره ابتدائی است . در این بررسی از تکنیک تحلیل محتوی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است و کلیه کتب دوره ابتدائی (دبستان) منتشر شده در سال 1372 به منظور اندازه‌گیری میزان وجود "فرهنگ متناسب توسعه" در ...

ارائه الگوهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی به این تحقیق کاربردی در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اجرا خواهد شد در بخش کوتاه مدت آن، اطلاعاتی در مورد چگونگی تدریس در مقطع ابتدایی کشورهای پیشرفته جهان (آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا) از طریق مصاحبه با والدین و دانش‌آموزانی که به تحصیل در کشورهای مذکور اشتغال داشته و هم‌اکنون در مدارس ایرانی مشغول به تحصیل میباشند بطریق کیفی جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بررسی مقالات ، کتب ، مجلات Internet هم بخش عمده‌ای از داده ...

برنامه‌درسی هنر از برنامه‌هایی است که نیازمند توجه بیشتر در مدارس است و واضح است که این همه در راه تعالی انسان و رسیدن به یک زندگی و درک بلند از هستی است. آیزنر معتقد است، آینده‌ی ما در گرو نوع مکانی است که برای رشد و پرورش فرزندانمان تدارک می‌بینیم. او برای هنر جایگاه ویژه‌ای قائل است (عزیزی، 1392: 46). درس هنر یکی از درس‌های دوره‌ی ابتدایی است که متناسب با موضوع خود می‌تواند جایگاه شایسته‌ای در چهارچوب نظام برنامه-ریزی درسی کشور داشته باشد. ...

چون فنون و روشهای تنظیم بودجه همراه با توسعه وظائف دولت در ادارهء عمومی و تنظیم و کنترل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه منجمله امر آموزش و پرورش پیشرفت کرده است و بظن قوی هیچیک از تدابیر مدیریت مانند بودجه در سالهای اخیر به منظور هدایت یک امر اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است به نظر رسید که مسئله بودجه و اهمیت آن را در چگونگی تنظیم و اجرا و کنترل آن در امر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهم: در فصل اول کلیاتی راجع به بودجه و رعایت اصول مربوط و مراحل مختلف آن در سطح ...

این تحقیق بنابه درخواست شوراهای تغییر نظام آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش به منظور بررسی وضع موجود آموزش دوره ابتدایی از نظر فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی، اهداف شناخت وضع موجود مدارس دوره ابتدایی در سراسر کشور از نظر فضا، تجهیزات ، امکانات فعالیت‌های پرورشی، امکانات بهداشتی، ایمنی، اداری و دفتری، امکانات آزمایشگاهی، امکانات تجربیات یادگیری مسایل آموزشی و کمک آموزشی انجام گرفته است . چون هدف تحقق از انجام این تحقیق توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است و محقق به توصی ...

هدف پژوهش بررسی اثرات آموزش و پرورش قبل از دبستان در دانش‌آموزان کلاسهای اول ابتدایی اتان کرمان است . روش تحقیق نیمه‌تجربی براساس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان و معلمان سال اول ابتدایی شهرستانهای استان کرمان است . براساس یافته‌های پژوهش کودکانی که دوره مکتب القرآن را گذرانیده از لحاظ پیشرفت تحصیلی موفق‌ترند و از لحاظ رفتار اجتماعی، اجتماعی‌تر و از لحاظ توانائیهای حسی و حرکتی و خودیاری شخصی موفق‌تر و از لحاظ سازگاری عاطفی سازگا ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان اثربخشی آموزش ابتدایی است . روش پژوهش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه است . آموزش ابتدایی پایه و اساس آموزشهای مقاطع بالاتر است . مقطع ابتدایی همگانی موجب از بین رفتن بیسوادی می‌شود. عوامل اقتصادی و اهداف از قبل پیش‌بینی شده خانواده‌ها و اشتغال فرزندان با همدیگر در ارتباط مستقیم هستند. جامعه آماری 2383 نفر از مجموع چهار دبستان در تفرش است . از این تعداد بیشترین شغل‌های انتخاب شده را پزشکی و مهندسی تشکیل می‌دهند و پس از آن صاحبان شغل آزاد و کسانی که در حا ...

اهداف پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر در افزایش بازدهی دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی و تعیین اولویت این عوامل از نظر تاثیری که در بهبود دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی داشته‌اند، همچنین دستیابی به میزان تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در افزایش کارایی معلمان دوره ابتدایی است . روش تحقیق کتابخانه‌ای و پیمایشی است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان شرکت‌کننده در دوره‌ها و مدرسان این دوره‌ها در سال 1368 است . نمونه آماری مورد نظر 1به10 حجم کل جامعه آماری معلمان و کلیه مدرسان قاب ...

هدف پژوهش بررسی مشکلات معلمان مدارس ابتدائی و راهنمائی تحصیلی مناطق شهری با تاکید بر بررسی شغل دوم آنان است جامعه آماری شامل 2903 نفر از معلمان ابتدایی و راهنمایی مدارس شهری است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) اکثریت قریب به اتفاق معلمان ابتدایی و راهنمایی حقوق و مزایای فعلی را برای پاسخ‌گویی به هزینه‌های حتی یک زندگی معمولی کافی نمی‌دانند 2) اکثریت قریب به اتفاق معلمان ابتدائی و راهنمایی با فاصله‌ای زیاد در پائین خط فقر ...