عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 747

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازنظر جامعه‌شناسی "توسعه" واقعیتی است اجتماعی و اقتصادی که از مجموعهء کنشهای عقلانی و منطقی افراد جامعه حاصل شده‌است . و آموزش و پرورش اولین و مناسبترین اقدام و راهبردی است که بوسیلهء آن می‌توان به عقلانی کردن اعمال و بهینه کردن رفتار انسانها پرداخت . دراین پژوهش با عنایت به تئوری فوق و تئوری "توسعه منابع انسانی "، نقش سطوح سه گانه آموزش رسمی (ابتدایی، متوسطه و عالی) در تبیین تحولات و پیشرفت کمی و کیفی مهمترین شاخصهای توسعه مورد بررسی قرار گرفته است . در چارچوب تئوریک و مدل ت ...

هدف اصلي پژوهش، بررسي نشانگرهاي تدريس اثربخش بوده است. اين پژوهش شامل 5 مؤلفه‌ي طراحي تدريس، اجراي تدريس، مديريت کلاس، نظارت و ارزشيابي از نظر معلمان ابتدايي استان لرستان بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان ابتدايي استان لرستان بوده و نمونه آماري از ميان سه شهرستان خرم‌آباد‌، پل‌دختر و كوهدشت به تعداد 210 نفر، از طريق نمونه‌گيري طبقه‌اي متناسب با حجم انتخاب گرديده است. ابزار گردآوري داد ...

1 - سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بسیار قابل توجه است (25 درصد سال 1368) اما از تولید ناخالص ملی بسیار کم است (4 درصد) و این نشان می‌دهد مادامیکه آموزش و پرورش به خزانه متصل است و فقط می‌خواهد مشکلاتش را از طریق خزانه حل کند موفق نخواهدبود. 2 - مطالعه اسناد و مدارک در مورد شیوه برآورد منابع مالی و انسانی مورد نیاز بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در برنامه اول توسعه (تجربه سال 1367) نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی بخشهای مذکور از شمای کلی شماره 9 صفحه 330 پایان ...

متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بر اهمیت تفکر، پرورش آن را یکی از هدف‌های اصلی تعلیم و تربیت می‌دانند، براین اساس نظام آموزش باید به جای انتقال صرف اطلاعات به دانش آموزان، موقعیت‌های مناسب برای پرورش تفکر کودکان را فراهم آورد. تفکر، بویژه تفکر انتقادی، خود به خود رشد نمی‌یابد بلکه ضروری است که به صورت نظری و عملی تدریس شود. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر در تفکر انتقادی کودکان است. تحقیق حاضر به روش سندی تحلیلی انجام گرفت. براساس یافته‌های پژوهش عواملی از قبیل معلم، محیط ...

هدف پژوهش : بررسی انواع مشکلات آموزشی و یادگیری خط فارسی در دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی. روش نمونه گیری : حجم کل نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 400 دانش آموز پایه ی دوم ابتدایی دبستان های تهران (تک زبانه) و اردبیل و آق قلا (دو زبانه) از دو گروه دختر و پسر با گروه سنی 9-8 سال می باشد. روش پژوهش : این بررسی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و داده های آن به صورت میدانی گردآوری شده است. ابزارهای اندازه گیری : آزمون های نوشتاری شامل املای فارسی و رونویسی است و ...

هدف کلي اين پژوهش بررسي ضرورت و امکان‌سنجي برنامه‌ريزي درسي دوزبانه(فارسي و ترکي) در آموزش ابتدايي استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه مديران و معلمان ابتدايي مي‌باشد. اين تحقيق در شش مولفه ضرورت‌ها، فرصتها و تهديدها، نگرش‌ها، آمادگي نيروي انساني و امکانات براي برنامه‌ريزي درسي دوزبانه بوده انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. به منظور گردآوري داده‏ها از مصاحبه نيمه سازمان‌يافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد ...

در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دوره آموزش ابتدایی بعنوان آموزش پایه بشمار می‌رود و از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین در تخصیص منابع می‌باید به آموزش ابتدایی بیش از سایر دوره‌های تحصیلی بهاء داده شود و اولویت خاصی برای آن درنظر قرار گیرد. اما در بسیاری از کشورها من‌جمله ایران، علی‌رغم سودآوری این دوره آموزشی سرمایه‌ای کافی به آن تخصیص نداده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که به هنگام سیاستگذاریهای کلان و تعدیلهای اقتصادی و تنگناهای مالی آموزش ابتدایی آسیب فراوانی متحمل ...

مساله اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود مدیریت مدارس ابتدایی در سطح کشور است . در این پژوهش گردش کار و روشهای اجرای مدیریت در مدارس ابتدایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است . این پژوهش بنا به پیشنهاد دفتر آموزش و پرورش ابتدایی و تایید شورای تغییر نظام آموزش عمومی صورت گرفته است . در این پژوهشی به پانزده سوال اساسی درباره شیوه مدیریت در روستاهای کشور پاسخ داده می‌شود. از جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از پرسشنامه می‌باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران ...

چکیده ندارد.