عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 291

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه ي صنعت حمل و نقل جاده اي و افزايش روزافزون خودروها و همچنين عبور راه‌هاي ماشين رو از ميان شهرها و تولد پدیده ترافیک و خطرات جاني ناشي از اين نوع عبور و مرور، رعايت دقيق اين قوانين را فوق العاده با اهميت كرده است و با توجه به این که اجرای این قوانین از طرف افراد در بیشتر موارد از ترس جریمه است، پژوهشگر در ابتدا قصد داشت موضوع نهادینه کردن این قوانین را مورد بررسی قرار دهد، اما با توجه به اینکه جهت نهادینه شدن هر مفهومی در افراد انسانی باید از دوران کودکی شروع کرد و روش آ ...

در فصل 36 دستور کار 21 کنفرانس ریودوژانیرو ، تحت عنوان توسعه آموزش و بالا بردن سطح آگاهی به اهمیت و نقش آموزش د رتوسعه پایدار پرداخته شده است. همچنین بر اساس دستور کار کنفرانسهای ریو + 5 و ژوهانسبورگ ، دولتها موظف شدند تا از موسسات آموزشی د رراستای گسترش آموزش خصوصا در زمینه مبانی توسعه حمایت نمایند. آموزش در راستای اهداف توسعه پایدار می تواند نقش مهمی در اصلاح دید مردم خصوصا دانش آموزان و دانشجویان و بکارگیری این مبانی در زندگی و فعالیتهای تخصصی آنها داشته باشد . اهداف اصلی ...

استفاده از تکنولوژی های سازگار، تغییر روشهای اجرایی و تغییر نقش و رفتار انسانها بعنوان ابزار اصلی حفاظت از محیط زیست می باشد .از آنجا که ابز ا ر اساسی هر گونه تغییر رفتار، آموزش می باش د . بنابراین آموزش در زمینه مدیریت پسماند در حفاظت از محیط زیست نقش به سزایی دارد . در این مقاله به بررسی شیوه دفع پسماند روستاهای اوان، ورین، زرآباد، زواردشت پرداخته شده است، روستاهای مورد بررسی در گذشته ای نه چند ان دور بدلیل حاکمیت نظام دامپروری و کشاورزی، مشکلی در قالب انباشت زباله های تر و ...

این مقاله به بررسی چگونگی تعامل کشاورزان با فون منطقه و اهمیت نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه پرداخته است. در تحقیق حاضر که درغرب استان گلستان انجام شده، طی نظرسنجی از کشاورزان مشخص گردید اطلاعات آن ها در باره ی زنجیره های غذایی و حفظ حلقه های آن و محیط زیست ناچیز است و هیچ نهاد یا ارگانی در زمینه های آموزش محیط زیست برنامه ی مدونی نداشته است. مردم ناخواسته و ناآگاهانه اقدام به نابودی و تخریب منابع طبیعی خود می کنند. در این تحقیق مار به عنوان یکی از گونه های جانوری ...

آموزش بزرگسالان تاریخچه ای بیسار طولانی در سطح جهان دارد و انبوه شواهد بدست آمده مبین این حقیقت است که آموزش سازمان یافته و منظم افراد بالغ سابقه ای بسیار طولانی تر از تشکیل رسمی مدارس برای کودکان و جوانان داشته است. اهمیت آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف کاملاً شناخته شده و تلاشهای بسیار زیادی برای تأمین آموزش بزرگسالان منطبق بر نیازهای جامعه در راستای استفاده از حداکثر پتانسیل نیروی انسانی، انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تجربیات کشورهای مالزی و هندوستان در عرصه آ ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش در مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو و ارائه راهکارهای عملی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و از نطر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی دوره های آموزشی برگزار شده در مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت در خرداد- تیر سال 90 بود که از میان آنها 5 دوره آموزشی تحت 3 عنوان (دوره های آموزشی Word، SPSS و آمار کاربردی) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. حجم نمونه 119 نفر ( ...

1ـ آموزش قرآن به حسب معلم ، متعلم و سطح آموزش متفاوت و دارای مراتب است که در عالی ترین مرتبه معلم خداوند و متعلم رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) و سطح آموزش از عقول بشر خارج است . و در مرتبه بعد طبقاتی از خلایق قرار دارند. انحصار آموزش قرآن به آموزش روخوانی ، قرائت و حفظ الفاظ نه تنها ظلمی آشکار است بلکه ترفندی از سوی بد خواهان برای به حاشیه راندن قرآن و به تبع آن معلمان حقیقی قرآن که در رأس آنان اهل بیت ( علیهم السلام ) هستند. 2ـ معلم قرآن ، که در فرهنگ اهل بیت ( علیهم ...

تدریس لغت زبان خارجی حوزه ای است که در طول بیست و پنج سال گذشته مطالعات تجربی وسیعی را شاهد بوده است. یادگیری لغت دارای ابعاد مختلفی است که در حوزه های مختلف تحقیقی که در این مورد انجام شده است انعکاس یافته است. یکی از ابعادی که تحقیقات زیادی در آن مورد وجود داشته است متدهای مختلف آموزش لغت می باشد. علیرغم اتفاق نظردر مورد اهمیت یادگیری لغت ، هنگامیکه در مورد روشهای مختلف آموزشی آن سخن به میان می آید مخالفت های آشکاری وجود دارد. بنابراین جوانب مختلف روشهای آموزش لغت نیاز ...

تاکید بر حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیاز به حضور شهروندان فعال، علی الخصوص مشارکت جوانان در جامعه مدنی نشان دهنده دغدغه فزاینده سیاستمداران اروپایی در خصوص اشاعه فرهنگ دمکراسی در اروپا می باشد.تحقق دمکراسی نیازمند شهروندانی فعال، آگاه و مسئول می باشد. شهروندانی که می دانند زندگی در اجتماع به همان اندازه که برخورداری از حقوق را ایجاب می کند؛ به پذیرش مسئولین نیز نیازمند است. در همین راستا سال 2005 در شورای اروپا به نام سال آموزش شهروندی دمکراتیک نامگذاری شد. ازآنجاکه ضرورت ا ...