عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فیلم (تکنولوژی آموزشی) بر یادگیری بزرگسالان شرکت کننده در کلاسهای بلند مدت (کارشناسی ارشد) سازمان مدیریت دولتی است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت کنندگان در کلاسهای کارشناسی ارشد سال تحصیلی 79-80 بوده‌اند که شامل 56 نفر است .افراد نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی با فواصل منظم انتخاب شده‌اند.روش پژوهشی در این تحقیق، آزمایشی حقیقی است که نتایج آزمون را برای دو گروه 26 نفره از طریق ارائه دو روش تدریس (فیلم و جزوه) در سه مرحله (پیش آز ...

هدف از این پژوهش ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان دارابمی‌باشد.جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه ششم ابتدایی که در دوره‌های آموزشیضمن خدمت شرکت کرده‌اند بوده است (n = 180). حجم نمونه بررسی شده 123نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدفکاربردی است.ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول(واکنش)،سطح سوم(مهارت) و سطح چهارم(تحقق اهداف)،پرسش‌نامه بسته پاسخ (با استفا ...

آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمانها قلمداد می شود. آموزش موثر می تواند موجب برتری عملکرد سازمانی و زمینه ساز رشد کارکنان باشد. شرکت ایران خودرو برای توسعه دانش، توانائیها و مهارتهای کارکنان خود از برنامه های آموزشی موسسات خصوصی و دولتی خارج از شرکت بهره می برد. لذا با توجه به حجم زیاد دوره های آموزشی و صرف منابع مالی زیاد ، این سوال مطرح می شود که دوره های آموزشی خ ...

امروزه بحث درباره این موضوع که ارزشیابی باید به عنوان عامل تعیین کننده سودمندی هرگونه برنامه توسعه و رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد به شدت رایج است. از این رو تاکید زیادی بر روند رو به رشد ارزشیابی می شود. در این تحقیق اثربخشی از ابعاد میزان تحقق هدف های آموزشی در سطح دانش و میزان مطلوبیت دوره ها از نظر مرتعداران شرکت کننده یعنی میزان افزایش دانش و آگاهی مرتعداران اثربخش بوده اند. به طوری که تفاوت معنی داری بین میزان دانش و آگاهی دو گروه وجود دار ...
نمایه ها:
اثر | 
دوره | 
مرتع | 
حفاظت | 

این پژوهش بر آن است تا با مقایسه نمونه های شاخص بازی های آموزشی رایانه ای ساخته شده در ایران و جهان از نظر شخصیت پردازی ، ویژگی های و ضعف و قوت های شخصیت ها را در این بازی ها شناسایی و بیان نماید . نتایج پژوهش حاضر می تواند در جهت ارتقای شخصیت پردازی در بازی های آموزشی دارای کاربرد فراوان برای طراحان گرافیک بازی ها ، دانشجویان هنر و مراکز آموزشی که بازی های آموزشی در آن به کار می رود باشد . در فصل های ابتدایی تحقیق به بیان انواع بازی و ویژگی بازی های آموزشی رایانه ای ، و پس ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری عاطفی-اجتماعی-آموزشی دانش آموزان می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهــش شامل تمامی دانش آموزان دختــر پایه اول راهنمایـی مدارس غیرانتفاعــی منطقه دو شهـر تهران در سال تحصیلی 88-1387می باشد. نمونه گیری به شیوه غیراحتمالاتی صورت گرفت (که برای گروه آزمایش به شکل در دسترس و برای گروه کنترل به صورت هدفمند انجام شد)، بدین صورت که درپ ...

از جمله علوم و هنرهایی که می‌توان به نقش بسیار پررنگ نور در آن اشاره داشت، هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره‌گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می‌دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به‌عنوان عواملی که تأمین‌کننده نور مصنوعی هستند، مطرح می‌باشند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و . . . مطرح می‌شود و در طراحی به‌عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نور طبیعی، توال ...
نمایه ها:
مدرسه | 
نور | 

در این طرح نیازسنجی، طراحی و تدوین دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای شورای تحول اداری و کمیسیونهای تحول اداری بررسی شده است. طی 25 دوره طراحی شده، فراگیران با مفاهیم زیر آشنا می شوند: تحول و توسعه سازمانی، بهره وری منابع انسانی، مدیریت بحران، مدیریت خلاقیت و نوآوری،کایزن، مدیریت دولتی جدید، بهینه سازی سیستمها و روشها، سازماندهی و اصلاح جدید تشکیلات، سازمانهای یادگیرنده، خصوصی سازی، کارآفرینی، مستندسازی و استفاده از تجربیات مدیران، فرهنگ سازمانی، جهانی شدن، آینده سازی، و اصلاح و ...

چکیده ندارد.