عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54331

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازپایه های مهم توسعه پایدار،تربیت نیروی انسانی کارآمد است که برای کشور های درحال توسعه ای چون ایران،ضرورتی حیاتی به شمار می رود. تحولات اقتصادی- اجتماعی متعددی که درجوامع بشری به دلیل وقوع تغییرات سریع تکنولوژی وعملی درحال شکل گیری است، تجدید نظر و بازنگری اهداف آموزش عالی،محتوای برنامه های درسی و شیوه های آموزشی جهت هماهنگی با بازار کار را ضروری ساخته است. ازآنجا که افزایش رابطه بین دانشگاه وبازارکار،ازمهم ترین راهکارهابرای رفع معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی درجهان م ...

رابطه بین آموزش استفاده از پایگاههای کتابشناختی (موجود روی دیسکهای نوری) به استفاده‌کنندگان از اطلاعات و سه فاکتور ضریب دقت و بازیافت و زمان جستجو بررسی شد. پژوهش سه فرضیه زیر را آزمود: آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده‌کنندگان -1 رابطه مثبتی با پایین آوردن زمان جستجو دارد. -2 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعات بازیابی شده دارد. -3 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد. روش تحقیق، تجربی و با استفاده از گروههای آزمون و گواه ...

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

اهمیت آموزش در اجرای طرحهای آماری به ویژه در سرشماریها بر کلیه دست‌اندکاران و تولیدکنندگان آمار روشن است . در سرشماریها به دلیل وسعت کار و استفاده از حجم زیاد نیروی انسانی اهمیت آموزش جلوه بیشتری یافته و ضرورت انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی را در زمینه ابعاد مختلف آموزش نیروی انسانی روشن می‌سازد. بررسی کیفیت آموزش و نیز بررسی ویژگیهای آموزش گیرنده و آموزش دهنده بر کیفیت آموزش از موضوعاتی است که این گزارش به آن پرداخته است و تاثیر جنس ، سن، وضع زناشویی، سطح تحصیلات ، نوع دیپلم ...
نمایه ها:
آموزش | 

افسردگی یکی از رایجترین اختلالهای عاطفی محسوب می شود. با توجه به فراوانی شیوع افسردگی در میان نوجوانان و پیامدهای بسیار توان فرسای آن، کوششهای زیادی برای درمان آن صورت گرفته است. در مبحث افسردگی نوجوانان، آموزش مهارتهای حل مساله به عنوان یکی از روشهای شناختی - رفتاری می تواند سبب استفاده از شیوه مقابله مساله مدار، افزایش کارائی کلی فرد و شناسائی منابع موثر مقابله گردد و در نتیجه باعث تعدیل افسردگی شود.این پژوهش، برای بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مساله در کاهش افسردگی نوجوا ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه اهداف و مولفه های آموزش ادبیات در برنامه درسی زبان ملی کشورهای انگلستان، سنگاپور، استرالیا و ایران، تدوین شده است و نقاط قوت و ضعف برنامه درسی انگلستان، سنگاپور، استرالیا و ایران را از لحاظ پرداختن به ادبیات و مولفه های ادبی، مد نظر قرار می دهد. در تمامی این کشورها، ساختار نظام آموزشی، برنامه درسی، محتوای آموزشی، اهداف و اصول آموزشی آنها و همچنین نقش ادبیات در برنامه درسی آنها بررسی شده است و تعاریفی از ادبیات و مولفه های ادبی، ارائه شده است ...

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای مل ...
نمایه ها:

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های سلامت جسم از قبیل بهداشت پوست و مو، بهداشت دهان و دندان، ورزش و تحرک بدنی، تغذیه، بهداشت محیط و بیماری هاست که در فرآیند پژوهش مولفه های آموزش روان از قبیل سلامت روان به عنوان کارکرد، سلامت روان به عنوان امری تفسیرکننده و ارتباطی، سلامت روان به عنوان توانایی و قابلیت وسلامت روان به عنوان امری اجتماعی وردبررسی قرارگرفته است. واحد تحلیل صفحات (متون،پرسش ها، تمرین ها،اشکال و نمودارها) بودند که درمجموع 5 ...

نیروی انسانی از مهمترین ارکان هر سازمان است و در آن مدیران به عنوان طراحان، هدایت‌گران و اداره کنندگان اصلی سازمان، نقش کلیدی دارند، لذا ایجاد زمینه ارتقاء کیفی آنان میتواند این نقش را پر رنگ‌تر و موثرتر بنماید، با امعان نظر به اینکه در حال حاضر با توسعه‌ای که علوم داشته‌اند و اهمیت بسزایی که مدیران دارند، در بیشتر علوم، مدیریت همان رشته بصورت مستقل تبیین و تدریس میشود و این بیانگر اهمیت و نقش مهم مدیریت در آینده جهان است . "بی‌شک موقعیت مدیران تا حد زیادی بستگی ب ...
نمایه ها:
علوفه | 
مدیر |