عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 780

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی معادلات امنیتی در صحنه بین المللی را بر هم زد. مسئله نقش ناتو در محیط امنیتی جدید که عاری از خطر شوروی کمونیستی شده بود، به یکی از بحث انگیزترین مباحث این دوران تبدیل شد. با فروپاشی نظام دوقطبی گرایش به سمت ایجاد یک همکاری نظامی مشترک امنیتی از سوی اروپا هویدا گشت که در این بین نقش کشورهای بزرگ اروپایی چون انگلیس، آلمان و فرانسه حائز اهمیت می باشد. بعد از جنگ سرد ارتقای همگرایی امنیتی و دفاعی اروپا و تکوین یک سیاست مستقل امنیتی و دفاعی برا ...

بمحض استقرار رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ،حمایتهای بی دریغ و همه جانبه آمریکا از اسرائیل آغاز و با وجود اندکی فراز و نشیب به روابط استراتژیک و منحصر به فرد بدل گشت. این روابط از منظرتئوری هایی چون واقعگرایی، نوواقعگرایی،همگرایی ،نهادگرایی نئولیبرال و ... تبیین می گردند.هرچند نفوذ لابی های یهود در ارکان سیاستگذاری آمریکا تسهیل گر پیوندهای مستحکم در روابط دوسویه بوده، اما علت اصلی روابط ویژه و بی نظیر آن دو را بایستی در منافع استراتژیک دوسویه جستجو نمود.گویی اسرائیل در دوران ج ...
نمایه ها:

از دوره قاجار کشور ایران وارد رقابتهای گسترده استعماری روسیه و انگلیس شد. از یک طرف انگلیس، ایران را سپر بلای هند قرار داده بود و مانع دسترسی روسیه و سایر کشورها از طریق ایران به هند می شد. و از طرف دیگر روسیه و انگلیس درصدد گرفتن امتیازاتی به نفع خود از ایران بودند فشارهای آنها باعث شد تا ایران در دوره ناصری و زمان صدارت امیرکبیر درصدد برقراری رابطه با کشور ثالثی برآید تا شاید بتواند این فشارها را به صورت تعدیل درآورد.البته شایان ذکر است که قبل از برقراری روابط رسمی آمریکایی ...

مقاله حاضر با استناد به شواهد آشکار و پنهان نشان می دهد که در تهاجم آمریکا به عراق، نفت از اهمیت کلیدی برخوردار است. در واقع، و طبق تبلیغات گسترده جنگ آمریکا با عراق به منظور حذف صدام حسین از حاکمیت صورت گرفت، اما مستندات مختلف و نیز ادامه اشغالگری آمریکا همگی دلالت بر اهمیت اهداف بیان نشده و پشت پرده ایالات متحده در عراق دارند. در میان این اهداف مساله نفت از ابتدا مورد توجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی بین الملل قرار داشته است. این مقاله خاطر نشان می سازد که عراق پس از عربستان سعو ...
نمایه ها:
نفت | 
عراق | 
جنگ | 
هدف | 

در این پژوهش تلاش شده ابتدا مفهوم منافع ملی مورد بحث قرار گیرد و در ادامه با توجه به چارچوب نظری تحقیق که رئالیسم در نظر گرفته شده، منافع ملی از دیدگاه این مکتب تشریح شود. سپس دولت‌سالاری، بقاء و خودیاری به عنوان محورهای اصلی رئالیسم تبیین خواهد شد و مؤلفه‌های کلیدی رئالیسم شامل تمییز حقیقت و عقیده، اصالت نتیجه، مرجعیت فردیت و استقلال گستره سیاسی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به منظور درک صحیح از منافع آمریکا در منطقه، پس از اشاره به تاریخچه و دلایل سنتی حضور آمریکا در ای ...

موقعیت ژئوپلیتیک و همسایگی با منطقه آسیای مرکزی، جایگاه ویژه‌ای را از منظر اقتصادی برای این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ به همین دلیل از سال‌های اولیه استقلال این جمهوری‌ها از اتحاد جماهیر شوروی، علی رغم فراز و نشیب‌های فراوان در روابط ایران با کشورهای منطقه، تلاش‌های زیادی جهت گسترش رابطه اقتصادی با این کشور‌ها صورت گرفته است. در خصوص رقابت ایران و آمریکا در آسیای مرکزی، در این پژوهش از روش تعمیم استفاده شده و با به دست دادن نتیجه کلی آن‌را به منط ...

با سرعت گرفتن روند جهانی شدن به خصوص در دوره ی پس از جنگ سرد و اهمیت پیدا کردن عامل اقتصاد در نظام بین الملل، اقتصاد کشورها در جهان به طور فزاینده ای به یکدیگر پیوند خورده است و هر روزه به هم وابسته تر می شوند. از این رو کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا سعی می کنند تا از ظرفیت های اقتصادی خود در قالب دیپلماسی اقتصادی به بهترین شکل ممکن در راستای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود استفاده کنند. در دوران جنگ سرد، نظام بین الملل به صورت دو قطبی بوده است ولی با پایان این دور ...

گرچه ایالات متحده آمریکا از سال‌ها پیش منطقه جنوب شرق و آسیا –پاسیفیکرابهیکیازحوزه-هایاصلیحضورخودتبدیلکردهاستومناسباتاقتصادیوراهبردیمتعددیباکشورهایاینمنطقهبرقرارنموده است، امادرهیچدورهای ،اینمنطقهبهایناندازهدرنقطهکانونیتوجهسیاستخارجیایالات متحده آمریکا نبوده است . به گونه‌ای که حتی تعهدات خود را در خاورمیانه کم نموده است. این تمرکز ویژه را می‌توان از چشم‌اندازهای مختلفی مورد توجه قرار داد . از چشم‌انداز بین‌المللی به نظر می‌رسد ؛ رشد سریع اقتصادی کشورهای این منطقه ، بویژه چین ...
نمایه ها:
سیاست | 
چین | 

پرسش یا مساله اصلی پایان نامه حاضر این است که چرا حکومت دکتر مصدق به رغم برخورداری از حمایت مردمی، با کودتای 28 مرداد 1332 سرنگون شد؟ در پاسخ به این سوال، سه متغیر و به تبع آن سه فرضیه جایگزین رقیب مطرح شده است. سه متغیر دخیل عبارتند از: 1-تفرقه داخلی، 2-مخالت انگلیس، و 3- هژمونی و مخالف آمریکا. بر اساس این سه متغیر، سه فرضیه جایگزین رقیب زیر ارائه شده است.: 1- تفرقه داخلی باعث سقوط دکتر مصدق شد. فرضیه سوم فرضیه اصلی پایان نامه حاضر است که در برگرفته از نظریه ثبات هژمونیک می ...