عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: -1 فرستادن عده‌ای از اساتید یا دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلا در هفته مشاغل صورت گیرد. -2 تهیه بروشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس . -3 گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به آمار و ریاضی، نرم‌افزارها ...
نمایه ها:
ریاضی | 
آمار | 

ترجمه فصولی از کتاب David W.widder استاد دانشگاهها روارد آمریکا تحت عنوان ((آنالیز ریاضی)) از کتب دیگری در تدوین این کتاب نیز استفاده شده است تا محتوای آن دقیقا مطابق سرفصلهای درس آنالیز ریاضی (2) دوره کارشناسی ریاضی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی باشد. این کتاب یک متن ارزنده برای درس مذکور و حاوی اطلاعاتی است که در کتب مشابه وجود ندارد. ...

در این پروژه رابطه بین علم و فلسفه و در حالت خاص فلسفه علم ریاضی بررسی خواهد شد و در این راستا در فصل اول چهار تعریف از فلسفه علم ارائه می‌شود. در فصل دوم نظریات کانت به عنوان یک فیلسوف و نظریات نیوتن به عنوان یک فیزیکدان با هم مقایسه می‌شود. در فصل سوم فلسفه علم ریاضی بررسی می‌شود و نهایتا"فصل چهارم به رابطه کامپیوتر و طبیعت انسان می‌پردازد. ...
نمایه ها:

هدف این تحقیق هوشمند کردن سیستم برنامه ریزی تولید است تا مدیران را قادرسازد بدون وابستگی به کارشناسان مدل سازی ، تصمیم گیری های برنامه ریزی تولید را در چارچوب تحقیق در عملیات ، مدل های ریاضی و روش های علمی انجام دهند . به عبارت دیگر ، هدف ، طراحی سیستمی است که به کاربر کمک نماید تا از میان مجموعه بسیار وسیع اطلاعات موجود در سیستم ، تنها آن دسته از اطلاعاتی که مورد نیاز است را انتخاب کند و سایر اطلاعات و قواعد نا مربوط و غیر ضروری را کنار گذارد . بدین صورت که سیستم به طور خودک ...

از سال 1921 که (فیشر) مفهوم درستنمایی را ابداع کرد تاکنون، تابع در سینمایی نقش مهمی را در بسط و توسعه آمار چه در شاخه آمار نظری و چه در شاخه آمار کاربری ایفا کرده است . علاوه بر این، مفهوم اولیه درستنمایی (فیشر) به گونه‌های زیادی از توابع دستنمایی مرتبط توسیع یافته است ، که با کارهای (بارتلت ) (1937)، (کالب فلایش ) و (اسپروت ) (1970)، (فریزر) (1979) شروع و با کارهای (هینکلی) (1979)، (بارنارد) و (اسپروت ) (1983) خاتمه یافت . تابع درستنمایی پارامتری و اصل درستنمایی نقشی اساسی د ...

در این مطالعه ابتدا به بیان تعاریف مقدماتی شبکه و مسئله استاینر خواهیم پرداخت . سپس مدلهای ریاضی این مسئله را برای چند حالت خاص توضیح خواهیم داد. پس از آن الگوریتمهای مناسب برای حل هر مدل را بررسی خواهیم کرد. در پایان برنامه‌های کامپیوتری برای روشهای مختلف ارائه خواهیم نمود. ...
 
در این مجموعه ابتدا ساختار کلی معادلات واکنشی - نفوذ و بررسی وجود جواب آنها مورد مطالعه قرار گرفته است همچنین پدیده Hystersis مطرح شده و مدلهای ریاضی مختلف بدست آمده است . پس از آن تحلیل سیستمهای واکنشی- نفوذ Hystersis عنوان شده، وجود یکتائی جواب و همچنین مشخصات رفتارهای طولانی مدت آن مورد بحث قرار گرفته است . سپس مدل ریاضی الگوی رشد باکتریها در ظروف کشت میکروب که یک سیستم واکنشی - نفوذ Hystersis است مطرح شده و معادلات حاکم بدست آمده، بالاخره با توجه به کاربرد وسیع این سیستمه ...

روش معمول و متداول برای نمایش اعداد حقیقی استفاده از سیستم ممیز شناور است . انجام محاسبات در این سیستم می‌تواند باعث انباشتگی خطای ناشی از گردکردن و ایجاد یک خطای بزرگ در نتیجه نهایی و با توجه به این که هیچ قضیه‌ای برای محدود کردن مقدار این خطا در حالت کلی وجود ندارد، مساله مذکور یک مشکل اساسی برای این سیستم به شمار می‌رود. در حساب دقیق حقیقی، یک مدل برای نمایش اعداد و انجام محاسبات بدون گردکردن ارائه می‌شود. عدد و محاسبه آن، از دوران باستان مورد توجه بوده ایت و مجموعه تلاشها ...
نمایه ها: