عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
آمارنامه استان کهگیلویه و بویراحمد نشریه ادواری سازمان برنامه و بودجه است که سالانه توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان تهیه در اختیار تمامی دستگاههای اجرایی استان گذاشته می‌شد. این نشریه حاوی اطلاعات پایه‌ای در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد اطلاعات درج شده در این آمارنامه شامل: -تقسیمات کشوری و آب و هوا -ویژگیهای جمعیت استان شامل خانوار، ولادت ، فوت -آمار دانش‌آموزان، تعداد مدارس ، کلاس به تفکیک مقاطع تحصیلی -آمار بهداشت و درمان، بهزیستی و تامین اجتماعی -آمار و ا ...

آمارنامه استان کهگیلویه و بویراحمد نشریه ادواری سازمان برنامه و بودجه است که سالانه توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان تهیه در اختیار تمامی دستگاههای اجرایی استان گذاشته می‌شد. این نشریه حاوی اطلاعات پایه‌ای در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد اطلاعات درج شده در این آمارنامه شامل: -تقسیمات کشوری و آب و هوا -ویژگیهای جمعیت استان شامل خانوار، ولادت ، فوت -آمار دانش‌آموزان، تعداد مدارس ، کلاس به تفکیک مقاطع تحصیلی -آمار بهداشت و درمان، بهزیستی و تامین اجتماعی -آمار و ا ...
   
چکیده ندارد.