عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 726

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمار به عنوان یک علم، اساسا" باکارهای، پیرسن و فیشر در اوایل قرن حاضر پا به عرصه وجود نهاد. اما کار دانشمندانی چون سویج، والد و دیگران تحرکی به نظریه‌های آماری بخشید. شاید یکی از نخستین مسائل این علم، مساله برآورد کمیتی نامعلوم است . یکی از خواص مطلوبی که انتظار می‌رود برآورد کننده‌ای داشته باشد نااریبی است . نااریبی جایگاه ویژه‌ای در علم آمار دارد و یافتن بهترین برآورد کننده نااریب از جمله مسائل مهمی است که دانشمندان علم آمار توجه خود را بدان معطوف داشته‌اند پس از معرفی مفهو ...
نمایه ها:
آمار | 

گزیده آمار استان همدان حاوی منتخبی از آمار و اطلاعات پایه‌ای و اساسی مندرج در آمارنامه استان است که به صورت خلاصه و با مقطع جیبی ارائه گردیده است . این نشریه با هدف تصویر سیمای کلی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و ارائه ارقام و اطلاعات ضروری به مسئولین، مدیران و دست اندرکاران اجرائی استان و همچنین محققین و دانش پژوهان جهت رفع نیاز آماری آنها در کوتاهترین زمان ممکن، تدوین شده است . ...
نمایه ها:
1372 | 
آمار | 

شورای فرهنگ دانشگاهی آمار به منظور ترجمه فرهنگ دانشگاهی آمار که توسط آقایان جانسون و کاتز تهیه شده است با گزینش معادلهای فارسی برای مدخلهای موجود در این فرهنگ ، کار ترجمه و ویراستاری و چاپ مقالات را به ترتیب حروف الفبا از سال 1375 آغاز نمود. و تا کنون قسمت اول از جلد اول این مجموعه به چاپ رسیده است . ...
نمایه ها:
آمار | 

این پروژه در دو مرحله اجرا می‌شود. در مرحله اول کلیه تعاریف و مفاهیم آماری به کار رفته در طرحها و گزارشهای آماری 27 وزارتخانه و یا سازمان دولتی عمده تولیدکننده آمار کشور جمع‌آوری شد. تعاریف جمع‌آوری شده تحت عنوان "فرهنگ تعاریف و مفاهیم آماری" به صورت الفبایی در قالب 10 جلد با 5400 صفحه و 7900 تعریف واژه آماری در اوایل سال 74 منتشر شد. مرحله دوم که از اواسط سال 1374 شروع شد. بدنبال این هدف است که در جلسات کارشناس با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط در تولید آمار ب ...
نمایه ها:
آمار | 
تعریف | 
مفهوم | 

موضوع طرح: تدوین، تالیف ، تنظیم، چاپ و نشر اثری است به نام فرهنگ دانشنامگی آمار که عمده مطالب آن در سطح دانشگاهی تنظیم می‌شود. ...
نمایه ها:
آمار | 

پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: -1 فرستادن عده‌ای از اساتید یا دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلا در هفته مشاغل صورت گیرد. -2 تهیه بروشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس . -3 گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به آمار و ریاضی، نرم‌افزارها ...
نمایه ها:
ریاضی | 
آمار | 

در این رساله ابتدا موضوع نظریه اطلاع و آنتروپی بطور مقدماتی به بحث گذاشته شده و سپس از آنتروپی بعنوان یک ابزار در طرح شبکه‌های زیست محیطی استفاده می‌شود. در میان همه توزیعهای گسسته‌ای که تکیه‌گاه آنها متناهی است ، توزیع یکنواخت دارای حداکثر آنتروپی است . در توزیعهای پیوسته‌ای که گشتاور مرتبه دوم آنها موجود است ، آنتروپی موجود بوده و در میان این توزیعها توزیع نرمال دارای حداکثر آنتروپی است . آنتروپی توزیع نرمال تابع صعودی از واریانس توزیع بوده و به میانگین توزیع بستگی ندارد. پ ...

مقالهء حاضر ترجمهء یکی از سخنرانی‌های ارائه شده در کنفرانس جهانی آمار که در شهریور ماه 1374 شمسی در شهر پکن پایتخت چین برگزار شد می‌باشد که در زمینهء تحول تشکیلات آماری چین همگام با تحولات اقتصادی آن کشور است . مقاله مربوط به تشریح روند اصلاحات اقتصادی و نیازمندیهای تشکیلات آماری ناشی از آن و همچنین روند موفقیت‌ها و اصلاحات در تشکیلات آماری و نقش آنها در اصلاحات اقتصادی چین بود. ...