عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح آمارگیری جاری جمعیت با اهداف گردآوری اطلاعات در زمینه تعداد جمعیت ، ویژگیها و تغییرات آن در طی برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور ، در فواصل زمانی معین به اجرا درخواهد آمد. مرحله اول این طرح که در سال 1370 اجرا شد ، از نظر موقعیت ویژه اجتماعی - اقتصادی کشور در سالهای اولیه بعد از پایان جنگ تحمیلی و تغییرات جمعیتی ناشی از آن پدیده ، از اهمیت خاصی برخوردار است . نتایج طرح مزبور علاوه بر اطلاعاتی که در زمینه تعداد ، ویژگیهای جمعیتی کشور و تغییرات آن به دست داد ...
نمایه ها:
جمعیت | 
1373 | 
طرحها | 

یکی از روش‌های مناسب برای آزمایش و تصحیح سفرهای سواره بدست آمده در مطالعات مبداء و مقصد سفرهای درون شهری روش آمارگیری خطوط برش می‌باشد. در آمارگیری خطوط برش شمارش حجم و سرنشین انجام می‌گیرد. با استفاده از آمارگیری حجم میزان تقاضای مبداء و مقصد را به وسیله جریان در کمان برآورد نمود و با استفاده از آمارگیری سرنشین نیز می‌توان ضریب سرنشین وسایل نقلیه مختلف را بدست آورد و در مدل تشخیص ترافیک مورد استفاده قرار دارد. مضافا آنکه تعداد کل سفرهای روزانه درون شهری از آمارگیری حجم و سرن ...

آمارگیری خطوط برش شامل شمارش حجم و سرنشین وسایل نقلیه است که متمرکز بر اهداف زیر به مورد اجرا درآمد: -1 بازرسی درستی اطلاعات آمارگیری تکمیلی مبداء و مقصد خانوار سال 1373 و تصحیح آن -2 برآورد رشد حجم ترافیک از آذرماه سال 1371 تا آبان ماه سال 1373 -3 فراهم آوردن ابزار لازم به منظور تقاضای مبداء مقصد از حجم ترافیک ...

گستردگی مطالب مورد مطالعه در برنامه‌ریزی حمل و نقل سبب می‌شود که به طرق مختلف و از جنبه‌های گوناگون مسائل شهری مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات مختلفی جمع‌آوری می‌شود. یکی از اساسی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه اطلاعات در زمینه تقاضای حمل و نقل است . هنگامی که در مورد تقاضای حمل و نقل صحبت می‌شود نیازمندیم بدانیم که چه کسی در چه زمانی از کجا به کجا و برای برآوردن چه هدفی سفر می‌کند. بدین منظور و در جریان بهنگام‌سازی آمارگیری سال 1371 آمارگیری تکمیلی مبداء و مقصد برای تکم ...

در پروژه آمارگیری مبداء و مقصد اطلاعاتی در مورد مبداء - مقصد سفرهای درون شهری جمع‌آوری شده است که در آنها اطلاعات مربوط به سفرهای بین شهری یافت نمی‌شود به عبارتی تاثیر ورودیهای شهر تهران روی وضعیت حمل و نقل و ترافیک در این آمارگیری قابل بررسی نیست مضافا آنکه تعداد سفرهای خروجی از شهر حتی اگر در آمارگیری مبداء و مقصد به طور دقیقی به دست آید ولی مسیر اصلی این سفرها که از طریق کدام پایانه انجام گرفته مشخص نیست . برای نمونه در پرسشنامه‌های مبداء و مقصد فقط مقصد سفر ذکر شده است ول ...

هدف از انجام پروژه، جمع‌آوری قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، محاسبه بهای کالاها و خدمات مصرفی و اندازه‌گیری میزان تورم قیمتها به عنوان ابزاری برای شناسایی، برنامه‌ریزی و ارزیابی مسائل اقتصادی کشور می‌باشد. این پروژه که از طرف مرکز آمار ایران به عهده این جهاد واگذار شده بود، ابتدا به صورت آزمایشی در تهران انجام شد و سپس با بررسی و مطالعه نتایج و رفع اشکالات اجرایی مقدمات لازم برای اجرای طرح در سراسر کشور فراهم گردید. - انتخاب منابع اطلاع‌گیری شامل کارگاهها و ...

جمع‌آوری و ارائه اطلاعات یکپارچه و هماهنگ از ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی خانوار و روند تغییرات آنها در دوره‌های زمانی مشخص هدف عمده‌ای است که در این آمارگیری دنبال می‌شود. این طرح یک طرح تعاقبی است و مانند هر طرح تعاقبی دیگر چند نوبت به خانوارهای ثابت مراجعه خواهد شد. این طرح طی سالهای 71-74 در فواصل زمانی 12 ماهه اجرا خواهد شد و نتایج حاصل از آن در قالب نشریات مرکز آمار ایران ارائه خواهد شد. ...

اطلاعات سفرهای مبداء و مقصد ساکنین تهران از اساسی‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای هر گونه برنامه جامع و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات حمل و نقل و ترافیک این شهر است . جهت دستیابی به این اطلاعات ، در آذرماه سال 1371 آمارگیری مبداء - مقصد از نوع مصاحبه با خانوار در خانه برای یک نمونه حدود 1/5 درصدی از ساکنین شهر تهران در مدت دو هفته انجام شد. این اطلاعات پس از کدگذاری ورود به پایگاه اطلاعاتی پس از یک مرحله تصحیح و تکمیل مورد بهره‌برداری قرار گرفت . ...
نمایه ها:
مقصد | 
تهران | 
مبداء | 

هدف پژوهش گردآوری مشخصات عمومی وسایل نقلیه باربری و مسافربری جاده‌ای، کارکنان وسایل نقلیه، الگوی توزیع سفر وسایل نقلیه و حمل و نقل بار و جابجایی مسافر بین استانهای کشور و نیز برخی ویژگیهای دیگر ناوگان مسافربری و باربری جاده‌ای کشور بوده است . در این طرح تعداد 30437 وسیله نقلیه باربری و 9923 وسیله نقلیه مسافربری مورد آمارگیری قرار گرفت . یافته‌ها نشان می‌دهد که، از کل وسایل نقلیه باربری، 54 درصد کامیون و 46 درصد وانت بار بوده است و از کل وسایل نقلیه جاده‌ای مسافربری 27 درصد ات ...
نمایه ها:
1374 |