عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ضمن بررسی مدلهای موجود ارزیابی آمادگی الکترونیکی، ابتدا با توجه به شرایط بنگاههای کوچک و متوسط(SMEs) حوزه صنعت و معدن استان بوشهر، مدلی شامل دو بعد "ارتباطات" و "مدیریت و منابع انسانی" توسعه داده شد. در این مدل بعد ارتباطات دارای مراحل شروع، حضور بهنگام، مبادله و تحول است و بعد مدیریت و منابع انسانی دارای مراحل اقدامات اولیه، برنامه ریزی ، محقق شدن، نهادینه شدن وبهینه سازی است. بر مبنای این دو بعد مدل، در فضای سه بعدی، آمادگی الکترونیکی بنگاه در یکی از سطوح " آما ...

امروزه سازمانها تلاش می‌کنند تا از فنّاوری‌اطلاعات برای خدمات رسانی بهتر به جامعه استفاده کنند. از آنجا که شهرداریها، بخش عمده‌ای از فعالیت سازمانها را در مدیریت شهر عهده‌دار هستند می‌توانند نقطه آغاز رسیدن به جامعه اطلاعاتی باشند. از این رو تشخیص موقعیت فعلی سازمان شهرداری مستلزم طراحی مدلی خاص برای اندازه‌گیری موقعیت آن در عرصه جامعه اطلاعاتی است که از دید سیستمی به آن آمادگی الکترونیکی شهرداری می‌گویند. برای تحقق آمادگی الکترونیکی شهرداری لازم است ابعاد مختلف آمادگی مورد ب ...

آمادگی الکترونیکی وقتی به صورت مناسبی در یک فرآیند گسترده ارزیابی شود ، اولین گام برای تبدیل اهداف بلند مدت به فعالیتهای برنامه ریزی شده است. ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف هتل ها در رابطه با دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای اثربخشی بیشتر آن ها است. ارزیابی آمادگی الکترونیکی هتل ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مدیران صنایع گردشگری ایران در زمینه تخصیص منابع و تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه ها فراهم آورد. ...

گردشگری الکترونیک که شامل کلیه اجزا کسب و کار گردشگری به صورت الکترونیکی می باشد، حاصل تعامل صنعت گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به گردشگر کمک می کند در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل امکانات و هزینه، ظرفیت‌های گردشگری یک کشور را شناسایی کند. در این تحقیق از طریق برآورد به روش داده‌های تابلویی، در دو آزمون به بررسی اثر گردشگری الکترونیک بر درآمدهای بخش گردشگری کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه شامل: استرالیا، نیوزلند، اندونزی، سنگاپور، چین، ژاپن، مالزی، هند، کره جنوبی، فی ...

با توجه به انواع کاربردهای فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در کلیه امور‌، اکثر سازمان ها در کشورهای مختلف تلاش‌ کرده اند تا به وسيله اين فناوري‌ بتوانند وضعيت و موقعيت اجتماعي خود را بهبود بخشند. به منظور دستيابي به اين اهداف، سازمان ها بايستي هر چه سریع تر به توسعه ظرفيت‌هاي موجود خود بپردازند، تا بتوانند در جامعه و اقتصاد ديجيتالي حضور موثری داشته باشند. اين ظرفيت با ميزان آمادگي کشور يا سازمان جهت ورود به دنياي ديجيتالي يا به عبارت کوتاه‌تر با آمادگي الکترونيکي سنجيده ...

در این پژوهش، متدولوژی‌ای جهت انتخاب مدل کسب‌وکار الکترونیکی مورد نیاز سازمان با استفاده از شاخصهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح خرد، ارائه می‌شود. بدین منظور، ابتدا با تعیین معیارهای طبقه‌بندی مدلهای کسب‌وکار، ابعاد چارچوب مورد نظر مشخص می‌گردد. سپس، براساس تحقیق در ادبیات موضوع و تعیین ارتباط منطقی میان مدلهای کسب‌وکار ژنریک مختلف براساس تعاریف هریک، سطح استاندارد این معیارها به ازای پنج طبقه‌بندی ژنریک شناخته‌شده معین می‌گردد. در نهایت با برقراری ارتباط منطقی بین شاخصه ...

مفهوم آمادگی الکترونیکی در حوزه‌های بسیاری مانند کسب‌وکار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی به‌کار رفته است. در اصطلاح خدمات بهداشت و درمان، آمادگی الکترونیکی یک مفهوم نسبتاً جدید است و تحت عنوان آمادگی سلامت الکترونیک مطرح می‌شود. آمادگی سلامت الکترونیک به آمادگی جوامع و مؤسسات خدمات بهداشت و درمان برای مواجهه با تغییرات مورد انتظاری که به‌وسیله برنامه-های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌وجود می‌آید، اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش ...

سلامت الکترونیک از اوایل قرن 21 ظهور پیدا کرد و شامل تمام ترکیبات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت می شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای ورود به عرصه سلامت الکترونیکی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی است. قلمرو موضوعی این تحقیق آمادگی سلامت الکترونیکی بوده است که در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان یکی از سازمان های بهداشتی و درمانی موفق کشور در زمینه سلامت الکترونی ...

بسیاری از شرکت‌های بیمه در جهان و به خصوص در کشور های توسعه یافته اهمیت بیمه الکترونیکی را برای بقای کسب و کار خود درک و سعی در فراهم نمودن محیطی برای پذیرش گســـترده در بلند مدت نموده‌اند. علی‌رغم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی در شرکت‌های بیمه، توانایی محدودی در توضیح اینکه چگونه و تا چه حدی امنیت اطلاعات بر میزان آمادگی الکترونیکی و نتیجتاً بر پذیرش بیمه الکترونیکی تأثیر می‌گذارد، وجود دارد.‌ از این رو، این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت ...