عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنس قدومه با بیش از ۱۹۷ گونه‌ی بومی در سراسر جهان یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده‌ی کلم (Brassicaceae) است. تاکنون تعداد ۵۵ گونه از این جنس در ایران شناسایی شده است و به نظر می‌رسد که هنوز گونه‌های بیشتری از این جنس در ایران شناسایی نشده‌اند. اگرچه تمام گونه‌های قدومه در پنج بخش آلیسوم ، گاموسپالوم، اُدونتراهنا، منیوکوس و سیلونما قرار گرفته‌اند، اما اتفاق نظری در خصوص طبقه‌بندی گونه‌های این جنس در بین دانشمندان وجود ندارد. از این رو تعداد گونه‌های این جنس مدام در حال افزایش م ...

بخش Gamosepalum در جنس Alyssum از تیره شب بو قرار دارد. در فلورا ایرانیکا از این بخش تنها گونه Alyssum baumgartnerianum از منطقه زشک واقع در خراسان برای ایران گزارش گردیده است. در این مطالعه بیوسیستماتیک و پراکنش گونه های این بخش در خراسان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 1 گونه جدید برای دنیا شرح داده شد و 8 گونه جدید برای فلور ایران گزارش گردید. همیچنین کلید شناسایی برای گونه های این بخش در خراسان ارائه گردید. در مطالعات ریخت شناسی در مجموع 32 صفت کمی و کیفی به منظور آنالیز ...

جنس ‏Alyssum L.‎‏ با بیش از 170 گونه از ابرجنس ‌های‌خانواده ‏Brassicaceae‏ در جهان است و ‏احتمال دارد منطقه ایرانوتورانی با حضور 67 گونه یک مرکز کهن گونه‌زایی این جنس بوده باشد. به ‏دلیل تجمع اطلاعات جدید در زمینه گونه ‌های شناخته شده و کشف گونه های جدید و نظرات ‏مختلف در زمینه مرزبندی آن ‌ها یا وضعیت ریخت شناسی گروه های تمایز یافته ای از گونه ها، ‏محدودیت مطالعات سیستماتیک این جنس و تعداد گونه های آن همواره تغییر یافته است. در این ‏پژوهش 16 گونه و واریته های آن ها از ایران، ...

خاک‌های سرپنتین که حاوی نیکل و برخی فلزات دیگر می‌باشند بستر مناسبی برای برخی گیاهان فراهم می‌سازند. به ویزه گیاهانی که توانایی بیش‌انباشت نیکل را در بافت‌هایشان دارند. برخی از این گیاهان که در خاک‌های سرپنتین رشد می‌کنند و توانایی تجمع فلز خصوصاً نیکل را دارا می‌باشند بیش تجمع دهنده می‌نامند. جنس Alyssum دارای بیشترین تعداد از گونه‌های بیش تجمع دهنده می‌باشد که تا کنون شناسایی شده است. در این تحقیق به بررسی چگونگی مقاومت، جذب، تجمع و اثرات متقابل عناصر مس و نیکل گونه‌های Aly ...

در این مطالعه، برای اولین بار بررسی فیتوشیمیایی گیاه Alyssum maritimum انجام شد. اسانس گل این گیاه با استفاده از تقطیر ساده نوع کلونجر استخراج و با دستگاه GC/MS آنالیز شد. آنالیز دستگاهی 32 ترکیب که 99/246 %کل اسانس بود را نشان داد. مهمترین ترکیبات اسانس این گونه: 3-Butenyl isothiocyanate با 205/85 درصد، Naphtho[1,2-c]furan-3(1H)-one با 3/059 درصد، 2-Thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester با 2/872 درصد و Cyclohexasiloxane, dodecamethyl با1/331 درصد می باشد. ف ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی کلیدی در مقابله با سمیت ناشی از غلظت‌های بالای نیکل آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) است. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنزیم SODدر گونه‌های بیش انباشتگر، گونه‌های بیش انباشتگر نیکل A. bracteatum و A. inflatum(گونه‌ ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر کونژوگه صمغ قدومه شیرازی- پروتئین آب پنیر بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی امولسیون روغن ذرت در آب و مقایسه با ویژگی‌های امولسیون تثبیت شده با مخلوط کونژوگه نشده این بیو پلیمرها بود. کونژوگاسیون و تشکیل پیوند کووالانسی با روش حرارتی با نسبت های 1-1، 3-1 و 1-3 صمغ- پروتئین در دماهای60، 65و C°70 و رطوبت 79 درصد در زمان های 12، 24و 48 ساعت انجام شد. به منظور تأیید تشکیل پیوند کووالانسی بین صمغ- پروتئین از الکتروفورز SDS PAGE استفاده گردید ورنگ نمونه ها ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی مقابله کننده با سمیت ناشی از غلظت-های بالای فلز، آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز می باشد که نقش عمده ای در تولید گلوتاتیون احیاء (یکی از اجزای اصلی سیکل آسکوربات-گلوتاتیون) دارد. از دیگر عوامل مهم در مقابله با استرس فلزات گروه‌های SH آزاد (تی ...

خانواده‌ی Brassicaceae یکی از بزرگترین گروه‌های گیاهی گلدار است. این خانواده حدود 380 جنس با 3700 گونه را شامل می شود که انتشار عالم‌گیر دارند. خانواده Brassicaceae در ایران دارای 120 جنس و تقریباً 358 گونه است. حدود 25% از همه‌ی بیش تجمع دهندگان شناخته شده و بیش از نیمی از کل گیاهان بیش تجمع دهنده‌ی نیکل جزء این خانواده محسوب می‌شوند. جنس Alyssum از بخش Odontarrhena دارای 18 گونه در ایران میباشد. با توجه به اینکه تاکسون‌های این بخش توانایی زیستن بر روی محیط‌های سرپنتاین را د ...