عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 157

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر سنتز نانو کامپوزیت NiTi-Al2O3 به وسیله پیش فعالـسازی آلیاژسازی مکانیکی مخلوطی از پودرهای NiO,TiO2,Al بررسی شده است. تولید این کامپوزیت به روش سنتز خود احتراقی به دو روش: پیش فعال‌سازی مکانیکی و واکنش در کوره، و فعال سازی مکانیکی تا آغاز واکنش در آسیاب و تولید کامپوزیت انجام پذیرفت. سپس ادامه آسیاب تا رسیدن به ابعاد نانو و در نهایت آنیل در کوره انجام شد. در ادامه برای بررسی تاثیر پیش‌فعال سازی از آزمایش DSC استفاده شد. تغییرات ساختاری پودرهای آسیاب شده به وسیل ...

در این تحقیق ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت Ti6Al4V/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا زمینه با استفاده از پودر عناصر اولیه و نیز پلیسه آلیاژ Ti6Al4V ساخته شد و در ادامه برای سنتز نانوکامپوزیت مورد نظر از واکنش مکانوشیمیایی پودرTiO2-Ti-Al-V و آسیابکاری پلیسه Ti6Al4V به‌ همراه نانوذرات Al2O3استتفاده شد. تغییرات فازی، ساختاری و مورفولوژیکی ذرات پودر بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز حرارتی (DTA) ارزیابی ...

در این تحقیق برای اولین بار قطعات بالک کامپوزیت‌های‌ Al-TiB2 نانوساختاربصورت درجا و با کمک چند فرایند متوالی شامل آلیاژسازی مکانیکی، سینتر پلاسمایی جرقه‌ای و اکستروژن گرم با موفقیت ساخته شد و ساختار میکروسکوپی، پایداری حرارتی و خواص مکانیکی آن در مراحل مختلف ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا پودر نانوکامپوزیت Al-TiB2 حاوی 10 و 20 درصد وزنی TiB2 به‌صورت درجا و با استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی دومرحله‌ای مخلوط پودر عناصر آلومینیم، تیتانیم و بور تولید شد. پو ...

کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی نسبت به آلیاژهای آلومینیوم خواص مکانیکی بهتری دارند و دارای کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف می‌باشند. این کامپوزیت‌ها به طور گسترده‌ای در محیط‌های اسیدی و تحت شرایط شدید سایش لغزشی به کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش نانوکامپوزیت Al-4Fe/13.66wt%TiB2 با استفاده از مخلوط پودرهای آلومینیوم، فروتیتانیم و اسید بوریک به عنوان مواد اولیه به وسیله روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس داغ طراحی و ساخته شد. عملیات آلیاژسازی مکانیکی به کم ...

هدف اصلی این پژوهش ایجاد پوششهایی از ترکیبات مختلف Mo-Si-B حاوی فاز Mo5SiB2 روی نیکل با استفاده از فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز می باشد. در این راستا، روکش کاری جوشی در حالتهای مختلف نظیر استفاده از مخلوط پودرهای عنصری، استفاده از مخلوط پودرهای عنصری به همراه استفاده از لایه میانی مولیبدنی و در نهایت استفاده از پودرهای آلیاژی به همراه استفاده از لایه میانی مولیبدنی انجام شد. نتایج نشان داد که بدون استفاده از لایه میانی مولیبدنی، به علت مشارکت زیاد نیکل از زیرلایه در ترکیب ...

در تحقیق حاضر فرآیند آلیاژسازی مکانیکی جهت تولید پودر نانوکامپوزیت پایه آلومینیم تقویت شده توسط ذرات نانومتری SiC به روش آماری مدل‌سازی شد‌ه‌است. در ابتدا به طور مختصر فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و مکانیزم‌های موجود در آن تشریح شد‌ه‌است. در ادامه با توجه به پارامترهای موجود در این فرآیند، پارامترهای موثرتر جهت تحلیل فرآیند برگزیده شد‌ه‌اند. پس از انتخاب پارامترهای موثر، آزمایش‌های عملی جهت تهيه پودر نانوکامپوزیت برنامه‌ریزی و انجام شد‌ه‌است. ازآنجا که فرآیند آلیاژسازی مکانیکی مت ...

در این پژوهش تولید پودر آلیاژ نانوساختار آلومینیوم 7075 و نانوکامپوزیت Al7075/Al2O3 توسط آلیاژسازی مکانیکی، تهیه نانوکامپوزیت های حجمی توسط پرس گرم و خواص مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها بررسی شد. به این منظور، ابتدا آلیاژسازی مکانیکی بر روی مخلوط پودری با نسبت وزنی متناسب با آلیاژ آلومینیوم 7075 به مدت 15 ساعت در یک آسیا سیاره‌ای پرانرژی با نسبت وزنی پودر به گلوله 20:1 و تحت اتمسفر آرگون انجام گرفت. زمان بهینه در آلیاژسازی توسط آزمایش پرتو ایکس مشخص شد سپس نانو ذرات Al2O3 با نسبت ...

در سال‌های اخیر فولادهای زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن عاری از نیکل به دلیل خصوصیات ممتازی نظیر خواص مکانیکی عالی، مقاومت به خوردگی بالا (به ویژه خوردگی حفره‌ای، شیاری و بین دانه‌ای) و کاربردهایی چون مواد فلز کاشتنی ( به دلیل عدم آلرژی‌زایی) در بدن انسان، به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور کلی مقاومت به خوردگی حفره‌ای فولادها با فاکتور PREN (Mn1-N16+Mo3/3+Cr =PREN)، سنجیده می‌شود، به نحوی که با افزایش این فاکتور مقاومت به خوردگی حفره‌ای افزایش می‌یابد. به همین دلیل هدف ا ...

نانوکریستال‌ها و به ‌خصوص آلیاژهای پیرسخت شونده مس- کروم- تنگستن به دلیل خواص مطلوبی از جمله شکل پذیری‌، استحکام و هدایت رسانایی کاربردهای گسترده‌ای در صنایع الکتریکی‌، خودروسازی و جوشکاری دارند. روش‌های متنوعی از جمله آلیاژسازی مکانیکی و انجماد سریع در ساخت آن‌ها به کار گرفته شده است. در تحقیق حاضر آلیاژسازی مکانیکی با آسیاکاری مخلوط پودرهای مس‌، کروم ‌و تنگستن در سه ترکیب مختلف‌، تحت 300 دور بر دقیقه (rpm300) با استفاده از اتانول و نسبت گلوله به پودر 1 :‌20 تحت آتمسفر آرگو ...