عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

این تحقیق به بررسی کاربرد N-تیوسیاناتو سوکسینیمید (NTS)، در تشکیل پیوند C-S و C-N اختصاص داده شده است. NTS ترکیبی حاوی گوگرد الکترون دوست می‌باشد، که از واکنش N-برمو سوکسینیمید (NBS) با آمونیوم تیوسیانات تهیه می‌شود. در این پروژه، روشی ملایم و موثر برای تبدیل الکل‌های نوع اول، دوم و سوم به آلکیل تیوسیانات‌ها و ایزو-تیوسیانات‌های مربوطه با تولید همزمان NTS در مخلوط واکنش و استفاده از NH4SCN به عنوان نوکلئوفیل ارائه شده است. با توجه به اهمیت تیوسیانوهیدرین‌ها به عنوان حدواسط‌ ...