عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ما در این پروژه استفاده از معرف پلیمری پلی‌(4‌-‌وینیل‌پیریدین) مشبک شده حاوی یون تیوسیانات، برای تبدیل الکل‌ها به آلکیل‌تیوسیانات‌های مربوطه تحت شرایط ملایم است. زیرا این ترکیبات در حرارت‌های طولانی مدت بیش از °C50 و نیز در محیط اسیدی ناپایدار بوده و به ایزومر ایزوتیوسیانات تبدیل می‌شوند. روش‌های متعددی برای تهیه آلکیل‌تیوسیانات‌ها گزارش شده است که دارای مشکلاتی از جمله استفاده از عوامل اکسنده قوی، معرف‏های گران‏قیمت، منفجره و کمتر در دسترس، مشکل جداسازی محصولات، بهره کم ...
نمایه ها:
الکل | 
پلیمر | 

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

آلکیل تیوسیانات ها دسته مهمی از ترکیبات آلی هستند و استفاده فراوانی در شیمی آلی و داروئی دارند. روش های متعدد برای سنتز این مواد وجود دارد. در این مقاله سنتز تیوسیانات های آلی در حلال سبز همچنین تحت تابش ریزموج بررسی گردید. این روش راهی سریع، کارا، با بازده بالا و سازگار با محیط زیست برای تهیه محصولات تیوسیانات آلی آلکیل هالیدهای را پیش رو قرار داده است. ...

در بخش اول این تحقیق روشی جدید، ملایم و موثر برای تبدیل تک ظرف الکلهای بنزیلی به آلکیل تیوسیانات‌ها وایزوتیوسیاناتهای مربوطه با استفاده از معرف هگزاکلرواستون و بدون استفاده از تری فنیل فسفین ارائه شده است. با توجه به اهمیتواکنش‌های بدون حلال در سنتز‌های آلی، دربخش دوم این کار تحقیقاتی تهیه‌ی آریل تیوسیانات‌ها با استفاده از N-تیوسیاناتو سوکسینیمید در غیاب حلال مورد بررسی قرار گرفت. واکنش ترکیبات آروماتیک مختلفبا این معرف در دمای اتاق منجر به تولید آریل تیوسیانات‌ها و ایزوتیو ...

در این پروژه روش‌هایی جدید برای تبدیل الکل‌ها به آلکیل‌تیوسیانات‌ها و ایزوتیوسیانات‌های مربوطه با استفـاده از واکنشگـرهای 1و3-دی‌برمو-5و5-دی‌متیل هیدانتوئین (DBDMH) و N- تیوسیاناتوسوکسینیمید(NTS) ارائه شده است. با توجه به اهمیت واکنش‌های بدون حلال در سنتزهای آلی، بر آن شدیم این ترکیبات را در غیاب حلال تهیه کنیم. از مزایای مهم این روش می‌توان به استفاده نکردن از حلال یا محیط واکنش، عملکرد آسان، زمان‌های کوتاه و راندمان خوب محصولات مورد نظر اشاره کرد. ...

چکیده سولفیدها و دی‌سولفیدها خواص بیولوژیکی فراوانی دارند و کاربرد زیادی در صنعت، کشاورزی و پزشکی دارند. در این طرح دی‌سولفیدها با استفاده از آلکیل هالیدها و پتاسیم تیوسیانات در حضور کاتالیست‌های فلزی مختلف سنتز شدند. برای بدست آوردن محصول با راندمان بیشتر از پتاسیم یدید و تترابوتیل آمونیوم برومید بعنوان پیش برنده واکنش استفاده شد. استفاده از آنیون تیوسیانات بعنوان منبع گوگرد این امکان را می‌دهد که نیازی به استفاده مستقیم از تیول‌های بد بو را در واکنش نداشته باشیم. پیشرفت وا ...

تری تیوکربنات‌ها دسته مهمی از ترکیبات آلی گوگرددار به شمار می‌آیند که برای کاربردهای مختلفی به ویژه در کشاورزی به عنوان آفت‌کش و در صنعت به عنوان افزودنی‌های روان‌کننده استفاده شده‌اند. با توجه به اهمیت این ترکیبات و نقش موثر کاتالیزورهای انتقال فاز در واکنش‌های آلی، در این پروژه، تری تیوکربنات‌های متقارن در اثر واکنش آلکیل هالیدهای نوع اول، دوم، آلیلی و بنزیلی یا آلکیل توسیلات‌ها با مخلوط KOH و آلومینا در CS2 و در حضور تترا بوتیل آمونیوم برمید (TBAB) به عنوان کاتالیزور انتقا ...

این تحقیق به بررسی کاربرد 2-کلرو-1-متیل پیریدینیوم یدید (CMPI)، برای تبدیل الکل‌های نوع اول، دوم و سوم به آلکیل تیوسیانات‌ها و ایزو‌تیوسیانات‌های مربوطه می پردازد. با توجه به اهمیت واکنش های بدون حلال در سنتز های آلی ، در قسمت دوم این کار تحقیقاتی تهیه ی الکیل تیوسیانات و الکیل ایزو تیوسیانات ها در غیاب حلال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در این روش نسبت به واکنش در حضور حلال زمان واکنش کوتاهتر بوده و الکل ها با بازده بالایی به الکیل تیوسیانات ها و ایزوتیوسیانات ها ...

در این مطالعه تثبیت بتاسیکلودکسترین بر روی رزین تجاری داوکس با پیوند کووالانسی گزارش شده است. تاثیر این سیستم بیوکاتالیزوری به عنوان ریزظرف و یک کاتالیزور انتقال فاز جدید برای تهیه‌ی آلکیل و فناسیل-تیوسیانات‌ها و استات‌ها از آلکیل و فناسیل‌‌هالیدها و نیز فناسیل‌آزیدها از فناسیل‌هالیدها مورد مطالعه قرار گرفته است. این فرایند جدید، موثر و سازگار با محیط بوده و محصولات مربوطه را با بازده بالا ودر زمان محدود بدون تشکیل محصول جانبی حاصل می‌دهد. از دیگر محاسن این فرایند، انجام واکن ...